O Świetomówicy

Previous Next

O naszej Świetomówice

Miejsca, w których spotykali się inteligentni ludzie, by rozmawiać, wspólnie myśleć i znajdować odpowiedzi na trudne pytania, w różnych czasach iw różnych krajach świata nazywano inaczej.

Studia pitagorejskie lub pitagorejskie badania słoneczne, które przekształciły kulturę całej Hellady, kiedy o zachodzie i wschodzie słońca uczniowie siedzieli w półkolu i zastanawiali się nad wszystkim, czego przeżyli i nauczyli się poprzedniego dnia.

Liceum to miejsce w starożytnych Atenach, gdzie Sokrates, a następnie Arystoteles, spacerowali i rozmawiali ze swoimi uczniami.

Akademia to nazwa ogrodu, świętego gaju oliwnego w pobliżu Aten, gdzie uczniowie Platona zbierali się na dyskusje filozoficzne.

Scuola lub szkoła (z greckiego „schole” i łac. „schola”) w Wenecji była wspólnotą obywateli zjednoczonych szlachetnymi humanistycznymi celami.

„Philosophical College” lub brytyjski „Invisible College” to nieformalna społeczność badaczy, którzy wspólnie pracują nad wspólnym problemem.

Możemy również wziąć jedno z tych pięknych zagranicznych imion na nasze wydarzenia. Dlaczego jednak mamy kopiować cudze imiona, zamiast używać ich odpowiedników z naszego starszego i bogatszego języka ojczystego? Lub zostań twórcą języka i wymaż swoje piękne imię!

Na przykład istnieje piękne rodzime słowo „Mównica” w języku łacińskim dla pojęć „Cathedra” i „Tribune” (w znaczeniu greckiego „Forum”)!

Już w starożytności funkcjonuje pojęcie „Świetlicy” – miejsca wypoczynku, rekreacji, rozwoju zainteresowań, a także spotkania lokalnych społeczności. Przypomnijmy, że pierwotnym znaczeniem greckiego słowa „szkoła” było także „odpoczynek”, „czas wolny”, „zabawa rekreacyjna”, później „swobodna rozmowa”, a potem już „miejsce rozmowy”, jeszcze później stało się używane jako „zajęcia w czasie wolnym”, „zajęcia w godzinach wolnych” (na przykład przez Platona, który gromadził ludzi w czasie wolnym i przekazywał im swoje doświadczenie i wiedzę), następnie filozofowie” (na przykład u Plutarcha).

A jeśli użyjemy kreatywności językowej i ogłosimy potoczne określenia „Świetlica” i „Mównica”, to otrzymamy nowe, piękne słowo, ale o głębokim znaczeniu i starożytnych korzeniach – „Świetomówica / Światomówica”. Tu zmieniamy nieco formę wyrazu Mównica na Mówica tak, aby powstała piękna końcówka -wica (~witsa lub ~wita, jak w słowie Witam), która kojarzy się z życiem i duchową energią, dzięki której żyjemy. A także, aby rdzeń „Móv” (Mowa) został zachowany na końcu słowa, co wiąże się z głębokim znaczeniem inteligencji, mocy twórczej i wyższej świadomości.

I dlatego nasza „Świetamowica” jest miejscem spotkań, rozmów i refleksji nad głębokim znaczeniem, ukrytymi przyczynami i wyższymi celami wszystkiego, co obserwujemy w życiu.

Świetamowica” to miejsce, w którym mówią (rozmawiają) w mowe świętej i Mowe Światła (rozum, inteligencja, znaczenie, pierwsze przyczyny - trochę porozmawiamy o pochodzeniu i głębokim świętym znaczeniu słowa „Mowa” później).

Dlatego Świetamowica uznamy za miejsce na bezpłatne wspólne zajęcia w Światorozumieniu!

Terminy komunikacyjne zbliżone znaczeniem do Świetamowicy mogą być również:

  • „Azaranitsa”.
  • "Dziedziniec".

Przeczytaj również:


Czym jest „Światorozumienie”?

Światorozumienie to układ sposobów myślenia, poznawania rzeczywistości, poszukiwania przyczyn, demaskowania mitów, odkrywania sensu życia i przeznaczenie człowieka.

 

Miłośnicy „Światorozumienia”!

Subskrybuj „Światorozumienie”!