Nasza symbolika

Nasza symbolika

Nasza symbolika

Symbolem naszej Świetomówicy jest obrazek Gwiazdy-Miłowicy - potrójna fraktalna ośmioramienna gwiazda otoczona czterema mniejszymi gwiazdami tego samego typu.

Symbol ten został opracowany przez Andreja Zhalevicha na podstawie starożytnego znaku gwiazdy Wenus lub Milawicy, który jest obecny we wzorach ludowych i był najbardziej szanowany i święty dla naszych przodków. Symbolizowała Wielką Boginię, Boską Matkę lub Matkę Bogów i miała ponad 20 różnych imion. Ten znak w geometrii nazywa się „Oktagram”, aw ponadczasowej mądrości różnych ludów ma wiele przejawów i nazw: „Chaber”, „Kwiat-Paproci”,„Pyarunov Krzyż”, „Krzyż Swaroga”, „Gwiazda Alatyra”, „Gwiazda Betlejemska”, „Auseklis” (łotewski „Auseklis” - „Gwiazda świtu” lub „Gwiazda Wenus”), „Shudo Kizili” („Szczęśliwa gwiazda” wśród Udmurtów).

Oktagram naszego symbolu Miłowicy jest potrójny i fraktalny: w większej gwieździe jest mniejsza, aw niej z kolei jest jeszcze mniejsza. Fraktal Naszej Ukochanej jest symbolem prawa poznania ponadczasowej mądrości, które można streścić w następujących trafnych stwierdzeniach:

 • "Jak na górze, tak na dole".
 • „To, co jest w środku, jest tym, co jest na zewnątrz”.
 • „Świat jest lustrem tego, co w nas”.
 • Człowiek (mikrokosmos) jest stworzony na obraz i podobieństwo Stwórcy lub Umysłu Wszechświata (makrokosmosu).

Pięć najmniejszych gwiazd symbolizuje pięć zwierząt (żywioły), energie, siły lub pięć pierwszych elementów (ziemia, woda, ogień, powietrze i eter), które są związane z pięcioma niższymi czakrami lub centrami energetycznymi człowieka.

Największe i największe gwiazdy wokół centralnej z najmniejszych gwiazd symbolizują dwie najwyższe czakry człowieka (trzecie oko i czakra korony) oraz związane z nimi subtelne poziomy akaszy i jedności. Ale to nie wszystko. Potrójna gwiazda fraktalna wraz z czterema gwiazdami wokół niej reprezentuje również ósmą gwiazdę. I symbolizuje ósmą tajemną czakrę człowieka (czakrę Kundalini) i wiąże się z osiągnięciem stanu świadomości, który można nazwać Wszechjednością!

I możesz narysować oktagram lub ośmioramienną gwiazdę bez odrywania rąk. Tak więc potrójna fraktalna ośmioramienna gwiazda z czterema mniejszymi gwiazdami tego samego typu wokół niej symbolizuje uniwersalne kosmiczne prawo Jedności lub Wszechjedności, które można przekazać za pomocą następujących trafnych wyrażeń:

 • „Części są całością, a całość jest częściami”.
 • „Wszystko jest jednym, a jedno jest wszystkim”.
 • „Wszystko w jednym, jedno we wszystkim”.
 • „Jeden w jednym, wszystko we wszystkim”.

Symbolika świętej numerologii

Nasz symbol zawiera szereg podstawowych świętych liczb, które niosą ze sobą głęboką symbolikę.

Trzy ośmioramienne gwiazdy w sobie nawzajem symbolizują wielowymiarowość Świata i trójcę (trójcę):

 • Duch, dusza i ciało!
 • Informacja, energia, materia.
 • Syn, Ojciec i Duch Święty i tak dalej.

Każda z trzech gwiazd centralnych ma po osiem promieni w sobie, co daje w sumie 24 promienie. A te 24 promienie symbolizują:

 • 24 runy to święte znaki naszych przodków, które służyły do ​​pisania, poznawania świata, wróżenia, przepowiadania przyszłości, pracy z wewnętrznymi siłami natury, leczenia chorób, uzdrawiania, ochrony, harmonizacji przestrzeni i losu.
 • 24 znaki dolnego i górnego Zodiaku lub święte konstelacje wszechświata.
 • 24 pierwsze elementy stworzenia świata materialnego (tattvas aśuddha-maya).

Symbolika ósemki i ośmiokąta

Oktagonizm niesie ze sobą stan głębokich znaczeń. Tutaj jest kilka z nich:

 • Osiem kierunków przestrzeni (przód-tył, prawo-lewo, góra-dół, na lewą stronę).
 • Osiem głównych świąt naszych przodków to specjalne punkty czasowe na Kole Roku.
 • Oktagram lub ośmioramienna gwiazda jest symbolem nie tylko Wenus-Miłości, ale także wielu innych kobiecych hipostaz i aspektów jednego Bóstwa.
 • W chrześcijaństwie ośmioramienna gwiazda nazywana jest Gwiazdą Bożego Narodzenia, Gwiazdą Betlejemską lub Gwiazdą Dziewicy.
 • Ośmioramienna gwiazda jest także Gwiazdą Isztar (Inana), Gwiazdą Astarte, Gwiazdą Anahity (bogini mądrości, miłości i romansu w filozoficznych i mistycznych tradycjach różnych ludów starożytności).
 • Ośmioramienna gwiazda jest gwiazdą bogini Lakszmi (wedyjskiej bogini szczęścia i dobrobytu), a gwiazda Ashta-Lakszmi („Osiem Lakszmi”) to osiem aspektów lub drugorzędnych przejawów Lakszmi.
 • Osiem bram Jannah (raju) w islamie.
 • Osiem gałęzi Ajurwedy.
 • Ośmiokątna Bagua (święty ośmiokąt feng shui).
 • Osiem szprych Dharmaczakry (Koła Dharmy).

Przeczytaj więcej o symbolice ósemki tutaj.


Symbolika piątki i pentagramu

Pięciopunktowość niesie ze sobą stan głębokich znaczeń. Tutaj jest kilka z nich:

 • Pentagram - pięcioramienna gwiazda - jest ochronnym magicznym symbolem w wielu tradycjach.
 • Gwiazda pięcioramienna i pięcioramienna – święty znak Śiwy (przetłumaczony ze starożytnego języka drawidyjskiego oznacza po prostu „Bóg”) symbolizuje Pięć Boskich Działań: stworzenie, utrzymanie, zniszczenie, ukrycie i ujawnienie.
  Pięć „brył platońskich”, jakie są w strukturze wszystkich górników.
 • Pancha-tattva („pięć pierwszych elementów, elementów, zwierząt, istot”): akasha (eter), vayu (powietrze), agni (ogień), apas (woda) i prithvi (ziemia).
 • Pancha-prana - pięć pran (prana, apana, samana, udana i vyana).
 • Pentagram i pięć elementów Wu-xin (pięć początków, pięć elementów; żywioły; działania; ruchy; filary; fazy; stany): woda, drewno, ogień, ziemia i metal.
 • Pancha koshas (pięć ludzkich ciał lub pięć powłok duszy): annamaya kosha (powłoka fizyczna), pranamaya kosha (pranika), manamaya (ciało umysłu), vijnanamaya (ciało mądrości) kosha i anandamaya kosha (powłoka dobroci i błogości).
 • Pięć filarów islamu: Shahada (świadectwo, deklaracja wiary); Namaz (modlitwa); Zakat (jałmużna); Uraza (post), hadżdż (pielgrzymka).

Przeczytaj więcej o symbolice pięciu tutaj.


Symbolika liczby czterdzieści

5 gwiazdek z 8 promieniami w sumie 40! Liczba 40 (czterdzieści) niesie ze sobą bogactwo głębokich znaczeń. Tutaj jest kilka z nich:

 • Średnio ciąża kobiety trwa około czterdziestu tygodni.
 • W wieku 40 lat prorok Mahomet został prorokiem.
 • Dopiero po 40 latach można praktykować Kabałę.
 • Izraelici dotarli do ziemi obiecanej po czterdziestoletniej wędrówce przez pustynię.
 • W cyrylicy 40 to cyfrowa wartość litery „M” (myśl).
 • Świątynie Persów, Druidów i Tatarów miały czterdzieści kolumn.
 • Czterdzieści kolumn kolumnady świątyni Jowisza (Mądrości) w Baalbek i w świątyni Ezechiela.
 • Starożytne świątynie Inków eksponowały czterdzieści promieni emanujących ze „Świątyni Słońca”.
 • Kopuła bizantyjskiej świątyni Hagia Sophia w Konstantynopolu miała czterdzieści „powietrznych” okrągłych okien.
 • Po czterdziestodniowym poście prorok Mojżesz miał przywilej rozmawiać z Bogiem na
 • Górze Synaj i otrzymać od Niego Tablice Przymierza.
 • Prorok Mojżesz przebywał na górze Synaj przez czterdzieści dni, gdzie otrzymał Tablice Przymierza.
 • Prorok Eliasz dotarł do góry Hariw po czterdziestu dniach.
 • Jezus Chrystus pościł przez czterdzieści dni na pustyni, na cześć której Wielki Post trwa czterdzieści dni.
 • Czterdziestodniowy miesiąc w kalendarzu starosłowiańskim.

Przeczytaj więcej o symbolice liczby czterdzieści tutaj.


Święte związki 8:5

Starożytni Majowie i Babilończycy odkryli inny związek liczby wenusjańskiej z boską harmonią: 584-dniowy cykl Wenus odpowiada 365 dniom kalendarza słonecznego „Ha-Aba” jako 8:5. Oznacza to, że raz ustalona pozycja Wenus musi zostać powtórzona za 8 lat kalendarzowych. Wenus zatacza pełne koło w ciągu 8 lat, wracając do punktu wyjścia, jest to najdokładniejszy punkt odniesienia planet. Dlatego starożytni Majowie zbudowali swój najdokładniejszy kalendarz astronomiczny „Tzolkin”, który wciąż często nazywany jest „modułem harmonicznym” właśnie na podstawie kosmicznego ruchu Wenus-Miłowicy i jej związku z naszą Ziemią!

Przypomnijmy, że planety mają ze sobą relacje na różnych poziomach rzeczywistości. Przykładem takiego związku w matematycznym przejawie jest tzw. „Taniec Wenus-Miłowicy i Ziemi” – jest to postać przedstawiona w „Kosmicznym tańcu” Wenus-Miłowicy z naszą Ziemią podczas poruszania się po swoich orbitach wokół Słońca przez osiem kalendarzy lat, ilustrując w czasie i przestrzeni „Złoty podział” czy „Miarę piękna i kosmicznej harmonii”!

I jak widzimy, Gwiazda Wenus-Miłowica w swoim tańcu z naszą Ziemią rysuje piękny „Kwiat-Paproci”, w którym znowu powtarza się pięć płatków!

To jest pokrótce o symbolice naszego Światorozumienia.


Przeczytaj również:


Czym jest „Światorozumienie”?

Światorozumienie to układ sposobów myślenia, poznawania rzeczywistości, poszukiwania przyczyn, demaskowania mitów, odkrywania sensu życia i przeznaczenie człowieka.

 

Miłośnicy „Światorozumienia”!

Subskrybuj „Światorozumienie”!