Świetomówica

Andrei Zhalevich

Nazywam się Andrei Zhalevich. Jestem autorem metodologii poznania i pojmowania „Światorozumienie”, meta-badaczem i twórcą wkładów i sposobów myślenia, samorozwoju i samoleczenia.

Czym jest „Światorozumienie”?

Światorozumienie to układ sposobów myślenia, poznawania rzeczywistości, poszukiwania przyczyn, demaskowania mitów, odkrywania sensu życia i przeznaczenie człowieka.

 

Miłośnicy „Światorozumienia”!

Subskrybuj „Światorozumienie”!