Skarbnica sensu

ŚwiatoWizja

ŚwiatoWizja (ŚwiatoWidzenie, ŚwiatoPatrzenie, ŚwiatoPodziwianie) to widzenie istoty rzeczy, identyfikacja czynników pierwotnych, obserwacja ukrytych pierwotnych przyczyn wewnętrznych, zrozumienie wyższych celów i sensów zjawisk oraz rzeczy.

Jak powiedział Saadi: „Dla pobożnego obserwatora każdy zielony liść jest stroną, świadczącą o mocy Stwórcy”! Dostrzeżenie głębokiej istoty rzeczy i prawdziwej istoty zjawisk nie tylko ułatwia rozwiązanie każdego zewnętrznego problemu, ale pomaga odnaleźć stan wewnętrznego spokoju, wyciszenia, a nawet zadowolenia.

ŚwiatoWizja (ŚwiatoWidzenie, ŚwiatoPatrzenie, ŚwiatoPodziwianie)  odpowiada na pytania „Co leży u podstaw wszystkiego, co istnieje i niesie”, „Jaka jest ukryta strona rzeczy?”, „Jakie są ukryte przyczyny tego, co się dzieje i jakie są wewnętrzne mechanizmy manifestacji”?

ŚwiatoWizja jest naszym analogiem i jednocześnie syntezą:

 • Noumenonologia grecka („Nauki o noumenach [przyczynach pierwotnych, pierwszych zasadach, elementach pierwotnych]”.
 • Sufi Shuhud („Kontemplacja mistyczna”) i Istinbat („Interpretacja mistyczna” lub „Wyodrębnianie ukrytego wewnętrznego znaczenia”).
 • Vedic Vidya Yoga (Joga Wizji [Prawdy]), Dhyana Yoga (Joga medytacji i kontemplacji [prawda]) i Shakta Yoga (Joga Prawidłowej Wiedzy Konceptualnej).

Jak wspomniano powyżej, ŚwiatoWídza jest odpowiednikiem tego, co w sanskrycie nazywa się „Vidya” (विद्या - „wiedza” lub „czary”, „wizja” lub „dusza wiedzy”, „esencja wiedzy” lub „bogini wiedzy”, „wiedza mistyczna” lub „mądrość”). To znaczy analog Vidyi ze wszystkimi jej kierunkami:

 • „Atma-Vidya” (आत्मविद्या - „Wizja lub wiedza o Duchu lub boskiej esencji” lub „Samorealizacja”).
  Adhjatma widja
 • „Brahma-Vidya” (ब्रह्मविद्या - „Wizja lub wiedza o Stwórcy”).
 • „Para-Vidya” (परा विद्या - „Wiedza o wyższym lub transcendentalnym świecie lub wyższa wiedza”).
 • „Apara-Vidya” (अपरा विद्या - „Wiedza o świecie materialnym lub wiedzy niższej”).
 • „Kala Vidya” (काल विद्या - „Wiedza o czasie lub nauka o czasie”).
 • „Prana-vidya” (प्राणविद्या - „Wizja lub wiedza o energii życia” lub „Prawdziwy wgląd w istotę systemu życia”).
 • „Maha-Vidya” (महा विद्या - „Wyższa wiedza” lub „Wielka Mądrość”).

Oto niektóre z tematów omówionych w tej sekcji:

 • Sztuka przenikliwości i wglądu.
 • Dostrzeganie wzajemnych powiązań i współzależności.
 • Widzenie głębokiej istoty i istoty rzeczy.
 • Dostrzeganie przyczyn tego, co się dzieje.
 • Rozumienie symboli, znaków i znaków.
 • Dostrzeganie celu zjawisk.

Jednym słowem to wszystko, co pomaga widzieć rzeczywistość w jej prawdziwym świetle.


Смотрите также информацию и о других структурных направлениях Светоразумения:

 1. СветоВеда (СветоВедение, СветоЗнание).
 2. СветоЗнава (СветоПознавание).
 3. СветоДума (СветоМышление).
 4. СветоНазва ( СветоСмыслы).
 5. СветоМова (СветоВолода).
 6. СветоНова или СветоВести.
 7. СветоДея (СветоДеяние, СветоДелание).
 8. СветоЛада (СветоЦеление, СветоЗдрава).
 9. СветоСея (СветоСеяние, СветоСияние).
 10. СветоВида (СветоВидение).
 11. СветоВита (СветоПочитание).
 12. СветоЛюд или СветоНоша.

Читайте также:


Czym jest „Światorozumienie”?

Światorozumienie to układ sposobów myślenia, poznawania rzeczywistości, poszukiwania przyczyn, demaskowania mitów, odkrywania sensu życia i przeznaczenie człowieka.

 

Miłośnicy „Światorozumienia”!

Subskrybuj „Światorozumienie”!