Skarbnica sensu

ŚwiatoWiedza

ŚwiatoWiedza (ŚwiatoWiedzenie, ŚwiatoZnanie, ŚwiatoZnawstwo, ŚwiatoPogląd, ŚwiatoBudowa) - to ogólne obrazy świata i kompletne mapy rzeczywistości, obrazy i zarysy ŚwiatoBudowy, które pomagają wszechstronnie zrozumieć zjawiska i spojrzeć na to, co się dzieje.

Jest odpowiedzią na pytania „Co istnieje?” lub „Co i jak jeść”? Czy to nasz „Obraz świata” czy odpowiedź na pytania „Co wiemy?”, „Jak wyobrażamy sobie świat”? Lub, co ciekawsze, „Co jest podstawą wszystkiego, co istnieje i nie istnieje”, „Jaka jest ukryta strona rzeczy”, „Jakie są ukryte przyczyny tego, co się dzieje i jakie są wewnętrzne mechanizmy manifestacji”?

Podróżnikowi trudno jest dotrzeć do celu bez niezawodnego kompasu i dokładnej mapy okolicy. A w naszym życiu taka mapa jest naszym ujednoliconym obrazem świata lub holistycznym światopoglądem, który maksymalnie odpowiada rzeczywistości.

W pewnym stopniu jest to nasz odpowiednik i jednocześnie synteza takich obszarów jak:

 • Metafizyka (z greckiego „meta” - „poza” [na przykład „poza”] + „fizyka” w tłumaczeniu z greckiego oznacza „naturę” [co oznacza widzialną, materialną naturę]) - „Nauka o ukrytej naturze rzeczy „czyli najwyższa sekcja filozofii i teozofii, która bada głęboką istotę, ukryte znaczenie, wewnętrzną istotę, przyczyny i cele rzeczy i zjawisk, subtelne mechanizmy procesów zachodzących w mikrokosmosie (Wszechświecie) i makrokosmosie (Człowiek).
 • „Metafizyka Istnienia” i „Metafizyka Jednego”.
 • Sufi „Metafizyka światła” (niem. Lichtmetaphysik).
 • Genologia (z greckiego το ἕν - „jeden”, czyli „nauczanie o jednym”).
 • Epistemologia („Nauki o rzetelnej wiedzy”).
 • Ontologia („Nauki o bytach”).
 • Jnana Yoga (jogin [prawdziwej] wiedzy).
  Noumenologia (z greckiego noumenos - „do pomyślenia”, to znaczy „Nauka o noumenach” - o niewidzialnym świecie idei, które z góry określają zjawiska, świecie noumenów, są to także nousy, eidos, przyczyny źródłowe, pierwsze zasady, pierwotne elementy itp.).

Oto niektóre z tematów omówionych w tej sekcji:

 • Holistyczny obraz świata i mapa życia.
 • Wielopoziomowy „Svetoglyad” (światopogląd).
 • Fizyka kwantowa i metafizyka bytu.
 • System podstawowych idei.
 • Uniwersalne prawa makro- i mikrokosmosu.
 • Ogólne prawa biologii, fizjologii, anatomii.
 • Teologia porównawcza, teozofia, teogonia.
 • Kosmologia praktyczna, kosmogonia i astrozofia.
 • Zasób wiedzy o subtelnej strukturze i funkcjonowaniu Susvet (Wszechświata), zarówno
 • Makrokosmosu (Światło Zewnętrzne / Świat), jak i Mikrokosmosu (Światło Wewnętrzne Człowieka).
 • Poziomy świadomości, płaszczyzny bytu, ośrodki mocy, kanały energii i informacji.
 • Syntetyczne modele Wszechświata i Bytu.
 • Przegląd współczesnych nauk ezoterycznych i sekt, ich błędów i złudzeń.

Jednym słowem to wszystko, co wiemy o życiu i cała wiedza, która wpływa na nasze życie.


Смотрите также информацию и о других структурных направлениях Светоразумения:

 1. СветоВеда (СветоВедение, СветоЗнание).
 2. СветоЗнава (СветоПознавание).
 3. СветоДума (СветоМышление).
 4. СветоНазва ( СветоСмыслы).
 5. СветоМова (СветоВолода).
 6. СветоНова или СветоВести.
 7. СветоДея (СветоДеяние, СветоДелание).
 8. СветоЛада (СветоЦеление, СветоЗдрава).
 9. СветоСея (СветоСеяние, СветоСияние).
 10. СветоВида (СветоВидение).
 11. СветоВита (СветоПочитание).
 12. СветоЛюд или СветоНоша.

Читайте также:


Czym jest „Światorozumienie”?

Światorozumienie to układ sposobów myślenia, poznawania rzeczywistości, poszukiwania przyczyn, demaskowania mitów, odkrywania sensu życia i przeznaczenie człowieka.

 

Miłośnicy „Światorozumienia”!

Subskrybuj „Światorozumienie”!