Skarbnica sensu

ŚwiatoSiew

ŚwiatoSiew (ŚwiatoUrodzaj, ŚwiatoZalążek, ŚwiatoIskra) – uzyskanie oświecenia, inspiracji, uduchowienia, sposoby na inspirowanie siebie i inspirowanie innych.

Skuteczność i harmonia każdej aktywności, czy to poznawczej, twórczej, umysłowej czy fizycznej, zależy bezpośrednio od poziomu i siły skierowanego do niej Strumienia Światła (inspiracja, inspiracja, uduchowienie, oświecenie itd.).

ŚwiatoSiew (ŚwiatoUrodzaj, ŚwiatoZalążek, ŚwiatoIskra) odpowiada na pytania „Jak zdobyć i rzucić Światło?”, „Gdzie znaleźć, jak siać i hodować nasiona Światła”?

ŚwiatoSiew (ŚwiatoUrodzaj, ŚwiatoZalążek, ŚwiatoIskra) to metodologie osiągania stanów, które w różnych tradycjach nazywane są różnie:

 • „Iluminacja” (gr. „Eureka” lub sufi: „Ishraq”).
 • Inspiracja, uduchowienie, entuzjazm, inspiracja.
 • Oświecenie (wedyjskie buddhi, zen satori, buddyjska nirwana),
 • Katharsis (starogrecki κάθαρσις – „wzniesienie, oczyszczenie, uzdrowienie”) Pitagorasa, Platona i Arystotelesa.
 • Ekstaza (z innego greckiego ἔκστασις - „podziw, zachwyt”) Arystotelesa, Plutarcha, Plotyna (doznanie mistyczne wprowadzające świadomość w stan „czystej percepcji”).
 • Itongo - promień, iskra lub błysk Uniwersalnego Ducha (wśród afrykańskich Zulusów).
 • Wyższe stany świadomości (Wyższe Stany Świadomości / Wyjątkowe Stany Umysłu).
 • Turiya (तुरीय) to czwarty stan świadomości (czysta, wieczna i nieskończona błogość).
  Anugraha (अनुग्रह) to łaska Boga lub Guru zstępująca z góry, nektar (amrita), łaska i Miłość.

ŚwiatoSiew (ŚwiatoUrodzaj, ŚwiatoZalążek, ŚwiatoIskra) jest naszym analogiem i jednocześnie syntezą:

 • Sufi Ishrakism („Filozofia iluminacji”).
 • Buddhi Joga (Jogin Światła Umysłu lub Joga Mądrości),
 • Jyoti Joga (Jogin Światła).
 • Taraki Joga (Jogin Promieniowania [to, co wyzwala]).
 • „Sztuka inspiracji” Andrey Zhalevich.

Oto niektóre z tematów omówionych w tej sekcji:

 • Mistrzostwo w zdobywaniu Iluminacji (Insight).
 • Sztuka inspiracji i oświecenia.
 • Praktyki inspiracji i uduchowienia.
 • Metody zwiększania wewnętrznej jasności.
 • Sposoby kultywowania prawdziwej arystokracji.
 • Wejście w specjalne stany świadomości.
 • Sposoby przyspieszenia rozwoju ewolucyjnego.

Jednym słowem chodzi o zdobycie Światła Najwyższej Inspiracji.


Смотрите также информацию и о других структурных направлениях Светоразумения:

 1. СветоВеда (СветоВедение, СветоЗнание).
 2. СветоЗнава (СветоПознавание).
 3. СветоДума (СветоМышление).
 4. СветоНазва ( СветоСмыслы).
 5. СветоМова (СветоВолода).
 6. СветоНова или СветоВести.
 7. СветоДея (СветоДеяние, СветоДелание).
 8. СветоЛада (СветоЦеление, СветоЗдрава).
 9. СветоСея (СветоСеяние, СветоСияние).
 10. СветоВида (СветоВидение).
 11. СветоВита (СветоПочитание).
 12. СветоЛюд или СветоНоша.

Читайте также:


Czym jest „Światorozumienie”?

Światorozumienie to układ sposobów myślenia, poznawania rzeczywistości, poszukiwania przyczyn, demaskowania mitów, odkrywania sensu życia i przeznaczenie człowieka.

 

Miłośnicy „Światorozumienia”!

Subskrybuj „Światorozumienie”!