Skarbnica sensu

ŚwiatoPoznanie

ŚwiatoPoznanie (ŚwiatoPoznawanie, ŚwiatoZnalezienie, ŚwiatoBadanie, ŚwiatoPoszukiwanie, ŚwiatoSzukanie, ŚwiatoOdkrywanie) to metody i układy niezależnego poznania rzeczywistości, obliczania prawdy oraz demaskowania błędów i mitów.

Nie wystarczy mieć wiedzę, ponieważ jest to towar bardzo szybko psujący się. W dynamicznie zmieniającym się świecie wiedza szybko się dezaktualizuje. Dlatego w naszych czasach szczególnie ważne jest posiadanie umiejętności kognitywnych, czyli samodzielnego zdobywania własnej wiedzy, nawet czasem w warunkach całkowitej niepewności.

ŚwiatoPoznanie (ŚwiatoPoznawanie, ŚwiatoZnalezienie, ŚwiatoBadanie, ŚwiatoPoszukiwanie, ŚwiatoSzukanie, ŚwiatoOdkrywanie) jest odpowiedzią na pytanie „Co i jak wiemy”? Są to wyjaśniające mechanizmy poznania: „Jak poznajemy świat, jak poznajemy siebie”?

W rzeczywistości jest to nasz Litwina-Kriwicki odpowiednik i synteza takich nauk greckich, jak:

 • Logika (w tłumaczeniu z greckiego „zrozumienie, racjonalność”).
 • Epistemologia (z innego greckiego ἐπιστήμη „wiedza naukowa” lub „wiarygodna wiedza”, czyli „nauka wiedzy naukowej lub wiarygodnej”).
  „Gnoseologia” (z innego greckiego γνῶσις „wiedza”, czyli „nauka wiedzy” lub „teoria wiedzy”).
 • Metodologia (z innego greckiego μέθοδος od μετά- + ὁδός, dosł. „ścieżka podążania za czymś” - doktryna metod, metod i strategii studiowania przedmiotu).
 • Heurystyka („Nauka o tym, jak dokonywać odkryć”).

ŚwiatoPoznanie (ŚwiatoPoznawanie, ŚwiatoZnalezienie, ŚwiatoBadanie, ŚwiatoPoszukiwanie, ŚwiatoSzukanie, ŚwiatoOdkrywanie) jest także analogiem takich wskazówek wedyjskich, jak:

 • „Anvikshiki” (आन्वीक्षिकी z grubsza oznacza „Nauka badań”).
 • „Tattwamimansa” (तत्त्वमीमांसा można przetłumaczyć jako „Refleksja nad prawdziwą naturą rzeczy”, „Badanie początków świata”, „Badanie prawdziwej istoty lub jakości wszystkiego”).
  „Vijnana” (विज्ञान - „wiedza”, „rozpoznanie”, „wiedza rozróżniająca”).
 • Nyaya (sanskryt: „logika, prawo, reguła, metoda [myślenia]”) autorstwa Gautamy Akshapad.
 • Satya Joga (Jogin [rozróżnianie] Prawdy).
 • Vijnana Yoga (Joga Wiedzy).

ŚwiatoZnáwa jest ściśle powiązany z takim kierunkiem Światła-rozumienia jak Svetovid, który jest kierunkiem ezoterycznej lub mistycznej wiedzy o świecie transcendentalnym.

Oto niektóre z tematów omówionych w tej sekcji:

 • Wyjaśniające mechanizmy poznania.
 • Teoria i praktyka poznania rzeczywistości.
 • Metody odróżniania prawdy od błędu.
 • Sposoby eliminowania zniekształceń poznawczych.
 • Rozpoznawanie zewnętrznych manipulacji.
 • Metody walki z zombie.
 • Autorytatywne źródła informacji.
 • Podstawowe zasady badania źródłowego.
 • Kryteria i filtry prawdziwości informacji.
 • Narzędzia do rozwijania świadomości, poszerzania świadomości i pogłębiania zrozumienia.

Jednym słowem tak postrzegamy rzeczywistość.


Смотрите также информацию и о других структурных направлениях Светоразумения:

 1. СветоВеда (СветоВедение, СветоЗнание).
 2. СветоЗнава (СветоПознавание).
 3. СветоДума (СветоМышление).
 4. СветоНазва ( СветоСмыслы).
 5. СветоМова (СветоВолода).
 6. СветоНова или СветоВести.
 7. СветоДея (СветоДеяние, СветоДелание).
 8. СветоЛада (СветоЦеление, СветоЗдрава).
 9. СветоСея (СветоСеяние, СветоСияние).
 10. СветоВида (СветоВидение).
 11. СветоВита (СветоПочитание).
 12. СветоЛюд или СветоНоша.

Читайте также:


Czym jest „Światorozumienie”?

Światorozumienie to układ sposobów myślenia, poznawania rzeczywistości, poszukiwania przyczyn, demaskowania mitów, odkrywania sensu życia i przeznaczenie człowieka.

 

Miłośnicy „Światorozumienia”!

Subskrybuj „Światorozumienie”!