Skarbnica sensu

ŚwiatoLud

ŚwiatoLud (ŚwiatoProwodyrstwo, ŚwiatoPrzywództwo, ŚwiatoWoda) - jak zostać ludźmi znanymi i wybitnymi, szanowanymi i wpływowymi, elitą, liderami, prowodyrami, prawdziwymi przywódcami, arystokratami, Światłymi Ludźmi, Światłem Społeczeństwa.

ŚwiatoLud (ŚwiatoProwodyrstwo, ŚwiatoPrzywództwo, ŚwiatoWoda) to nasz odpowiednik i jednocześnie synteza takich kierunków jak:

 • Andragogika (z gr. ἀνήρ (anér) – „dorosły” i ἄγειν (ágein) – „ołów”).
 • Akmeologia (ακμή (akme) - „szczyt, szczyt rozwoju, najwyższy stopień” i λόγος (logos) - „nauczanie, nauka”).
 • Etyka (gr. „moralność”).
 • Etologia (z greckiego: „Studium charakteru”).
 • Elitologia (fr. élite od łac. eligo "wybrany; najlepszy"; z greckiego λόγος - nauka).
 • „Arystomia” (greckie „Arete” - „cnota”, „męstwo”, „doskonałość”, „godność” lub „żyć pełnią życia” i „Nomos” - „prawo”): „prawo wszystkiego, co najlepsze, które gromadzi się w duszy indywidualnej lub w zbiorowej świadomości społeczeństwa w wyniku ewolucji.
 • Dydaktyka (starożytna grecka διδακτικός „nauczanie”) to dział teorii edukacji zajmujący się badaniem metodologii nauczania.
 • Coaching (coaching z ang. "trening, instruować, uczyć"): life coaching, business coaching, executive coaching, lider coaching, naukowy, sportowy, duchowy.
 • Mentoring (Mentoring - Mentoring).
 • TRTL (Teoria Rozwoju Osobowości Twórczej) a ujawnianie talentów i rozwój zdolności.
 • Raja joga („królewska joga” lub „królewska joga”).

To znaczy, jest to jednocześnie system edukacji elity, szlachty (od słowiańskiej „Szlak”, czyli „Droga”), pasjonatów, prawdziwej arystokracji, Światła (ŚwiatoLúdziej lub Nośników Światła, Lúdziej Światła, ŚwiatoDziałaczy czyli ludzie „Light Deeds”) .


Смотрите также информацию и о других структурных направлениях Светоразумения:

 1. СветоВеда (СветоВедение, СветоЗнание).
 2. СветоЗнава (СветоПознавание).
 3. СветоДума (СветоМышление).
 4. СветоНазва ( СветоСмыслы).
 5. СветоМова (СветоВолода).
 6. СветоНова или СветоВести.
 7. СветоДея (СветоДеяние, СветоДелание).
 8. СветоЛада (СветоЦеление, СветоЗдрава).
 9. СветоСея (СветоСеяние, СветоСияние).
 10. СветоВида (СветоВидение).
 11. СветоВита (СветоПочитание).
 12. СветоЛюд или СветоНоша.

Читайте также:


Czym jest „Światorozumienie”?

Światorozumienie to układ sposobów myślenia, poznawania rzeczywistości, poszukiwania przyczyn, demaskowania mitów, odkrywania sensu życia i przeznaczenie człowieka.

 

Miłośnicy „Światorozumienia”!

Subskrybuj „Światorozumienie”!