Skarbnica sensu

ŚwiatoDzieło

ŚwiatoDzieło (ŚwiatoDziałanie, ŚwiatoDziałalność, ŚwiatoUłatwienie, ŚwiatoPraca, ŚwiatoSprawa, ŚwiatoSztuka, ŚwiatoTwór) to poszukiwanie, analiza, dyskusja i podejmowanie mądrych, harmonijnych i praktycznych decyzji dotyczących życia osobistego i działalności społecznej (pracy, sprawy).

Dlaczego coś nam nie wychodzi, a jeśli się uda, to nie przynosi oczekiwanego rezultatu, a nawet jeśli pożądany rezultat zostanie osiągnięty, to może nie przynieść żadnej satysfakcji?

ŚwiatoDzieło (ŚwiatoDziałanie, ŚwiatoDziałalność, ŚwiatoUłatwienie, ŚwiatoPraca, ŚwiatoSprawa, ŚwiatoSztuka, ŚwiatoTwór) to czyny i działania, jako przejaw Światła, działania zgodne z Prawami SuŚwiata (Wszechświat). To nasz odpowiednik i jednocześnie synteza takich obszarów jak:

 • Filozofia stosowana i praktyczna, podejmowanie decyzji w życiu i pracy.
 • Teorie poszukiwania i podejmowania decyzji.
 • TRIZ (teoria rozwiązywania problemów wynalazczych).
 • AikiDo (jap. „Sztuka pokoju”).
 • Cybernetyka (gr. „Sztuka zarządzania”).
 • Artha-shastra (sanskryt: „Nauka o polityce / ekonomii politycznej” lub „Nauka o życiu praktycznym, użyteczności i [ogólnym] dobru”
 • Tao Te Ching (chiński: „Nauczanie Drogi i Cnoty lub Łaski”).
 • Karma Joga (Joga Aktywności [zgodnie z Dharmą lub Przeznaczeniem]),

Oto niektóre z tematów omówionych w tej sekcji:

 • Teoria podejmowania mądrych decyzji.
 • Wyznaczanie i wdrażanie właściwych celów oraz rozwiązywanie ważnych zadań.
 • Życie i działanie według uniwersalnych praw i zasad harmonii.
 • Działa zgodnie z celem i powołaniem.
 • Podstawy zrównoważonego rozwoju osobistego, organizacyjnego i społecznego.
 • Strategie i taktyki udanego życia.
 • Klasyfikacja typów sposobu myślenia i działania.
 • Klasyfikacje psychotypów i sposobów samorealizacji duszy.
 • Zasady zgodności ludzi w związkach (osobistych i służbowych).

Jednym słowem: tak powinniśmy lepiej postępować zgodnie z prawami Wszechświata.


Смотрите также информацию и о других структурных направлениях Светоразумения:

 1. СветоВеда (СветоВедение, СветоЗнание).
 2. СветоЗнава (СветоПознавание).
 3. СветоДума (СветоМышление).
 4. СветоНазва ( СветоСмыслы).
 5. СветоМова (СветоВолода).
 6. СветоНова или СветоВести.
 7. СветоДея (СветоДеяние, СветоДелание).
 8. СветоЛада (СветоЦеление, СветоЗдрава).
 9. СветоСея (СветоСеяние, СветоСияние).
 10. СветоВида (СветоВидение).
 11. СветоВита (СветоПочитание).
 12. СветоЛюд или СветоНоша.

Читайте также:


Czym jest „Światorozumienie”?

Światorozumienie to układ sposobów myślenia, poznawania rzeczywistości, poszukiwania przyczyn, demaskowania mitów, odkrywania sensu życia i przeznaczenie człowieka.

 

Miłośnicy „Światorozumienia”!

Subskrybuj „Światorozumienie”!