Skarbnica sensu

Konotacja

Konotacja to dodatkowe asocjacyjne znaczenie słowa, często mające jasną kolorystykę emocjonalną.

Termin pochodzi od łacińskich słów con – „razem” i noto – „wyznaczam”; connoto - „Mam dodatkowe znaczenie”.

Synonimy frazy konotacja:

 • Dodatkowe znaczenie (słowa).
 • Asocjacja semantyczna (semantyczna).
 • Powiązane połączenie semantyczne.
 • Znak równoległy.
 • Sens figuratywny.
 • Ukryty podtekst.
 • Kolor, jakość.

Warianty zamienników słowa „konotacja” w SvetoMove:
Сузнак, сусэнс, сузначэнне, суадценне, суякасць, суразуменне, супасыл, супасланне, супаняцце, сэнсазвяз ці проста Сутнасць (Suznak, susens, suznačennie, suadciennie, sujakasć, surazumiennie, supasyl, supaslannie, supaniaccie, sensazviaz ci prosta Sutnasć.).

Pojęcie „konotacji” jest używane w różnych naukach humanistycznych, ale pierwotnie pojawiło się w logice. Wprowadził pojęcie konotacji do semiotyki lub semiologii (gr. σημειωτική <inne greckie σημεῖον „znak; znak”).

Przykłady:

 • Wiatr jest kapryśny.
 • Skała - stabilna.
 • Lis jest mądry.
 • Laza - elastyczny.

Zastosowanie pojęcia „konotacji”:
Zawsze konieczne jest zrozumienie, jaki odcień ma dane słowo użyte w przekazywaniu informacji, jakie dodatkowe znaczenie ma ono oprócz bezpośredniego?


Czym jest „Światorozumienie”?

Światorozumienie to układ sposobów myślenia, poznawania rzeczywistości, poszukiwania przyczyn, demaskowania mitów, odkrywania sensu życia i przeznaczenie człowieka.

 

Miłośnicy „Światorozumienia”!

Subskrybuj „Światorozumienie”!