Skarbnica sensu

Azaranica (Azarennica)

„Azaranica” lub „Azarennica” to nasz rodzimy odpowiednik określenia miejsca, w którym gromadzą się myśliciele na rozmowy i wspólne poszukiwanie prawdy, na wspólne spędzanie wolnego czasu w Światarozumieniu!

Etymologicznie „Azarennica” jest połączeniem rzeczownika „Azarenni” (spostrzeżenia, insight) i naszego rodzimego, bardzo starożytnego kostycznego słowa „-iсa”.

Głębokie znaczenie nazwy „Azarennica” lub „Azaranitsa” jest nadal bliskie i zgodne z takimi słowami jak:

  • Zaraniсa (Zaranka) to jedno z imion gwiazdy Venus-Milovicy, która daje nam twórczą energię i kosmiczną inspirację.
  • Runica - to starożytny święty symboliczny system run (przetłumaczony z języka gotyckiego „Tajemnica”), którego kiedyś używali nasi przodkowie. Dlatego nasza „Azarennica”, prawie „AzaRunica”, „Azy Runicy” są podstawą do studiowania wciąż nieznanej, a nawet tajemnicy.
  • Ranica (Poranek) to czas świtu, wschodu Słońca, przebudzenia ze snu, początku nowego życia, odrodzenia Świata we wszystkich jego znaczeniach. Dlatego nasza „Azaranica” czy „Azy Ranicy” są podstawą duchowego i intelektualnego przebudzenia oraz twórczej odnowy.

Terminy komunikacyjne zbliżone znaczeniem do Azaranicy mogą być również:

  • „Swietamowica”.
  •  „Dziedziniec”.

Czym jest „Światorozumienie”?

Światorozumienie to układ sposobów myślenia, poznawania rzeczywistości, poszukiwania przyczyn, demaskowania mitów, odkrywania sensu życia i przeznaczenie człowieka.

 

Miłośnicy „Światorozumienia”!

Subskrybuj „Światorozumienie”!