Skarbnica sensu

Akmeologia pochodzi od starożytnych greckich słów ακμή (akme) - „szczyt, szczytowy rozwój, najwyższy etap, czas kwitnienia” i λόγος (logos) - „nauczanie, nauka”.

Arystonomia to nowa koncepcja, która została zaproponowana przez Grigorija Szałwowicza Czchartiszwilego, pracującego pod pseudonimem Borys Akunin, w jego wspaniałym traktacie „Arystonomia” o tym samym tytule i używana przez nas do nazwania nauki o rozwoju charakteru człowieka.

„Azaranica” lub „Azarennica” to nasz rodzimy odpowiednik określenia miejsca, w którym gromadzą się myśliciele na rozmowy i wspólne poszukiwanie prawdy, na wspólne spędzanie wolnego czasu w Światarozumieniu!

Ideologiczna dywersja (przewrót, sabotaż) - to termin, który był oficjalnie używany w ZSRR na szczeblu państwowym jako określenie przejawów niekomunistycznego światopoglądu z powodu bezpośredniego lub pośredniego wpływu antyradzieckiej „burżuazyjnej” lub „zachodniej” psychologii i sposobu myślący.

ŚwiatoDzieło (ŚwiatoDziałanie, ŚwiatoDziałalność, ŚwiatoUłatwienie, ŚwiatoPraca, ŚwiatoSprawa, ŚwiatoSztuka, ŚwiatoTwór) to poszukiwanie, analiza, dyskusja i podejmowanie mądrych, harmonijnych i praktycznych decyzji dotyczących życia osobistego i działalności społecznej (pracy, sprawy).

ŚwiatoLud (ŚwiatoProwodyrstwo, ŚwiatoPrzywództwo, ŚwiatoWoda) - jak zostać ludźmi znanymi i wybitnymi, szanowanymi i wpływowymi, elitą, liderami, prowodyrami, prawdziwymi przywódcami, arystokratami, Światłymi Ludźmi, Światłem Społeczeństwa.

ŚwiatoŁad (ŚwiatoZgoda, ŚwiatoDopasowanie, ŚwiatoJedność, ŚwiatoZdrowie, ŚwiatoLeczenie) to uzdrowienie siebie i środowiska poprzez osiągnięcie harmonii oraz ustawienie życia i działań zgodnie z prawami Natury i Wszechświata.

ŚwiatoMowa (ŚwiatoMówienie, ŚwiatoSłowo, ŚwiatoGadanie) - to sposoby i układy trafnej mowy, skutecznej komunikacji i najdokładniejszego przekazywania wiedzy, wiadomości i informacji.

ŚwiatoMyślenie (ŚwiatoRozważanie, ŚwiatoDumanie, ŚwiatoDociekanie, ŚwiatoKontemplowanie) to sposoby i metody porządkowania myśli zgodnie z rzeczywistością, Światłem Prawdy, metody rozwijania trafnego i dowcipnego myślenia, rozmyślania i rozważania.

ŚwiatoNazwa (ŚwiatoNazwanie, ŚwiatoZnaczenia, ŚwiatoPojęcie, ŚwiatoSens, ŚwiatoRzecz) to świadomość rzeczywistości, zrozumienie znaczeń i odrodzenie sensownego znaczenia pojęć.

ŚwiatoNowina (ŚwiatoNowości, ŚwiatoWiadomości, ŚwiatoWieści) to znajomość kierunków rozwoju wydarzeń i ludzi, obserwacja pojawiania się nowych warunków, śledzenie niezbędnych informacji i wiadomości, obnażanie i demaskowanie mitów, plotek i kłamstw.

ŚwiatoPoznanie (ŚwiatoPoznawanie, ŚwiatoZnalezienie, ŚwiatoBadanie, ŚwiatoPoszukiwanie, ŚwiatoSzukanie, ŚwiatoOdkrywanie) to metody i układy niezależnego poznania rzeczywistości, obliczania prawdy oraz demaskowania błędów i mitów.

ŚwiatoSiew (ŚwiatoUrodzaj, ŚwiatoZalążek, ŚwiatoIskra) – uzyskanie oświecenia, inspiracji, uduchowienia, sposoby na inspirowanie siebie i inspirowanie innych.

ŚwiatoWiedza (ŚwiatoWiedzenie, ŚwiatoZnanie, ŚwiatoZnawstwo, ŚwiatoPogląd, ŚwiatoBudowa) - to ogólne obrazy świata i kompletne mapy rzeczywistości, obrazy i zarysy ŚwiatoBudowy, które pomagają wszechstronnie zrozumieć zjawiska i spojrzeć na to, co się dzieje.

ŚwiatoWita (ŚwiatoWitanie, ŚwiatoPoważanie, ŚwiatoSzanowanie, ŚwiatoPowaga, ŚwiatoHonor, ŚwiatoWiara, ŚwiatoSłużenie) - wzniosłe, głębokie i serdeczne relacje z bliskimi, otoczeniem, Naturą, Ziemią, Wszechświatem, Źródlem.

ŚwiatoWizja (ŚwiatoWidzenie, ŚwiatoPatrzenie, ŚwiatoPodziwianie) to widzenie istoty rzeczy, identyfikacja czynników pierwotnych, obserwacja ukrytych pierwotnych przyczyn wewnętrznych, zrozumienie wyższych celów i sensów zjawisk oraz rzeczy.

Czym jest „Światorozumienie”?

Światorozumienie to układ sposobów myślenia, poznawania rzeczywistości, poszukiwania przyczyn, demaskowania mitów, odkrywania sensu życia i przeznaczenie człowieka.

 

Miłośnicy „Światorozumienia”!

Subskrybuj „Światorozumienie”!