Przeznaczenie duszy

Przeznaczenie człowieka

Przeznaczenie lub cel życia jest najważniejszą koncepcją determinującą los człowieka.

Składa się z systemu wartości, światopoglądu, transcendencji, egzystencji, zarówno unikalnych dla jednostki, jak i uniwersalnych punktów orientacyjnych człowieka, których dążenie pomaga człowiekowi odnaleźć harmonię z samym sobą, środowiskiem, społeczeństwem, naturą, Wszechświatem.

Życiowe przeznaczenie lub przeznaczenie człowieka to wielopłaszczyznowe, wieloaspektowe, wieloczynnikowe, wielowektorowe zjawisko, na które składa się szeroka gama punktów orientacyjnych dla samoświadomości i samostanowienia, wybieranie optymalnych ścieżek dla pełnej samorealizacji i podejmowanie jak najbardziej harmonijnych życiowych decyzji.

Najczęściej w popularnych kursach i w coachingu określenie to mylnie utożsamiane jest z powołaniem zawodowym lub pracą życiową, które jest tylko częścią bardziej ogólnego pojęcia, dotyczącego przeznaczenia człowieka.

Oto tylko jedna z głównych klasyfikacji części składowych celu człowieka w „Wielkiej księdze o sensie życia i przeznaczeniu” Andreja Zhalevicha:

I. Wewnętrzne przeznaczenie człowieka
Są to typy celów życiowych związanych z samą osobą (mikrokosmosem) i jej pracą nad sobą, nad swoim indywidualnym samorozwojem.

 • Fizjologiczne przeznaczenie człowieka (zachowanie, które przyczynia się do ochrony i wzmocnienia zdrowia).
 • Energetyczne przeznaczenie człowieka (zarządzanie własną energią, przywracanie sił, utrzymanie równowagi energetycznej, harmonizacja czakr, kanałów, meridianów).
 • Emocjonalne i psychologiczne przeznaczenie człowieka (transformacja negatywnych podświadomych programów i rozpuszczenie kompleksów, zarządzanie emocjami, osiągnięcie równowagi emocjonalnej, uzyskanie wewnętrznego spokoju, stanu szczęścia i pełnej satysfakcji).
 • Intelektualne i umysłowe przeznaczenie człowieka (rozwój myślenia, kierowanie myślami, nabywanie zdolności poznawczych, nabywanie realnej wiedzy i adekwatnego światopoglądu rzeczywistości).
 • Moralne i etyczne przeznaczenie człowieka (zharmonizowanie cech i nabycie jakości „złotego charakteru”).
 • Duchowe przeznaczenie człowieka (poszerzenie świadomości, uświadomienie sobie swojej prawdziwej istoty, uzyskanie świadomej jedności z Wyższą Jaźnią, Duszą, Wszechświatem, Bogiem).

II. Zewnętrzne przeznaczenie człowieka
Są to typy celów życiowych związanych z pracą człowieka w świecie zewnętrznym (makrokosmosie) i jego relacji z otaczającą rzeczywistością.

 • Przeznaczenie człowieka zawodowe i biznesowe  (realizacja wszystkich talentów i osiągnięcie sukcesów w dziedzinie własnego powołania).
 • Rodowe przeznaczenie człowieka (spełnienie obowiązku wobec rodziny, klanu, narodu, Ojczyzny).
 • Społeczne przeznaczenie człowieka (role i funkcje w społeczeństwie, biznesie, gospodarce, polityce, państwie).
 • Twórcze przeznaczenie człowieka (realizacja własnego potencjału twórczego).
 • Ekologiczne przeznaczenie człowieka (miejsce i rola w ekosystemie, ochrona przyrody, zachowanie życia na Ziemi).
 • Kosmiczne przeznaczenie człowieka (znaczenie człowieka w ewolucji świadomości we Wszechświecie).

Światorozumienie (astrologia, astrozofia, astropsychologia, metafizyka, kosmologia, teologia) pomaga nam odnaleźć utracony sens życia i ponownie stanąć na Drodze, Ścieżce, Szlaku do naszego Celu życiowego, Misji Życia, Przeznaczenia, które jest najbardziej dostosowane do przepływów kosmicznych i harmonijne z Wszechświatem.


Przeczytaj również:


Czym jest „Światorozumienie”?

Światorozumienie to układ sposobów myślenia, poznawania rzeczywistości, poszukiwania przyczyn, demaskowania mitów, odkrywania sensu życia i przeznaczenie człowieka.

 

Miłośnicy „Światorozumienia”!

Subskrybuj „Światorozumienie”!