Powołanie człowieka

Powołanie człowieka

Powołanie lub wezwanie człowieka to czynność, do której człowiek ma największe wrodzone skłonności, co w największym stopniu odpowiada wszystkim jego zdolnościom, ukrytym talentom i naturze jego Duszy.

Powołanie – „do czego najbardziej skłania się dusza ludzka”, jest zajęciem, które w pełni ujawnia i maksymalnie wykorzystuje wszystkie ludzkie zdolności.

Powołanie – zawód, w którym człowiek zajmuje się, zdobywa taki kunszt zawodowy i wirtuozerię, szacunek i uznanie społeczne, gdy mówimy: „człowiek na swoim miejscu” lub „mistrz, specjalista od Boga”! Samo słowo „powołanie” pochodzi od kalki niemieckiego „wezwania Bożego”, bo kiedyś słowo „powołanie” oznaczało „wezwanie Boga do ludzi”. W chrześcijaństwie do dziś powołanie jest interpretowane jako przejaw łaski Bożej, której realizacja jest obowiązkiem każdego wierzącego.

Praca z powołania oznacza zajmowanie tego miejsca, odgrywanie tej roli, rozwiązywanie tych zadań, pełnienie tych funkcji w społeczeństwie, które w największym stopniu odpowiadają duchowej naturze i celowi osoby, robienie tego, z czym przyszliśmy na świat. Pech w sprawie jest pierwszą oznaką braku powołania człowieka, to znaczy, że człowiek jest zaangażowany w nie w swoje działanie.

Praca z powołania zapewnia wysokie umiejętności zawodowe, największą motywację wewnętrzną, pracowitość, efektywność ekonomiczną i biznesową, co świadczy o Bożym wyborze człowieka do tego działania.

To właśnie praca przez powołanie jest najważniejszym czynnikiem osiągnięcia sukcesu zawodowego i biznesowego oraz zdobycia uznania w społeczeństwie, a tym samym zrównoważonego rozwoju kariery i uzyskania wysokiego statusu społecznego.

Istnieje kilka rodzajów powołania:

  • Powołanie zawodowe – powołanie w określonym zawodzie.
  • Powołanie biznesowe – powołanie w określonym biznesie lub branży.
  • Powołanie społeczne – powołanie do określonej roli w społeczeństwie.

Światorozumienie (astrologia, astrozofia, astropsychologia, metafizyka, kosmologia, teologia) pomaga nam odnaleźć utracony sens życia i ponownie stanąć na Drodze, Ścieżce, Szlaku do naszego Celu życiowego, Misji Życia, Przeznaczenia, które jest najbardziej dostosowane do przepływów kosmicznych i harmonijne z Wszechświatem.


Przeczytaj również:


Czym jest „Światorozumienie”?

Światorozumienie to układ sposobów myślenia, poznawania rzeczywistości, poszukiwania przyczyn, demaskowania mitów, odkrywania sensu życia i przeznaczenie człowieka.

 

Miłośnicy „Światorozumienia”!

Subskrybuj „Światorozumienie”!