Po co nam sens życia?

Po co nam sens życia?

Poznanie i zrozumienie sensu życia, celu, przeznaczenia i powołania jest najważniejszym i decydującym o losie czynnikiem, który wpływa na całe życie i duchową drogę człowieka.

Zrozumienie sensu życia, przeznaczenia, celu i powołania człowieka wpływa na wszystkie aspekty jego życia i działalności.

 • Sens życia, cel, przeznaczenie i powołanie jest dla człowieka najważniejszym przewodnikiem na Drodze samorealizacji. Jest to najbardziej niezawodny wskaźnik do podejmowania ważnych decyzji w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie. Henry Emerson Fosdick powiedział: „Żadne życie nigdy nie stanie się wspaniałe, dopóki nie będzie skupione na czymś, oddane czemuś i zorganizowane”. A poznanie sensu życia, celu i powołania pomaga nam skupić się na tym, co najważniejsze.
 • Sens życia, cel, przeznaczenie i powołanie to najsilniejszy czynnik automotywacji, źródło siły i inspiracji. Jak powiedział Viktor Frankl: „Chęć odnalezienia sensu życia jest główną siłą motywującą w człowieku… Nie boję się powiedzieć, że nie ma na świecie skuteczniejszej pomocy w przetrwaniu nawet w najstraszniejszych warunkach niż świadomość, że twoje życie ma sens”.
 • Sens życia, cel, przeznaczenie i powołanie jest potężnym czynnikiem w ujawnianiu ukrytych talentów i zdolności twórczych. Jak powiedział Johann Wolfgang von Goethe: „Geniuszem staje się człowiek, który poznał swoje przeznaczenie”.
 • Sens życia, cel, przeznaczenie i powołanie wznoszą nas ponad codzienny zgiełk i ograniczenia narzucane z zewnątrz, poszerzając tym samym nasze perspektywy i otwierając nowe możliwości. Jak powiedział mędrzec Patanjali: „Kiedy inspiruje Cię jakiś wielki cel czy niezwykły projekt, wszystkie twoje myśli podążają w jego kierunku. Twój umysł przekracza ograniczenia, twoja świadomość rozszerza się na wszystkie strony, a ty odnajdujesz się w nowym, wspaniałym i niezwykłym świecie. Ożywają twoje uśpione siły, zdolności i talenty. Odkrywasz, ze masz zdecydowanie większy potencjał, niż kiedykolwiek sobie wyśniłeś".
 • Sens, cel, przeznaczenie i powołanie życia prowadzą nas do prawdziwego sukcesu, a nie do sukcesu w jego narzuconym paradygmacie. Dlatego Albert Einstein powiedział: „Celem nie jest odniesienie sukcesu, ale nadanie życiu sensu”. A jeśli życie ma sens - to sukces gwarantowany!
 • Cel życia, przeznaczenie i powołanie są strategicznymi czynnikami napędzającymi osobistą efektywność. Jeden z najwybitniejszych konsultantów biznesowych na świecie, Ichak Adizes, powiedział: „Wszystko ma swój cel, wszystko ma sens. Coś istnieje dla czegoś, a nie dla siebie. Jeśli chcesz być skuteczny, musisz sobie odpowiedzieć na pytanie: Jaki jest sens mojego istnienia, jakie jest moje przeznaczenie, co mnie inspiruje w życiu? Czy kiedykolwiek zauważyłeś w swoim życiu, że kiedy jesteś czymś bardzo mocno zainspirowany, nie zwracasz uwagi na nic wokół siebie. Nie zauważasz upływu czasu, nie zauważasz, gdzie jesteś, jesteś całkowicie pochłonięty swoją pracą. Jednocześnie jesteś pełen energii. Kiedy robisz coś, co naprawdę cię interesuje, jesteś pełen mocy”.
 • Cel życia, przeznaczenie i powołanie dotyczą przewodnictwa. „Kiedy odnajdujemy w sobie nasze powołanie i zachęcamy innych do tego samego, możliwości naszego rozwoju stają się nieograniczone. Jeśli tego nie zrobimy, będziemy po prostu żyć. Ale jakże smutne i pozbawione radości będzie to życie!” – piszą Ken Robinson i Lou Aronica.
 • Sens życia, cel, przeznaczenie i powołanie jest czynnikiem determinującym tworzenie dobrych relacji. Relacje z innymi duszami nie będą harmonijne, jeśli ludzie, którzy w nie wchodzą, nie znają swojego celu, powołania i sensu swojego życia.
 • Sens życia, cel, przeznaczenie i powołanie to główny powód odczuwania szczęścia i odnajdywania wewnętrznego spokoju. Carl Gustav Jung powiedział: „Brak sensu życia odgrywa kluczową rolę w etiologii nerwicy. Ostatecznie nerwicę należy rozumieć jako cierpienie duszy, która nie odnajduje swojego sensu. Mniej więcej jedna trzecia moich przypadków cierpi nie na jakąś klinicznie zdefiniowaną nerwicę, ale na bezsens i bezcelowość własnego życia”.
 • Sens życia, cel, przeznaczenie i powołanie jest czynnikiem psychosomatycznym, zdrowotnym i warunkiem długowieczności. Naukowe badania medyczne wykazały, że ludzie, którzy czują sens swojego życia, są zdrowsi i żyją dłużej. Francuski filozof i pisarz Albert Camus powiedział kiedyś: „Widziałem śmierć wielu ludzi, ponieważ życie nie było już dla nich warte życia. Z tego wnioskuję, że pytanie o sens życia jest najważniejsze”.
 • Sens życia, cel, przeznaczenie i powołanie jest potężnym czynnikiem w duchowej samorealizacji. „Kiedy łączymy się z powołaniem, wkraczamy w inną przestrzeń, łączymy się ze zjawiskami na skalę globalną, które są całkowicie poza naszym ego i jaźnią. To jest najważniejsze” - powiedział artysta Keith Haring.
 • Znajomość sensu życia, celu i powołania jest wyznacznikiem dojrzałości człowieka. Max Frye powiedział: „Kiedy ktoś mały poznaje sens życia, staje się dorosły…”!
 • Poszukiwanie sensu życia, celu, przeznaczenia i powołania jest tym, co odróżnia ludzi od zwierząt. Viktor Frankl powiedział: „Wola sensu jest najbardziej ludzkim zjawiskiem, ponieważ tylko zwierzę nie interesuje się sensem swojego istnienia”. 
 • Odnalezienie sensu życia, celu, przeznaczenia i powołania - jest to przejaw nie tylko szczęścia, ale także znak tego, że człowiek ma prawo do życia i zasługuje na życie. Albert Einstein powiedział: „Jaki jest sens ludzkiego życia? Każda odpowiedź na to pytanie wiąże się z religią. Można więc spytać, czy w ogóle warto je zadawać? Odpowiadam, że człowiek, który uważa życie swoje i innych istot ludzkich za bezsensowne, jest nie tylko nieszczęśliwy, ale właściwie nie zasługuje na życie.“

Sens życia, cel, przeznaczenie i powołanie są tak ważnymi pojęciami w naszym życiu, że wielki fizyk Blaise Pascal powiedział: „Biada ludziom, którzy nie znają sensu swojego życia”. A Mark Twain podkreślił znaczenie sensu życia tymi słowami: „Są dwa najważniejsze dni w twoim życiu: dzień, w którym się urodziłeś i dzień, w którym zrozumiałeś dlaczego”!

Światorozumienie (astrologia, astrozofia, astropsychologia, metafizyka, kosmologia, teologia) pomaga nam odnaleźć utracony sens życia i ponownie stanąć na Drodze, Ścieżce, Szlaku do naszego Celu życiowego, Misji Życia, Przeznaczenia, które jest najbardziej dostosowane do przepływów kosmicznych i harmonijne z Wszechświatem.


Przeczytaj również:


Czym jest „Światorozumienie”?

Światorozumienie to układ sposobów myślenia, poznawania rzeczywistości, poszukiwania przyczyn, demaskowania mitów, odkrywania sensu życia i przeznaczenie człowieka.

 

Miłośnicy „Światorozumienia”!

Subskrybuj „Światorozumienie”!