Misja i dzieło życia

Misja i dzieło życia

Osobista misja lub misja życiowa jest również jednym z kluczowych czynników trwałego sukcesu danej osoby.

Misja osobista lub misja życiowa – wyjątkowa rola, odpowiedzialne i specjalne zadanie, odpowiedzialność wobec społeczeństwa i Planety, przyjęta przez człowieka i nadana mu przez jego własne Wyższe Ja, Duszę lub Boga, które musi wypełnić podczas swojej ziemskiej egzystencji.

Misja osobista lub misja życiowa to najwyższe powołanie człowieka, korzystna dla niego odpowiedzialność społeczna i ekologiczna oraz wyjątkowy wkład w postęp ludzkości.

Osobista misja lub misja życiowa to strategiczne cele jednostki, które wykraczają poza jej osobiste zainteresowania.

Pojęcie osobistej lub życiowej misji człowieka wiąże się z takimi kategoriami jak:

  • Powołanie osoby.
  • Cel życiowy człowieka.
  • Cel i dzieło całego życia.

Dlatego nie jest tajemnicą, że obecność dobrze sformułowanej misji osobistej lub życiowej jest dla człowieka najpotężniejszym czynnikiem trwałego sukcesu w jego samorealizacji.

Światorozumienie (astrologia, astrozofia, astropsychologia, metafizyka, kosmologia, teologia) pomaga nam odnaleźć utracony sens życia i ponownie stanąć na Drodze, Ścieżce, Szlaku do naszego Celu życiowego, Misji Życia, Przeznaczenia, które jest najbardziej dostosowane do przepływów kosmicznych i harmonijne z Wszechświatem.


Przeczytaj również:


Czym jest „Światorozumienie”?

Światorozumienie to układ sposobów myślenia, poznawania rzeczywistości, poszukiwania przyczyn, demaskowania mitów, odkrywania sensu życia i przeznaczenie człowieka.

 

Miłośnicy „Światorozumienia”!

Subskrybuj „Światorozumienie”!