Jak znaleźć swój szlak?

Jak znaleźć swój szlak?

Sens życia i istnienia, cel i powołanie człowieka to najważniejsze tematy, którym poświęcone jest nasze Światorozumienie.

Światorozumienie (astrologia, astrozofia, astropsychologia, metafizyka, kosmologia, teologia) pomaga nam odnaleźć utracony sens życia i ponownie stanąć na Drodze naszego celu życiowego, która jest najbardziej dostosowana do przepływów kosmicznych i harmonijna z Wszechświatem.

Dlatego zapoznanie się z naszymi materiałami o Światorozumieniu może być pierwszym krokiem w odnalezieniu sensu życia i swojej Drogi, celu i powołania.

Drugim krokiem w poszukiwaniu sensu życia i swojej Drogi, celu i powołania może być zapoznanie się z książką „O sensie i celu życia” Andrija Zhalevicha. Niniejsza książka powstała na podstawie materiałów ze 108-dniowego kursu online „Określanie przeznaczenia i celu życiowego, powołania zawodowego i sensu życia człowieka”.

Trzecim krokiem, którym, jeśli zaoszczędzisz swój czas, może być również nasza konsultacja astrologiczna i sesja astro-coachingu w celu ustalenia celu życiowego, powołania zawodowego i misji człowieka za pomocą metod Światorozumienia (metafizyki stosowanej i różnych kierunków astrologii, astrozofii, teozofii itp. dalej).

Światorozumienie (astrologia, astrozofia, astropsychologia, metafizyka, kosmologia, teologia) pomaga nam odnaleźć utracony sens życia i ponownie stanąć na Drodze, Ścieżce, Szlaku do naszego Celu życiowego, Misji Życia, Przeznaczenia, które jest najbardziej dostosowane do przepływów kosmicznych i harmonijne z Wszechświatem.


Przeczytaj również:


Czym jest „Światorozumienie”?

Światorozumienie to układ sposobów myślenia, poznawania rzeczywistości, poszukiwania przyczyn, demaskowania mitów, odkrywania sensu życia i przeznaczenie człowieka.

 

Miłośnicy „Światorozumienia”!

Subskrybuj „Światorozumienie”!