Co to jest sens życia?

Co to jest sens życia?

Wszyscy wielcy mędrcy przeszłości mówili, że we Wszechświecie nic nie dzieje się przypadkiem, że wszystko w naszym życiu jest nie bez powodu, zgodne z wyższym planem i ma głęboki sens.

Wszystkie zjawiska i rzeczy mają swoje przyczyny i wyższe cele (przeznaczenie), korzenie i znaczenie (sensy).

Mamy też swój cel życiowy i kosmiczny, powołanie zawodowe, społeczne i środowiskowe, wyższy cel i sens naszego życia na Ziemi. W tym celu rodzimy się z pewnymi talentami i Boskimi Darami i przechodzimy przez pewne lekcje życia, aby nabyć cechy i doświadczenia, których potrzebujemy dla duchowego rozwoju. Jednak pod wpływem różnych czynników zewnętrznych często tracimy wewnętrzne poczucie wątku powołania i sensu, po czym zbaczamy z Drogi naszego przeznaczenia.

Sens życia jest pojęciem bardzo złożonym i wieloaspektowym, jego różnymi kierunkami zawsze interesowały się największe umysły ludzkości. Pytanie o sens życia jest jednym z tradycyjnych zagadnień filozofii, teologii, teozofii, psychologii, akmeologii, astrologii, a nawet sztuki:

 • Sensem życia jest zrozumienie przez człowieka treści i kierunku życia, zrozumienie jego miejsca w świecie, celu całej ludzkości, ewolucji wszelkiego życia, a nawet istnienia całego Wszechświata.
 • Sensem życia jest wyjaśnienie istoty i natury człowieka i jego ziemskiej misji, czyli celu bycia na Ziemi.
 • Sens życia jest siłą napędową ludzkich zachowań, ludzkim dążeniem do samorealizacji.
 • Sens życia jest głównym czynnikiem motywującym, centralnym motywem życia, który odzwierciedla to, po co człowiek żyje.
 • Sens życia jest najbardziej definiującą koncepcją w osiągnięciu przez człowieka stanu szczęścia, a nawet zdrowia fizycznego.

Z praktycznego punktu widzenia sens życia jest ściśle powiązany z takimi rzeczami jak los, powołanie, przeznaczenie, szlak, ścieżka i cel życia.

W najbardziej uproszczonej i ogólnej formie sens życia i egzystencji można koncepcyjnie przedstawić jako wkład następujących powiązanych ze sobą elementów:

I. Sens istnienia Wszechświata (Makrokosmos):

 • Idee dotyczące pochodzenia i stworzenia Wszechświata.
 • Natura, pochodzenie i cel bycia i życia.

II. Przeznaczenie Człowieka (Mikrokosmos):

 • Kosmiczne przeznaczenie (przeznaczenie duszy):
  • Uczenie się wszystkich lekcji życia.
  • Rozwój niezbędnych cech charakteru.
  • Odsłonięcie boskiego potencjału duszy.
 • Życiowe przeznaczenie lub cel życiowy (cel osoby):
  • Powołanie zawodowe i społeczne.
  • Cel, misja, dzieło całego życia.
  • Odnalezienie bratnich dusz.

Światorozumienie (astrologia, astrozofia, astropsychologia, metafizyka, kosmologia, teologia) pomaga nam odnaleźć utracony sens życia i ponownie stanąć na Drodze, Ścieżce, Szlaku do naszego Celu życiowego, Misji Życia, Przeznaczenia, które jest najbardziej dostosowane do przepływów kosmicznych i harmonijne z Wszechświatem.


Przeczytaj również:


Czym jest „Światorozumienie”?

Światorozumienie to układ sposobów myślenia, poznawania rzeczywistości, poszukiwania przyczyn, demaskowania mitów, odkrywania sensu życia i przeznaczenie człowieka.

 

Miłośnicy „Światorozumienia”!

Subskrybuj „Światorozumienie”!