O sensie życia

Po co żyjemy?

Każdy człowiek ma kiedyś taki moment, kiedy zaczyna zadawać sobie pytania: po co żyję, jaki jest sens życia, jaki jest sens tego, co robię?

Społeczeństwo zazwyczaj oferuje nam prymitywne modele życia skupione na „Seksie, Boksie i Jazzie”, jak powiedział profesor Paweł Deląg – główny bohater staropolskiego filmu „Déjà Vu”. 

Tylko osiągnięcie takich celów narzuconych przez społeczeństwo nie prowadzi człowieka do prawdziwego szczęścia, ani nie prowadzi do długotrwałej satysfakcji. Im dłużej człowiek żyje, tym bardziej zdaje sobie sprawę, że wcale nie o to chodzi.

I jest kryzys egzystencjalny lub kryzys utraty sensu życia. Człowiek popada w głęboką depresję, a narastający ból psychiczny zaczyna go coraz bardziej popychać do szukania sensu w czymś innym, w czymś wyższym, głębszym, świętym.

W tym zakresie można zdefiniować szereg pojęć, które wiążą się z sensem życia i odpowiedzią na pytania:

Światorozumienie (astrologia, astrozofia, astropsychologia, metafizyka, kosmologia, teologia) pomaga nam odnaleźć utracony sens życia i ponownie stanąć na Drodze, Ścieżce, Szlaku do naszego Celu życiowego, Misji Życia, Przeznaczenia, które jest najbardziej dostosowane do przepływów kosmicznych i harmonijne z Wszechświatem.


Przeczytaj również:


Czym jest „Światorozumienie”?

Światorozumienie to układ sposobów myślenia, poznawania rzeczywistości, poszukiwania przyczyn, demaskowania mitów, odkrywania sensu życia i przeznaczenie człowieka.

 

Miłośnicy „Światorozumienia”!

Subskrybuj „Światorozumienie”!