Kto tego potrzebuje?

Kto potrzebuje „Światorozumienia”?

Niewątpliwie Światorozumienie jest potrzebne każdej osobie, ale będzie najbardziej wartościowe dla pewnych kategorii ludzi.

Przede wszystkim Światorozumienia przyda się do:

1. Jasni ludzie, którzy aktywnie angażują się w samorozwój, szukają celu w życiu, sensu istnienia wszechświata, dążą do pogłębienia swojej świadomości i zrozumienia, co, jak i dlaczego dzieje się w życiu, aby podejmować mądre decyzje i zharmonizować ich życie.

2. Myślących ludzi-myślicieli, którzy nie chcą ulec wpływom i manipulacji, którzy budują własny, niezależny od nikogo i nie narzucany przez nikogo z zewnątrz integralny Obraz Świata, wiarygodną Mapę Rzeczywistości.

3. Psychologowie, konsultanci, trenerzy, nauczyciele, którzy uczą skutecznego myślenia, samodzielnego myślenia, pomagają odnaleźć powołanie, sens życia, podejmować decyzje najlepiej dostosowane do wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań rzeczywistości.

4. Rodziców, dziadków, którzy chcą, aby ich dzieci i wnuki były harmonijnymi jednostkami, ludźmi sukcesu i wybitnymi, myślącymi swobodnie i niezależnie, samodzielnie podejmującymi własne decyzje i będącymi panami własnej świadomości i własnego szczęśliwego losu.

5. Młodzi ludzie nowej formacji, którzy dopiero rozpoczynają swoją samodzielną Drogę i odczuwają potrzebę skutecznych narzędzi do trafnego i dowcipnego rozumowania, kalkulacji prawdy i kłamstwa, krytycznej analizy tego, co dzieje się wokół, do poszukiwania i podejmowania decyzji.

6. Ludzi, niezależnie od wieku i dziedziny działalności, którzy chcą zostać liderami, budowniczymi przyszłości, wybitnymi postaciami w swoich dziedzinach, wzorem dla innych. Dla ludzi, którzy ożywią utracone znaczenia, przywrócą harmonię, staną się szlachtą, elitą, burmistrzami, szlachtą, światem nowego społeczeństwa.


Przeczytaj także:


Czym jest „Światorozumienie”?

Światorozumienie to układ sposobów myślenia, poznawania rzeczywistości, poszukiwania przyczyn, demaskowania mitów, odkrywania sensu życia i przeznaczenie człowieka.

 

Miłośnicy „Światorozumienia”!

Subskrybuj „Światorozumienie”!