Jaki jest z tego pożytek?

Jaki jest pożytek z „Światorozumienia”?

Dlaczego potrzebne jest Światorozumienie? W jaki sposób Światorozumienie może być przydatne dla ludzi? Jaka jest wartość Światorozumienie?

Oczywiście użyteczność i wartość Rozumienia Świata dla współczesnych ludzi jest bardzo znacząca i bardzo różnorodna!

 • Światorozumienie pomaga nam odnaleźć cel życia, powołanie gramatyczne i najlepszą drogę do realizacji Bożych darów i talentów naszej Duszy.
 • Światorozumienie pomaga lepiej zrozumieć Świat i to, co się w nim dzieje, zrozumieć, co i jak jest tu zbudowane i funkcjonuje. A mając lepsze zrozumienie świata, możesz podejmować lepsze, bardziej realistyczne decyzje, działać skuteczniej i najskuteczniej załatwiać swoje sprawy.
 • Światorozumienie pomaga dostrzec głęboko ukryte przyczyny problemów, a to z kolei ułatwia ich rozwiązywanie poprzez „wyrywanie” ich korzeni.
 • Światorozumienie daje wizję znaczeń i wyższych celów różnych zjawisk i rzeczy w naszym życiu, a tym samym pomaga nam bardziej harmonijnie organizować nasze życie i nasze działania.
 • Światorozumienie pozwala kalkulować prawdę i nieprawdę, prawdę i wypaczenia, lepiej poruszać się w przepływach informacji, nie dać się oszukać, oprzeć się złym wpływom zewnętrznym, manipulacji, propagandzie, zombie i mieć swobodę podejmowania własnych decyzji.
 • Światorozumienie dostarcza metod efektywnego myślenia i myślenia „kwantowego”, wyposaża nas w narzędzia do zdobywania wglądu i inspiracji, a tym samym rozwija nasze zdolności i talenty poznawcze, intelektualne i twórcze.
 • Światorozumienie daje lepsze zrozumienie tego, co jest ważniejsze, co jest najważniejsze, pomaga ustalać właściwe priorytety, najlepiej alokować swoje zasoby i budować najlepszą strategię samorealizacji.
 • Światorozumienie dostarcza skutecznych narzędzi strukturyzacji myśli i myślenia, samodzielnego poznawania rzeczywistości, budowania własnego integralnego Obrazu Świata, niezależnego od kogokolwiek i nie narzuconego przez nikogo z zewnątrz.
 • Światorozumienie przynosi bardziej wnikliwą wizję istoty natury, cech charakteru, głębokich intencji człowieka, ludzkich wartości i celu jego duszy. A ta wiedza pozwala lepiej zrozumieć siebie, swojego partnera, ludzi wokół, a tym samym budować bardziej harmonijne relacje ze sobą, z rodziną, przyjaciółmi, ze społeczeństwem, Naturą, Wszechświatem.
 • Światorozumienie ujawnia ukryte wewnętrzne, podświadome, psychologiczne, psychosomatyczne, metafizyczne przyczyny chorób, pomagając nam w ten sposób je zrozumieć i stać się zdrowszymi.
 • Światorozumienie jest główną podstawą i podstawą naszego myślenia, postrzegania rzeczywistości, co oznacza, że ​​jest najważniejszym czynnikiem zdrowia fizycznego, psychicznego, psychicznego i duchowego (poprzez psychosomatykę), szczęścia (poprzez strukturę relacji) i sukcesu (poprzez podejmowanie decyzji).

Przeczytaj także:


Czym jest „Światorozumienie”?

Światorozumienie to układ sposobów myślenia, poznawania rzeczywistości, poszukiwania przyczyn, demaskowania mitów, odkrywania sensu życia i przeznaczenie człowieka.

 

Miłośnicy „Światorozumienia”!

Subskrybuj „Światorozumienie”!