Co to jest?

Czym jest „Światorozumienie”?

Światorozumienie jest zarówno Światem Rozumienia, jak i Rozumieniem Świata lub Wszechświata! Jest to wkład (system) sposobów, technik i metod myślenia, rozumowania, poznania, pojmowania, rozważenia i rozumienia.

W pewnym sensie jest to nasz rodzimy odpowiednik różnych kierunków filozofii praktycznej i metafizyki stosowanej, które poświęcone są poznaniu i rozumieniu Świata oraz ukrytych przyczyn wszystkiego, co się w nim dzieje.

Światorozumienie jest jednocześnie:

 • Rozumienie Świata Zewnętrznego, takiego jak wszechświat, makrokosmos, otoczenie.
 • Rozumienie Świata Wewnętrznego, tego co dzieje się w nas (Świat Duszy).
 • Rozumienie Świata Społecznego, procesów powstawania i rozwoju elit (Świata i Światła społeczeństwa, „Solą Ziemi”).
 • Rozumienie Świata Prawdy, rozpoznanie prawdy, radzenie sobie z błędami i demaskowanie kłamców i mitów.
 • Rozumienie Świata Duchowego jako chwały Bożej, opatrzności Bożej, Woli Bożej, najwyższego celu).

Światorozumienie jest również bliskie Astrologii (od „Astro” – „Światło, blask” i „Logos” – „Umysł, inteligencja, zrozumienie”) i jej starożytnemu wedyjskiemu przodkowi „Jyotish” (co w sanskrycie dosłownie oznacza „Światło, Światłość, Blask, Świetność, Świętość” lub według słynnego indyjskiego jogina, myśliciela i astrologa Szri Jukteswara – „Święta Nauka”).
Tylko z Astrologią lub Jyotish, nie w bluźnierczej, współczesnej formie, ale w ich najbardziej podstawowym sensie, jako umiejętność znajdowania przyczyn źródłowych i wyższych celów!

Ponieważ prawdziwym starożytnym celem astrologii („Światorozumienie”) było właśnie „Zrozumienie Świata (świata jako „Światła Boga”)”, zrozumienie pierwotnych przyczyn, badanie przebiegu głębokich procesów tworzenia, utrzymywania, rozpadu świata, rzeczy i zjawisk, odsłaniając ukrytą pod zasłoną zewnętrzną, gęstą materialną powłokę znaczeń tego, co się dzieje, można powiedzieć wydobycie Światła Ponadczasowej Mądrości i oświecenie przez samo Źródło tego Światła. Nauka ta jest dyscypliną prognostyczną, jak ją obecnie najczęściej przedstawia się, tylko w jednym z wielu jej aspektów.

Na przykład zoroastryjscy astrolodzy z Persji zostali podzieleni na 8 poziomów. Siódmy poziom astrologa to ten, który modeluje zdarzenia, które tworzą korelację. W tłumaczeniu astrolog najwyższego poziomu brzmi jak ten, który „opanował świętą grę w szachy” – czyli taki, który umie symulować wydarzenia. Oto wszystkie modele wydarzeń, wszystkie możliwości. Przewiduje z wyprzedzeniem, wybiera najlepsze z nich. Dzięki pewnym manipulacjom jest w stanie przywrócić równowagę. Spośród tych astrologów najwyższego poziomu wybrano królów, ponieważ szachy to królewska gra. Mogli w nią grać tylko królowie i arystokraci. Dlatego ósmy poziom astrologa to król, który opanował wszystkie poziomy prawdziwej astrologii lub Światorozumienia.

Światorozumienie jest także głębszym filozoficznym odpowiednikiem pojęcia „Encyklopedia” (z gr. „Krąg” + „Nauka”). Jeśli Encyklopedia dosłownie „uczy się w pełnym kole”, to Światorozumienie to „Rozumienie całego Świata”.

Dlatego Światorozumienie jest jednocześnie: 

 • Obrazy Świata i Wszechświata czy mapy rzeczywistości.
 • Zbiór wiedzy i koncepcji pełnego obrazu świata.
 • Sposoby, metody i metodyki poznawania rzeczywistości.
 • Metody modelowania i korygowania rzeczywistości.
 • Sposoby „kwantowego” poznawania świata.
 • Wiedza dla edukacji nowej elity, szlachty, Świata!

Przeczytaj także:


Czym jest „Światorozumienie”?

Światorozumienie to układ sposobów myślenia, poznawania rzeczywistości, poszukiwania przyczyn, demaskowania mitów, odkrywania sensu życia i przeznaczenie człowieka.

 

Miłośnicy „Światorozumienia”!

Subskrybuj „Światorozumienie”!