Zdrowie

Strefy projekcji narządów wewnętrznych człowieka na uchu

Ucho. Reprezentacje diagnostyczne i projekcje (strefy projekcji, strefy monopunktury) zaburzeń narządów wewnętrznych w uchu.


Ухо. Диагностические представительства и проекции (проекционные зоны, зоны монопунктуры) расстройств внутренних органов на ухе


Ухо. Диагностические представительства и проекции (проекционные зоны, зоны монопунктуры) расстройств внутренних органов на ухе
Hipotetyczne projekcje niektórych narządów wewnętrznych i części ciała na małżowinie usznej (według V. Karyagina, 1981).


Ухо. Диагностические представительства и проекции (проекционные зоны, зоны монопунктуры) расстройств внутренних органов на ухе


Opis punktów usznych

Punkty uderzenia są zaznaczone; puste i półpuste kółka oznaczają odpowiednio, że kropka jest niewidoczna lub nie w pełni widoczna.

Strefy zaznaczono na czerwono.

1 - strefa płatka ucha; 2 - strefa tragusa; 3 - strefa wcięcia nadkanałowego; 4 - strefa wcięcia śródmiąższowego; 5 - strefa antytragusowa; 6 - strefa antyhelisowa; 7 - strefa górnej części antyhelixa; 8 - strefa podudzia antyhelixa; 9 - strefa wykopu trójstronnego; 10 - strefa wycięcia łódkowatego (rynna); 11 - strefa loków; 12 - strefa wstępującej części loków; 13 - strefa nogi loków; 14 - strefa dna jamy małżowiny usznej, przylegająca do nogi zwijania; 15 - strefa górnej części jamy małżowiny usznej (miska); 16 - strefa dolnej części jamy małżowiny usznej; 17 - strefa tylnej części małżowiny usznej; 18 - strefa zewnętrznego kanału słuchowego; 19 - guzek Darwina; 20 - nowe punkty.
1. Obszar płatka ucha

Strefa ta jest podzielona dwiema poziomymi i dwiema pionowymi liniami na dziewięć ćwiartek.

AP1 to najwyższy punkt znieczulenia podczas ekstrakcji zęba. Lokalizacja: ćwiartka I. Wskazania: uśmierzanie bólu przy ekstrakcjach lub bólach zębów szczęki górnej.

podniebienie AP2. Lokalizacja: kwadrant P. Wskazania: neuralgia nerwu trójdzielnego, złamanie zęba, szczęki, ból zęba, stany zapalne jamy ustnej.

AP3 dno jamy ustnej. Lokalizacja: Kwadrant II. Wskazania: neuralgia nerwu trójdzielnego, złamanie zęba, szczęki, ból zęba, stany zapalne w jamie ustnej.

język AP4. Lokalizacja: w centrum II ćwiartki. Wskazania: ból zęba, zapalenie migdałków, zapalenie krtani, zapalenie gardła, zapalenie jamy ustnej.

Górna szczęka AP5. Lokalizacja: w centrum III ćwiartki. Wskazania: ból zęba, zapalenie migdałków, zapalenie krtani, zapalenie gardła, zapalenie jamy ustnej, nerwoból nerwu trójdzielnego, próchnica, choroby przyzębia.

Dolna szczęka AP6. Lokalizacja: Kwadrant III. Wskazania: ból zęba, zapalenie jamy ustnej, neuralgia nerwu trójdzielnego.

AP7 to dolny punkt znieczulenia przy ekstrakcji zębów lub bólu zębów żuchwy.

AP7a neurastenia. Lokalizacja: kwadrant IV, poniżej i przed AP7. Wskazania: neurastenia.

AP8 najpierw oczy. Lokalizacja: kwadrant V. Wskazania: choroby zapalne oczu (zapalenie spojówek, jęczmień itp.), a także jaskra, krótkowzroczność, zanik nerwu wzrokowego.

Ucho wewnętrzne AP9. Lokacja: Kwadrant VI. Wskazania: zawroty głowy (zwłaszcza w zespole Meniere'a), szumy uszne, niedosłuch.

Czwarty migdałek AP10. Lokacja: Kwadrant VIII. Wskazania: wszystkie choroby, w które zaangażowane są migdałki, aw połączeniu z innymi punktami - wycięcie migdałków.

Kość policzkowa AP11 (policzek). Lokalizacja: pomiędzy kwadrantami V i VI. Wskazania: czyraki na twarzy, niedowład nerwu twarzowego, neuralgia nerwu trójdzielnego, kleszcze.

2. Obszar tragusa

Górna część tragusa AP12. Lokalizacja: w środku górnego żebra tragusa, a jeśli są dwa wierzchołki tragusa, to w górnym wierzchołku. Wskazania: działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne.

nadnercza AP13. Położenie: prawie pośrodku dolnego żebra tragusa. Wskazania: osłabienie, wstrząs, niedociśnienie, nadciśnienie, wszelkie ostre i przewlekłe stany zapalne, choroby skóry, krwawienia, hipertermia i dreszcze, wszelkie choroby stawów, niedowłady, nerwobóle.

Nos zewnętrzny AP14. Lokalizacja: pośrodku podstawy tragusa. Wskazania: stany zapalne nosa i rhinophyma.

AP15 gardło i krtań. Lokalizacja: po wewnętrznej stronie tragusa na poziomie AP12. Wskazania: zapalenie krtani, zapalenie gardła, zapalenie zatok, zapalenie migdałków, obrzęk języczka podniebienia miękkiego.

Jama nosowa AP16. Lokalizacja: po wewnętrznej stronie tragusa na poziomie AP13. Wskazania: nieżyt nosa, zapalenie zatok, czyrak nosa.

AP16a nerw uszno-skroniowy. Lokalizacja: między AP15 a AP16 po wewnętrznej stronie tragusa. Wskazania: nerwobóle.

AP17 pragnienie. Lokalizacja: w górnej części nasady skrawka, pośrodku linii łączącej punkty AP12 i AP14. Wskazania: pragnienie neurogenne (wg Tabeevy).

Głód AP18. Lokalizacja: u dołu nasady skrawka, pośrodku linii łączącej punkty AP13 i AP14. Wskazania: ostre i przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie trzustki.

nadciśnienie AP19. Lokalizacja: na dnie tragusu, bezpośrednio przy przejściu do wcięcia międzyskrawka. Wskazania: wszystkie postacie nadciśnienia tętniczego.

3. Strefa wcięcia nadkanałowego

Ucho zewnętrzne AP20. Lokalizacja: między górnym poziomem skrawka a wstępującą częścią zakrętu. Wskazania: stany zapalne ucha zewnętrznego, zawroty głowy, niedosłuch.

AP21 drugie serce (naczynia). Lokalizacja: Mniej więcej pośrodku linii łączącej AP12 i AP20. Wskazania: wszystkie rodzaje zaburzeń rytmu serca.

4. Strefa wcięcia śródmiąższowego.

Gruczoły dokrewne AP22. Lokalizacja: u podstawy iw wewnętrznej części wcięcia śródmiąższowego; odpowiada, według Nogiera, nadnerczom, tarczycy i przytarczycom. Wskazania: wszelkie schorzenia związane z dysfunkcją gruczołów dokrewnych; wszystkie choroby ginekologiczne, zwłaszcza bolesne miesiączkowanie, brak miesiączki, ból i swędzenie sromu, zapalenie przydatków; wszystkie choroby skóry; działanie przeciwalergiczne i przeciwzapalne we wszystkich chorobach zapalnych układu oddechowego, astmie oskrzelowej, narządów płciowych i moczowych, stanach zapalnych stawów; choroby układu sercowo-naczyniowego. Chińscy lekarze wykorzystują ten punkt do leczenia skutków polio, a zwłaszcza skutków udaru mózgu.

jajnik AP23. Lokalizacja: w okolicy wcięcia śródmiąższowego, między punktami AP22 i AP34 (odpowiada punktowi genitalnemu wg Nogiera). Wskazania: wszelkie naruszenia funkcji seksualnych u kobiet.

Wizja AP24a pierwsza i wizja AP24b druga. Lokalizacja: oba punkty leżą nieco poniżej wcięcia śródmiąższowego, na jego przejściu do płatka ucha. Wskazania: wszystkie niezapalne choroby oczu, łącznie z wątrobą AP97; Chińscy lekarze używają tego punktu do leczenia astygmatyzmu, krótkowzroczności i zaniku nerwu wzrokowego.

5. Strefa Antitragus.

pnia mózgu AP25. Lokalizacja: pośrodku tylnego rowka ucha. Wskazania: wszystkie choroby opon mózgowo-rdzeniowych, wszystkie choroby neurologiczne, zaburzenia psychiczne, zwłaszcza ze wstrząsem mózgu, następstwa zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Chińscy lekarze używają tego punktu w leczeniu myasthenia gravis, schizofrenii, stwardnienia zanikowego bocznego i ataksji mózgowej.

AP26 ból zęba. Lokalizacja: po wewnętrznej stronie w dolnej jednej trzeciej tylnego żebra antitragusa. Wskazania: wszelkiego rodzaju bóle zębów.

Wyrostek mózgowy AP26a. Lokalizacja: na wewnętrznej powierzchni pośrodku podstawy antitragus, odpowiada zewnętrznie zlokalizowanemu AP35. Wskazania: punkt znieczulenia, punkt ten odpowiada punktowi wzgórza.

AP27 Krtań i zęby. Położenie: odpowiada punktowi AP26, ale na zewnętrznej powierzchni przeciwskrawka. Wskazania: wszelkiego rodzaju bóle zębów.

AP28 przysadka mózgowa (mózg). Lokalizacja: w środku antitragus, gdy przechodzi do antihelix. Wskazania: dysfunkcja przysadki mózgowej, innych gruczołów dokrewnych, dysfunkcyjne krwawienia z macicy, zaburzenia oddawania moczu; działanie rozszerzające oskrzela.

AP29 kark. Lokalizacja: Zewnętrzna powierzchnia przeciwskrawka, poniżej fałdu podskrawka, poniżej AP28. Wskazania: niezwykle ważny punkt o szerokim działaniu, ogólne działanie przeciwbólowe, szczególnie przy bólach głowy; choroby skóry, astma i choroby zapalne dróg oddechowych; niedociśnienie i stany kolaptotyczne; stosowany w leczeniu i zapobieganiu nudnościom i zawrotom głowy dowolnego pochodzenia; według Nogiera czaszka jest rzutowana na zewnętrzną stronę antitragusa.

Ślinianka przyuszna AP30. Lokalizacja: na szczycie antitragusa. Wskazania: świąd, wszelkie choroby zapalne gruczołów ślinowych.

AP31 reguluje oddychanie (astma). Lokalizacja: Bezpośrednio pod AP30. Wskazania: Chińscy lekarze stosują ten punkt przy leczeniu astmy, kaszlu, świądu, jako środek przeciwalergiczny.

jądro AP32. Położenie: po wewnętrznej stronie przeciwskrawka, symetrycznie do punktu AP31. Wskazania: impotencja, zapalenie jąder.

czoło AP33. Lokalizacja: w dolnej jednej trzeciej zewnętrznej powierzchni antitragus, nieco powyżej jej przejścia do wcięcia śródmiąższowego. Wskazania: ból głowy w okolicy czoła, zapalenie zatok czołowych, nieżyt nosa, zawroty głowy; w tym miejscu, według Nogiera, rzutowana jest kość czołowa.

Kora mózgowa AP34 (istota szara). Lokalizacja: strefa tego punktu znajduje się w środkowej jednej trzeciej przedniego żebra antitragusa, po wewnętrznej stronie. Wskazania: Chińscy lekarze stosują ten punkt jako środek przeciwbólowy, uspokajający, przeciwzapalny, w razie potrzeby wpływający na układ krążenia, a także przy wielu chorobach neurologicznych.

Świątynia AP35 (słońce). Lokalizacja: pośrodku podstawy antytragusa. Wskazania: wszystkie postacie bólów głowy, zwłaszcza migreny, choroby oczu, zawroty głowy i zaburzenia snu.

AP36 wierzchołek czaszki (punkt korony). Lokalizacja: 1,5 mm poniżej AP29. Wskazania: wszystkie rodzaje bólów głowy w koronie.

6. Strefa Antihelix

Kręgosłup szyjny AP37. Lokalizacja: na dole antyhelixa, w tylnym rowku ucha. Wskazania: ból i choroby w tym obszarze kręgosłupa.

Kręgosłup krzyżowy AP38. Lokalizacja: na poziomie połączenia nóg antyhelisy. Wskazania: ból i choroby w okolicy krzyżowej.

Kręgosłup piersiowy AP39. Lokalizacja: na pierwszej trzeciej odległości od punktu AP37 do punktu AP38. Wskazania: bóle i schorzenia odcinka piersiowego kręgosłupa.

AP40 kręgosłupa lędźwiowego. Lokalizacja: 2/3 odległości od AP37 do AP38. Wskazania: bóle i schorzenia odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

Szyja AP41. Położenie: na zboczu antyhelisy do jamy skorupy, powyżej rzutu odcinka szyjnego kręgosłupa. Wskazania: ból i choroby szyi.

Skrzynia AP42. Położenie: w połowie drogi między punktami AP39 i AP40 na zboczu antyhelisy do jamy skorupy. Wskazania: ból w okolicy klatki piersiowej; Chińscy lekarze używają tego punktu w leczeniu gruźlicy płuc.

brzuch AP43. Położenie: w połowie odległości między punktami AP40 i AP38, na zboczu antyhelisy do zagłębienia skorupy. Wskazania: zapalenie żołądka i dwunastnicy, wzdęcia, skurcze narządów jamy brzusznej.

Gruczoł sutkowy AP44. Położenie: dwa punkty, oba powyżej punktu AP39, tworzące z nim trójkąt równoboczny; jeden z punktów AP44 znajduje się bardziej przyśrodkowo, drugi bardziej bocznie na zewnętrznej powierzchni antyhelisy. Wskazania: mastitis, hipogalactia.

Tarczyca AP45. Położenie: na zboczu antyhelisy do dołu łódkowatego, symetrycznie do punktu AP41. Wskazania: choroby tarczycy (nadczynność i niedoczynność tarczycy).

7. Strefa górnej części antyhelisy

Palce AP46. Lokalizacja: na górnej tylnej części początku górnej części antyhelisy. Wskazania: urazy, odmrożenia, zapalenie ścięgien i pochwy, bóle stóp.

Pięta AP47. Lokalizacja: na górnej przedniej części początku górnej części antyhelixa. Wskazania: kontuzje, odmrożenia, ostrogi, bóle stawu skokowego.

Staw skokowy AP48 (kostka). Położenie: poniżej punktów AP46 i AP47, z którymi tworzy się trójkąt równoramienny. Wskazania: bóle stawu skokowego, urazy, stany zapalne.

Przegub kolanowy AP49. Lokalizacja: pośrodku górnej części antyhelisy. Wskazania: choroby, urazy stawu kolanowego.

Staw biodrowy AP50. Położenie: z boku i poniżej punktu AP49, bliżej połączenia obu odnóg antyhelisy. Wskazania: ból, uraz, choroby stawu biodrowego.

8. Strefa podudzia antyhelixa

Współczulny układ nerwowy AP51 (wegetatywny). Lokalizacja: na końcu dolnej części antyhelisy, w miejscu jej przecięcia z wewnętrzną stroną zawijania (punkt jest zamknięty przez zawijanie). Wskazania: niezwykle ważny punkt, nakłucie daje dobre działanie tonizujące, zwłaszcza w chorobach przewodu pokarmowego; przy astmie, nadciśnieniu i niedociśnieniu, zapaściach, zaburzeniach rytmu serca, stanach zapalnych dróg moczowych, kamicy nerkowej, bolesnym miesiączkowaniu, braku miesiączki.

nerw kulszowy AP52. Lokalizacja: pośrodku dolnej części antyhelixa. Wskazania: choroby nerwu kulszowego.

pośladek AP53. Położenie: Bocznie do punktu AP52, bliżej połączenia obu odnóg antyhelisy. Wskazania: ból pośladka, którego pacjent nie może zlokalizować.

AP54 lumbago. Położenie: na najbardziej wysuniętej części antyhelisy, w pobliżu punktu AP38, na styku obu odnóg antyhelisy. Wskazania: ból pleców.

9. Trójstronna strefa wnękowa

AP55 shen-men Lokalizacja: bliżej kąta połączenia nóg antyhelisy, nieco bliżej górnej części nogi antyhelisy. Wskazania: najważniejszy i najczęściej używany punkt ucha; działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i uspokajająco; Chińscy lekarze używają do łagodzenia bólu.

AP56 szyjka macicy (jama miednicy). Lokalizacja: w rogu utworzonym przez połączenie nóg antyhelisy. Wskazania: zespoły bólowe w okolicy miednicy.

Udo AP57. Położenie: na poziomie środka podudzia antyhelisy, na zboczu trójdzielnego wcięcia, z punktami AP52 i AP53 tworzy trójkąt równoramienny. Wskazania: ból uda.

Macica AP58 (punkt seksualny). Lokalizacja: w trójdzielnym wcięciu w pobliżu helisy w połowie odległości między nogami antyhelisy. Wskazania: wszystkie choroby ginekologiczne, u mężczyzn impotencja, przedwczesny wytrysk.

Najpierw obniżenie ciśnienia krwi AP59. Lokalizacja: na przecięciu helisy i górnej części antyhelisy, w trójdzielnym wcięciu. Wskazania: nadciśnienie tętnicze.

Astma AP60 (lek rozszerzający oskrzela). Położenie: z boku i poniżej punktu AP58 o 1,5–2 mm. Wskazania: duszności, astma, choroby układu oddechowego.

Wirusowe zapalenie wątroby typu AP61. Położenie: 1,5–2 mm w bok od punktu AP58. Wskazania: ostre i przewlekłe zapalenie wątroby.

10. Strefa dołu łódkowatego

Palce AP62. Lokalizacja: w górnej części dołu trzeszczkowego. Wskazania: wszelkie bóle i zmiany zapalne palców.

obojczyk AP63. Położenie: prawie poniżej dołu trzeszczkowego, na wysokości punktu AP100 serca. Wskazania: ból w okolicy barku, złamanie obojczyka.

Staw barkowy AP64. Położenie: na granicy pierwszej ćwiartki od punktu AP63 w centrum dołu trzeszczkowego. Wskazania: urazy stawów, bóle barku, łopatki.

ramię AP65. Położenie: nad AP64, w połowie drugiej ćwiartki odległości od AP63 do AP62, na wysokości przedniego rowka ucha. Wskazania: urazy, bóle, stany zapalne barku i stawu barkowego.

Kolanko AP66. Położenie: na poziomie dolnego odnogi antyhelisy, w dole łódkowatym, pośrodku między punktami AP67 i AP65. Wskazania: wszelkie zaburzenia patologiczne w okolicy palców do barku; według Nogiera, ze wszystkimi formami zaburzeń snu.

Pędzel AP67. Położenie: W dole łódkowatym, naprzeciw guzka darwinowskiego lub w połowie czwartej ćwiartki odległości od punktu AP63. Wskazania: punkty AP66 i AP67 nakłuwa się przy wszelkich zaburzeniach patologicznych w okolicy od palców do barku; według Nogiera, ze wszystkimi formami zaburzeń snu.

Dodatek AP68 jako pierwszy. Lokalizacja: w rogu między zawijaniem a końcem górnej części antyhelixa. Wskazania: przewlekłe zapalenie wyrostka robaczkowego bez zaostrzeń.

Dodatek AP69 drugi. Lokalizacja: na wysokości punktu AP65, bliżej antyskrętu. Wskazania: przewlekłe zapalenie wyrostka robaczkowego bez zaostrzeń.

AP70 dodatek trzeci. Lokalizacja: poniżej dołu trzeszczkowego. Wskazania: takie same jak igła AP68, dodatkowo iglice AP68, AP69, AP70 służą do znieczulenia podczas operacji jamy brzusznej.

pokrzywka AP71. Lokalizacja: cała przerwa między AP62 a AP67. Wskazania: wysypka alergiczna, pokrzywka.

11. Strefa loków

AP72 zawijanie, punkty AP721 - AP726. Lokalizacja: Sześć punktów AP72 leży w równej odległości od siebie między guzkiem darwinowskim a dolną krawędzią płatka ucha na zewnętrznej krawędzi małżowiny usznej. Wskazania: według chińskich danych punkty te służą orientacji; DM Tabeeva odnosi je do punktów działania przeciwzapalnego, przeciwgorączkowego, hipotensyjnego.

Najpierw migdałek AP73. Lokalizacja: w najwyższej części zakrętu, powyżej zewnętrznej krawędzi górnej części antyhelisy. Wskazania: zapalenie migdałków, zapalenie krtani, zapalenie gardła.

Drugi migdałek AP74. Lokalizacja: pośrodku linii łączącej punkty AP73 i AP10 (czwarty migdałek, na płatku ucha), bliżej przedniej krawędzi zakrętu. Wskazania: zapalenie migdałków, zapalenie krtani, zapalenie gardła.

Trzeci migdałek AP75. Lokalizacja: na ogonie loków w miejscu, w którym przechodzi do płatka ucha. Wskazania: zapalenie migdałków, zapalenie krtani, zapalenie gardła.

AP76 najpierw zespół yang wątroby (wątroba 1). Lokalizacja: Nad guzkiem Darwina. Wskazania: wszystkie choroby wątroby.

AP77 zespół yang wątroby drugi (wątroba 2). Lokalizacja: Pod guzkiem Darwina. Wskazania: wszystkie choroby wątroby.

Końcówka douszna AP78. Lokalizacja: ucho musi być pochylone do przodu, punkt będzie u góry małżowiny usznej, na loku. Wskazania: silne działanie przeciwbólowe i uspokajające; Chińscy lekarze używają do jęczmienia; Niemieccy autorzy, jak Nogier, zalecają go przy wszystkich chorobach alergicznych.

12. Strefa wstępującej części loków

AP79 zewnętrzne narządy płciowe. Lokalizacja: na wstępującej części helisy na przecięciu helisy i dolnej części antyhelisy; według Nogiera punkt ten nazywany jest punktem Hieronima Boscha. Wskazania: zapalenie pochwy, świąd pochwy, impotencja, zapalenie jąder, bolesne oddawanie moczu, migrena, bóle lędźwiowo-krzyżowe.

Cewka moczowa AP80. Lokalizacja: poniżej punktu AP79, na przecięciu helisy z dolną krawędzią dolnej nóżki antyhelisy. Wskazania: choroby zapalne dróg moczowych, nietrzymanie moczu.

AP81 odbytnica. Lokalizacja: nieco powyżej AP20. Wskazania: szczeliny odbytu, wypadanie odbytnicy, hemoroidy, zaparcia.

13. Podkręć okolice nóg

Przysłona AP82. Lokalizacja: na przejściu łodygi loków do wstępującej części loków; według Nogiera „punkt zerowy”. Wskazania: Chińscy lekarze stosują przy chorobach krwi, krwotokach wewnętrznych, krwiopluciu, krwotokach macicznych (razem z AP22, AP34, AP58), chorobach przepony.

Widelec AP83 (punkt splotu słonecznego). Lokalizacja: na początku łodygi loków; według Nogiera tym punktem jest „splot słoneczny”. Wskazania: choroby układu sercowo-naczyniowego, duszności, zaburzenia trawienia (złe wchłanianie), wzdęcia, zapalenie otrzewnej, nerwobóle międzyżebrowe, choroby krwi, krwawienia wewnętrzne, obrzęki o nieznanej etiologii.
14. Strefa dna jamy małżowiny usznej, przylegająca do łodygi loków

usta AP84. Lokalizacja: nad wejściem do przewodu słuchowego, pod odnogą helisy. Wskazania: zapalenie jamy ustnej, zapalenie dziąseł, zapalenie języka, neuralgia nerwu trójdzielnego; według szkoły francuskiej odpowiada rzutowi nerwu trójdzielnego.

przełyk AP85. Lokalizacja: na poziomie środka łodygi loków, pod łodygą loków. Wskazania: skurcze przełyku, neurogenne wymioty u dzieci, nudności, wrzody żołądka.

serce AP86. Położenie: Bocznie do wierzchołka AP85, pod początkiem szypułki. Wskazania: choroby przełyku, skurcze mięśnia sercowego żołądka.

Żołądek AP87. Lokalizacja: w miejscu przejścia spiralnej łodygi do dna jamy ucha. Wskazania: choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, zapalenie żołądka i dwunastnicy, nudności, wymioty, dyskinezy; Chińscy lekarze stosują go z dobrym skutkiem w myasthenia gravis, histerii, afazji histerycznej, chorobach nerwowych i psychicznych, neurastenii, zaburzeniach snu.

dwunastnica AP88. Lokalizacja: powyżej początku łodygi loków, naprzeciw punktu AP86. Wskazania: zapalenie jelit, zapalenie żołądka i dwunastnicy, kamica żółciowa, cholecystopatia, dyskinezy żołądkowo-jelitowe.

Jelito cienkie AP89. Położenie: powyżej łodygi spirali, nieco bocznie do jej środka, naprzeciw punktu AP85. Wskazania: zapalenie jelit, zapalenie żołądka i dwunastnicy, kamica żółciowa, cholecystopatia, dyskinezy żołądkowo-jelitowe; skuteczny w hipogalaktii.

AP90 dodatek czwarty. Lokalizacja: nad łodygą loka, na poziomie jego środka. Wskazania: przewlekłe zapalenie wyrostka robaczkowego poza okresem zaostrzenia.

okrężnica AP91. Położenie: nad łodygą spirali i wstępującą częścią spirali, naprzeciw punktu AP84; obszar tego punktu rozciąga się w kierunku wznoszącej się części loków. Wskazania: zapalenie jelit, zapalenie jelita grubego, niestrawność, wzdęcia, zaparcia, biegunki, dyskinezy żołądkowo-jelitowe; porażenna niedrożność jelit, zwłaszcza pooperacyjna (Chiny); Chińscy lekarze stosują go przy wypryskach skórnych, chorobach układu oddechowego.

15. Strefa górnej części jamy usznej

Pęcherz AP92. Lokalizacja: pod dolną częścią antyhelisy, powyżej punktu AP91, bocznie od punktu AP93. Wskazania: zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie kłębuszków nerkowych, zapalenie gruczołu krokowego, nietrzymanie moczu i zatrzymanie moczu dowolnego pochodzenia, obrzęki pozasercowe, moczówka prosta, neurastenia, zaburzenia snu.

prostata AP93. Położenie: w kącie utworzonym przez wstępującą część helisy i dolne ramię antyhelisy, przyśrodkowo do punktu AP92. Wskazania: zapalenie gruczołu krokowego.

moczowód AP94. Położenie: pod dolną częścią antyhelisy, bocznie do punktu AP92. Wskazania: kamienie w moczowodzie.

Nerka AP95. Lokalizacja: pośrodku górnej części jamy ucha, pod dolną nóżką antyhelisy, powyżej punktu AP89. Wskazania: niezwykle ważny punkt we wszystkich chorobach układu rozrodczego i moczowego; według starożytnych wierzeń chińskich ucho jest związane z nerkami (i nadnerczami), dlatego punkt ten jest używany przy wstrząsie, zapaści, chorobach krwi i dysfunkcjach gruczołów dokrewnych; daje dobre efekty w chorobach stawów (podobnie jak działanie hydrokortyzonu); szczególnie ważny przy neurastenii, migrenie, wszelkich formach zaburzeń snu, zaburzeniach miesiączkowania; Chińscy lekarze uważają ten punkt za główny punkt w leczeniu utraty słuchu, zapalenia ucha, szumu w uszach; stosowany również do uśmierzania bólu przy złamaniach kości.

Trzustka AP96 (po lewej) i pęcherzyk żółciowy (po prawej). Położenie: pod dolną częścią antyhelisy, bocznie do punktu AP95. Wskazania: choroby pęcherzyka żółciowego i trzustki: drażnić ten punkt zapaleniem pęcherzyka żółciowego po prawej stronie, zapaleniem trzustki - po lewej stronie.

wątroba AP97. Położenie: bocznie w głębi górnej części jamy usznej, obok antyhelisy. Wskazania: choroby wątroby, pęcherzyka żółciowego, wzdęcia, niestrawność; choroby krwi, krwotoki, drgawki, zawroty głowy, porażenie połowicze; daje dobre efekty w niektórych chorobach oczu (jęczmień, zapalenie spojówek, krótkowzroczność, jaskra bez zaostrzeń).

Śledziona AP98. Lokalizacja: tylko w lewym uchu - dolna część strefy AP97; Chińscy lekarze nie dzielą tej strefy, jest ona powszechna w leczeniu chorób wątroby i śledziony. Wskazania: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, choroby żołądka, wypadanie odbytnicy, choroby krwi, niedokrwistość, krwawienia, niektóre choroby krwi.

Wodobrzusze AP99. Lokalizacja: między AP88, AP89, AP95, AP96. Wskazania: wodobrzusze i wzdęcia.

16. Strefa dolnej części jamy usznej

AP100 najpierw serce. Lokalizacja: na środku dna muszli, w najbardziej wklęsłej części dna muszli. Wskazania: zapalenie mięśnia sercowego i zaburzenia rytmu serca; działanie regulujące na układ krążenia w nadciśnieniu i niedociśnieniu, we wstrząsie, zapaści, na układ nerwowy w zaburzeniach snu, chwiejności umysłowej, neurastenii, nerwicach; Ponieważ wschodnia medycyna ludowa postrzega serce jako ognisko psychiki, punktowi AP100 przypisuje się ważną rolę w regulacji psychiki.

AP101 jest lekki. Lokalizacja: Obszar dwóch punktów AP101 koncentrycznie otacza obszar punktu AP100 (góra i dół). Wskazania: choroby układu oddechowego, choroby skóry (według starożytnych wierzeń płuca i skóra są ze sobą połączone i pełnią ważną funkcję wydalniczą, związek ten często obserwuje się w połączeniu neurodermitu i astmy oskrzelowej), stosowany do znieczulenia przy nacięciach skóry .

oskrzela AP102. Lokalizacja: Obszar dwóch punktów AP102 przylega do tylnej części przewodu słuchowego zewnętrznego. Wskazania: zapalenie oskrzeli, krztusiec, odoskrzelowe zapalenie płuc.

AP103 tchawica. Lokalizacja: Nad obszarem AP102 z tyłu kanału słuchowego. Wskazania: zapalenie oskrzeli, zapalenie tchawicy.

AP104 trzy części ciała (punkt wzgórza według Nogiera). Lokalizacja: poniżej obszaru AP102, w sąsiedztwie dolnej tylnej części kanału słuchowego.

Wskazania (często stosowany punkt): dusznica bolesna, nerwobóle nerwów żebrowych, duszności, dysfunkcja jelit, niedokrwistość, zapalenie wątroby, zapalenie otrzewnej, zaparcia.

17. Strefa tylnego małżowiny usznej

AP105 obniżenie ciśnienia krwi sekunda. Lokalizacja: w górnej jednej trzeciej bruzdy tylnej powierzchni małżowiny usznej. Wskazania: nadciśnienie; Chińscy lekarze robią upuszczanie krwi trójkątną igłą.

AP106 dolna część pleców. Lokalizacja: na górnej krawędzi wypukłej części tylnej powierzchni małżowiny usznej. Wskazania: bóle pleców, swędzenie i choroby skóry pleców.

Górna część pleców AP107. Lokalizacja: przy dolnej krawędzi środka wypukłej części tylnej powierzchni małżowiny usznej. Wskazania: bóle pleców, swędzenie i choroby skóry pleców.

AP108 środkowy tył. Położenie: w środkowej części wypukłej tylnej powierzchni małżowiny usznej, na tym samym pionie z punktami AP106 i AP107. Wskazania: bóle pleców, swędzenie i choroby skóry pleców.

18. Strefa przewodu słuchowego zewnętrznego

AP109 podbrzusze. Lokalizacja: na górnej ścianie przewodu słuchowego zewnętrznego. Wskazania: ostre bóle brzucha (jelita, pęcherzyk żółciowy), bóle wzdłuż moczowodu.

AP110 nadbrzusze. Lokalizacja: na dolnej ścianie przewodu słuchowego zewnętrznego. Wskazania: ostre bóle brzucha (jelita, pęcherzyk żółciowy), bóle wzdłuż moczowodu.

19. Nowe punkty uszne

AP111 nosowo-gardłowy. Lokalizacja: Pomiędzy szczytem skrawka a punktem AP13. Wskazania: zapalenie spojówek, nieżyt nosa.

Choroba lokomocyjna AP112. Położenie: na antyhelisie, na granicy 0,33 odległości od punktu AP41 do punktu AP31. Wskazania: zespół objawów „choroba lokomocyjna” (nudności, wymioty); akupunktura tego punktu jest przeprowadzana nie tylko w celach terapeutycznych, ale także profilaktycznych.

AP113 pobudzenie. Lokalizacja: w połowie drogi między punktami AP32 i AP101, po wewnętrznej stronie przeciwskrawka. Wskazania: patologiczna senność, moczenie nocne.

Brzuch zewnętrzny AP114. Położenie: na zboczu antyhelisy do dołu łódkowatego tworzy trójkąt równoboczny z punktami AP38 i AP40. Wskazania: bóle i urazy mięśni brzucha, może być stosowany przy zespołach bólowych kamicy nerkowej i żółciowej.

AP115 ciepło. Lokalizacja: 2 mm powyżej AP38. Wskazania: urazy okolicy lędźwiowej; podrażnienie punktu daje efekt uspokajający i rozszerzający naczynia krwionośne.

Kolanko AP116. Lokalizacja: na zewnętrznej krawędzi górnej odnogi antyhelisy, powyżej punktu AP114. Wskazania: urazy, choroby stawu kolanowego.

Zaparcia AP117. Lokalizacja: w trójstronnej wnęce, bezpośrednio nad punktem AP52. Wskazania: nawykowe zaparcia.

AP118 jadeit. Położenie: w dole kości łódeczkowatej (zamkniętym zwinięciem) na zewnątrz od punktu AP63. Wskazania: ostre i przewlekłe zapalenie nerek.

AP119 odbyt. Położenie: na wznoszącej się części skrętu, pomiędzy punktami AP80 i AP81. Wskazania: szczelina odbytu, hemoroidy.

Hemoroidy AP120. Położenie: na zakręcie, poniżej punktu AP78, na poziomie punktu AP59. Wskazania: hemoroidy.

AP121 mniejszy nerw potyliczny. Lokalizacja: po wewnętrznej stronie zakrętu, 2 mm powyżej górnej granicy guzka darwinowskiego. Wskazania: zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego; bóle głowy, zawroty głowy, migrena, neuralgia nerwu trójdzielnego, następstwa zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i wstrząśnienia mózgu, padaczka, schizofrenia, porażenie histeryczne połowicze, kleszcze i przykurcze mięśni mimicznych, udar cieplny, zespół objawów choroby lokomocyjnej; osteochondroza szyjna (zespół wegetatywno-troficzny); podrażnienie punktu daje efekt uspokajający i przeciwbólowy.

Zapalenie trzustki AP122. Lokalizacja: na dnie wnęki po muszli, w połowie drogi od punktu AP88 do punktu AP96. Wskazania: przewlekłe zapalenie trzustki.

AP123 rozstrzenie oskrzeli. Lokalizacja: Dwa punkty na dnie wnęki skorupy, między punktami AP101 i AP102. Wskazania: rozedma płuc, rozstrzenie oskrzeli.

AP124 wirusowe zapalenie wątroby typu II. Lokalizacja: na dole jamy ucha, tuż pod środkiem linii łączącej punkty AP98 i AP87. Wskazania: ostre i przewlekłe zapalenie wątroby.

AP125 patrzy na drugie. Lokalizacja: na dnie dna wnęki skorupy, powyżej punktu AP102. Wskazania: choroby oczu, którym towarzyszy spadek ostrości wzroku.

Gruźlica AP126 Lokalizacja: tuż poniżej poziomu punktu AP100. Wskazania: gruźlica.

Powiększona wątroba AP127. Lokalizacja: na wewnętrznej krawędzi antyhelisy, pomiędzy punktami AP98 i AP128. Wskazania: ostre i przewlekłe zapalenie wątroby.

AP128 marskość wątroby. Lokalizacja: między końcem łodygi loków a antyhelisą. Wskazania: marskość wątroby.

Najpierw rdzeń kręgowy AP129. Lokalizacja: w najwyższej części miejsca przyczepu małżowiny usznej, na tylnej powierzchni. Wskazania: porażenie połowicze i zanik mięśni dowolnej części ciała.

AP130 rdzeń kręgowy drugi. Położenie: na tej samej linii pionowej z punktami AP106, AP107, AP108, na zewnątrz od miejsca przyczepu małżowiny usznej w najniższej części. Wskazania: porażenie połowicze i zanik mięśni dowolnej części ciała.

Wszystkie rodzaje leczenia, według medycyny starożytnej, są tylko zewnętrznymi czynnikami procesu gojenia, natomiast decydującym czynnikiem jest organizm pacjenta, tj. pacjent z pomocą lekarza musi sam „wyrzucić” chorobę, rozwiązać „sprzeczności w sobie”, pomóc lekarzowi, przestrzegając prawidłowego schematu, aktywnie uczestniczyć w leczeniu, a nie oczekiwać cudu od lekarza i leków . Dlatego wszystkie metody starożytnej terapii wschodniej mają na celu utrzymanie i zwiększenie odporności organizmu; wagę przywiązuje się do diety, ruchu, aktywnego trybu życia.

Zapobieganie chorobom było jednym z głównych zadań wykształconych lekarzy w starożytności. Uważano, że dla zachowania zdrowia konieczny jest właściwy rozkład pracy i odpoczynku, umiar w jedzeniu i higiena osobista. Przede wszystkim uznano za konieczne zachowanie równowagi między „ciałem a duchem”, wychodząc z założenia, że ​​spokój znajduje się w ruchu, a równowaga psychiczna i wola człowieka są nierozerwalnie związane z jego aktywnością fizyczną; aktywność intelektualna i fizyczna jest kluczem do wzmocnienia mechanizmów obronnych organizmu i zapobiegania przedwczesnemu starzeniu się.

Uważano, że dla osób zdrowych wszystkie osobiste środki zapobiegawcze powinny zaczynać się od opanowania określonego zestawu ćwiczeń gimnastycznych. Jako priorytetowe efekty terapeutyczne pacjentom wymagającym pomocy lekarza zaleca się odpowiednią dietę, dawkowane spacery, aktywny wypoczynek, ćwiczenia fizyczne odpowiednie do wieku, siły i stanu zdrowia. W niektórych przypadkach profilaktycznie oraz w przypadku pogorszenia stanu zdrowia stosuje się akupunkturę, automasaż lub kauteryzację (na zalecenie lekarza) tradycyjnych punktów wskazanych w „Złotych Przepisach”. Dużą wagę przywiązuje się do opanowania metody prawidłowego oddychania.


Czym jest „Światorozumienie”?

Światorozumienie to układ sposobów myślenia, poznawania rzeczywistości, poszukiwania przyczyn, demaskowania mitów, odkrywania sensu życia i przeznaczenie człowieka.

 

Miłośnicy „Światorozumienia”!

Subskrybuj „Światorozumienie”!