Psychosomatyka

Niedociśnienie (niskie ciśnienie krwi). Psychosomatyka i metafizyka niedociśnienia (niskiego ciśnienia krwi)

Czy masz niskie ciśnienie krwi? Oczywiście najpierw musisz wyeliminować przyczyny, które prowadzą do niedociśnienia. Rozważ metafizyczne (subtelne, umysłowe, emocjonalne, psychosomatyczne, podświadome, głębokie) przyczyny niskiego ciśnienia krwi.

Oto, co piszą o tym światowej sławy eksperci w tej dziedzinie i autorzy książek na ten temat

Liz Bourbeau w swojej książce Your Body Says Love Yourself pisze o możliwych psychosomatycznych i metafizycznych przyczynach problemów z niskim ciśnieniem krwi:
HIPOTENSION (HIPOTENSION) to niskie ciśnienie krwi w naczyniach krwionośnych. Typowymi objawami są częste omdlenia, słabe ukrwienie kończyn, ciągłe zmęczenie i zawroty głowy. Jeśli ciśnienie jest niskie, ale nie obserwuje się żadnego z powyższych objawów, być może ten poziom ciśnienia dla tej osoby jest normalny.
Blokada emocjonalna
Niskie ciśnienie krwi zwykle dotyka osoby, które łatwo się zniechęcają i zniechęcają. Taka osoba zwykle czuje się z góry pokonana. Jego energia życiowa wyczerpuje się bardzo szybko, nie może wziąć na siebie ciężaru odpowiedzialności za wydarzenia mające miejsce w jego życiu. Brakuje mu odwagi, bardzo łatwo wycofuje się ze swoich zamiarów.
blokada psychiczna
Niskie ciśnienie wskazuje, że nie masz kontaktu ze swoją zdolnością do kreowania własnego życia. Zbyt uważnie słuchasz swoich złych myśli i wątpliwości i dlatego wierzysz, że do niczego nie jesteś zdolny i że gra jest przegrana, zanim jeszcze się zacznie. Powinieneś wyznaczyć sobie cel, coś konkretnego, do czego będziesz dążył. Nie masz pewności, czy poradzisz sobie z trudami życia, a ta niepewność uniemożliwia Ci realizację pięknych marzeń.
Blokada duchowa jest taka sama jak w przypadku problemów z oczami (patrz OCZY: metafizyczne przyczyny problemów ze wzrokiem i chorób oczu, podrozdział „Oczy w ogóle i ogólne problemy ze wzrokiem”).

Bodo Baginski i Sharmo Shalila w swojej książce „Reiki – uniwersalna energia życia” piszą o możliwych psychosomatycznych i metafizycznych przyczynach problemów z niskim ciśnieniem krwi:
Niedociśnienie jest dokładnym wskaźnikiem, że próbujesz uniknąć problemów i konfliktów. Masz mało witalności, penetracji i presji. Niskie ciśnienie krwi może również wskazywać na ucieczkę od życia seksualnego.
Radź sobie z siłami, które w tobie mieszkają, ale ich nie osądzaj. Spójrz. Zaakceptuj siebie takim, jakim jesteś, ze wszystkimi słabościami i zaletami. Bądź szczery wobec siebie, wtedy też możesz zaakceptować życie i odpowiedzialność. Wejdź w siebie i znajdź tam siłę, wtedy znów staniesz się aktywny i radosny. A Reiki da ci dodatkową energię.

Valery V. Sinelnikov w swojej książce „Kochaj swoją chorobę” pisze o możliwych psychosomatycznych i metafizycznych przyczynach problemów z niskim ciśnieniem krwi:
Spadek ciśnienia krwi, aż do omdlenia, oznacza utratę sił witalnych. Nie wierz w siebie, w swoje mocne strony i możliwości. Staraj się unikać sytuacji konfliktowych, unikaj odpowiedzialności. W takim przypadku pełne doświadczenie rzeczywistości staje się niemożliwe.
Jeden z moich pacjentów z niskim ciśnieniem krwi był wyraźnie przygnębiony. Dla niej życie zawsze było walką i była tak zmęczona stawianiem oporu, że dawno temu zrezygnowała ze wszystkiego:
- Co za różnica?! Nadal nic nie będzie działać.
Osoby z niskim ciśnieniem krwi muszą prowadzić aktywny tryb życia. Stawiaj sobie bardzo realistyczne cele. Osiągaj je, odważnie pokonując przeszkody. Nie trzeba uciekać od życia, od konfliktów. Każda „zła” sytuacja może stać się dla ciebie źródłem gromadzenia osobistej siły.
Przydatne sporty, masaże, zajęcia na świeżym powietrzu. Ogólnie rzecz biorąc, każdy rodzaj aktywności, który uczyni twoje życie bogatym i satysfakcjonującym.

Według Siergieja S. Konowałowa („Medycyna energoinformacyjna według Konowałowa. Uzdrawianie emocji”) możliwymi psychosomatycznymi i metafizycznymi przyczynami tych problemów są: brak miłości w dzieciństwie, defetyzm i przekonanie, że nic nigdy nie zadziała na zewnątrz. Przygnębienie, płaczliwość.
Sposób na uzdrowienie. Zasadniczo zmień swój pogląd na życie. Aby to zrobić, ustal właściwy sposób życia (przeczytaj o tym w książce), prowadź medytacje z książką, kontaktuj się ze mną częściej, proś mnie, swojego Nauczyciela, o uzdrawiającą energię.

Dr Luule Viilma w swoich pracach pisze o możliwych psychosomatycznych, psychologicznych i metafizycznych przyczynach niskiego ciśnienia krwi:
Niskie ciśnienie krwi – niedociśnienie – to problem z poczuciem winy. Możesz sam zwiększyć presję, zaczynając uwalniać się od poczucia winy i przestać się obwiniać. Najkrótszą drogą do zwiększenia sił witalnych, w tym ciśnienia krwi, jest uwolnienie się od lęku przed poczuciem winy. Strach przed poczuciem winy powoduje, że osoba ma zaburzenia rytmu serca.
Wzrost ciśnienia wskazuje, że dana osoba walczy. Z kim? Cóż, oczywiście, ze sobą, ze swoimi stresami, których nie może uwolnić. Podobnie gwałtowny wzrost ciśnienia krwi pojawia się, gdy kogoś ogarnia gniewna rozpacz: NIKOMU MNIE NIE TROSZCZY, nikt nie chce mnie zrozumieć.
Ciśnienie krwi jest wskazywane przez dwie liczby. Na przykład normalne ciśnienie krwi wynosi 120/80. Ciśnienie tętna: 120-80 = 40.
Puls normalny, krew płynie, metabolizm jest w porządku. Wyższe ciśnienie krwi wskazuje, czy dana osoba toleruje kobiety, czy walczy; niższy - to samo w stosunku do mężczyzn.
Kiedy mężczyzna bije się z kobietami, ciśnienie krwi wzrasta. Powiedzmy 150/80. Ciśnienie tętna wynosi już 70, to nie jest dobre. To może być niebezpieczne. Wzrośnie jeszcze trochę - i może się zdarzyć nieszczęście.
Wtedy wszystko zależy od tego, jakie duchowe pragnienia ma dana osoba. Jeśli dana osoba nadal pragnie czegoś duchowego, wówczas jego mięśnie gładkie są napięte. Mięśnie gładkie, jak pamiętamy, wyścielają wszystkie naczynia krwionośne. Ale jeśli dana osoba czuje się w jakiś sposób beznadziejna, mięśnie gładkie w określonym miejscu stają się miękkie jak ciasto. Wraz ze wzrostem ciśnienia krwi rośnie również ciśnienie tętna. Wtedy ściana naczynia zacznie wybrzuszać się i napełniać krwią jak balon, aw pewnym momencie pęknie. Nastąpi krwotok z naczynia krwionośnego do tkanek lub jam ciała, a jeśli jest to ważny narząd, na przykład mózg, osoba jest sparaliżowana.
Niższe ciśnienie może również wzrosnąć. Powiedzmy 150/120. Lekarze twierdzą, że jeśli niższe ciśnienie wzrośnie, jest to jeszcze bardziej niebezpieczne. Mówi ono: walka z człowiekiem - stwórcą świata materialnego - jest zagrożeniem dla waszej egzystencji na poziomie materialnym.
Jest jeszcze jedna możliwość. Górne ciśnienie nie rośnie, ponieważ nie walczymy z kobietami, ale walczymy, powiedzmy, z mężczyznami.
Ciśnienie 120/110 to już sytuacja awaryjna.
Ciśnienie tętna 10 wskazuje, że krew praktycznie już nie płynie. Jeśli krwotok z powodu wysokiego ciśnienia krwi nazywany jest udarem, to gdy krew zatrzymuje się i może powstać skrzep, jest to zawał serca. Zawał serca może dotyczyć mózgu, serca, płuc lub innych ważnych narządów.
Może się również zdarzyć, że zarówno górne, jak i dolne ciśnienie zostanie zmniejszone. Jest to szczególnie niebezpieczne, jeśli dana osoba miała ciśnienie 150/80, ale stało się 100/60, a puls, który bił jak zapaśnik, wynosił 90 uderzeń na minutę, teraz wynosi 50. To już jest niebezpieczne. Sugeruje to, że dana osoba wpadła w lawinę osobistego poczucia winy, która tłumi wszelką aktywność życiową.
Taka sytuacja może bardzo łatwo powstać, gdy wyczerpał się twój kielich cierpliwości w stosunku do szantażu. I po raz pierwszy w życiu otworzysz usta i powiesz szantażyście: „Jesteś terrorystą”.
Na przykład powiedz to swojej mamie. Jest to szczególnie ważne, ponieważ zawsze jesteś najbardziej winny swojej matki, ponieważ od samego początku robiłeś jej złe rzeczy. Już przez to, że w ogóle przyszli na ten świat. Co ona urodziła? Twój wstyd. Chciałem dziecka, nie chciałem wstydu. A ponieważ ona sama nie wie, jak żyć bez wstydu, dziecko zwiększa swój wstyd.
Trwa to z roku na rok. A kiedy po raz pierwszy powiesz swojej mamie: „terrorystka”, być może wiele stanie się dla niej jasne w waszym związku. I masz okropne poczucie winy. I już nie wiesz co robić. W tym momencie wszystkie twoje parametry życiowe spadają i możesz umrzeć.
Radzenie sobie z poczuciem winy jest więc bardzo ważne.
- Niskie ciśnienie - co to jest?
- Człowiek żyje z poczucia winy, ale co to jest? To jest hipotoniczne.
- Wiesz, jeśli osoba jest zrównoważona, jej puls wynosi 50-60 uderzeń na minutę, ciśnienie wynosi 120/80. Jeśli człowiek pracuje z miłości, jest szczęśliwy, że może pracować, to w żadnym wypadku nie mogą powstać u niego patologiczne wskaźniki życia ciała.
Co jeśli ciśnienie skoczy?
„Oznacza to, że poczucie winy przeplata się ze złością.
- Czy jest normalne ciśnienie, ale puls jest przyspieszony?
Tętno i ciśnienie krwi nie są ze sobą powiązane. Każde z tych wskazań mówi o własnym problemie. Przyspieszenie rytmu to strach przed poczuciem winy. Im większy ten strach, tym większe „odchylenie” od normalnego rytmu.

Vladimir Zhikarentsev w swojej książce „Droga do wolności. Karmiczne przyczyny problemów, czyli jak zmienić swoje życie” wskazuje główne negatywne postawy (prowadzące do choroby) i harmonizujące myśli (prowadzące do uzdrowienia) związane z niskim ciśnieniem krwi:
Brak miłości w dzieciństwie. Defetystyczny nastrój. Jaki jest pożytek z tego wszystkiego, to wciąż nie działa?!
Harmonizujące myśli:
Teraz wybieram dla siebie - żyć zawsze radosnym DZISIAJ. Moje życie jest pełne radości.

Louise Hay w swojej książce Heal Yourself wskazuje na główne negatywne postawy (prowadzące do choroby) i harmonizujące myśli (prowadzące do uzdrowienia) związane z niskim ciśnieniem krwi:
Brak miłości w dzieciństwie. Nastrój defetystyczny: „Jaką to robi różnicę? ! Nadal nie będzie działać”.
Harmonizujące myśli:
Od teraz żyję wiecznie radosnym teraźniejszością. Moje życie jest pełne radości.

Alexander Astrogor w książce „Wyznanie bólu. A Treatise on the Causes of Disease” pisze o możliwych psychosomatycznych i metafizycznych przyczynach problemów z niskim ciśnieniem krwi:
Np. negatywne emocje wędrują w człowieku, umysł kipi, uczucia pienią się, wtedy piwo będzie dla niego najlepszym lekarstwem. To nie przypadek, że mówimy: „Patrzcie, PIANĘ SIĘ, PIEPRZAM” Tak jak piana gasi ogień, tak piwo gasi wędrujące w nim ludzkie namiętności, tworząc wewnętrzne ciśnienie. Tutaj wszystko jest zbudowane i działa na podobieństwo. Podczas produkcji piwo pieni się w wyniku fermentacji w zamkniętych pojemnikach, w których wytwarza się i utrzymuje określone ciśnienie. Ludzkie ciało jest więc zamkniętym pojemnikiem, w którym wędrują uczucia, ciśnienie spada i rośnie.

Siergiej N. Łazariew w swoich książkach „Diagnostyka karmy” (księgi 1-12) i „Człowiek przyszłości” pisze, że główną przyczyną absolutnie wszystkich chorób, w tym niedociśnienia, jest niedobór, brak lub nawet brak miłości w dusza osoby. Kiedy człowiek stawia coś ponad miłość Boga (a Bóg, jak mówi Biblia, jest Miłością), to zamiast zyskać Bożą miłość, dąży do czegoś innego. Do tego, co (błędnie) uważa za ważniejsze w życiu: pieniądze, sławę, bogactwo, władzę, przyjemność, seks, związki, zdolności, porządek, moralność, wiedzę i wiele, wiele innych wartości materialnych i duchowych… Ale to jest nie jest celem, a jedynie środkiem do zdobycia boskiej (prawdziwej) miłości, miłości do Boga, miłości jak Bóg. A tam, gdzie nie ma (prawdziwej) miłości w duszy, jako sprzężenie zwrotne z Wszechświata przychodzą choroby, problemy i inne kłopoty. Jest to konieczne, aby człowiek pomyślał, zdał sobie sprawę, że idzie złą drogą, pomyślał, powiedział i zrobił coś złego i zaczął się poprawiać, obrać właściwą Drogę! Istnieje wiele niuansów tego, jak choroba objawia się w naszym ciele. Możesz dowiedzieć się więcej o tej praktycznej koncepcji z książek, seminariów i seminariów wideo Siergieja Nikołajewicza Łazariewa.

Poszukiwanie i badanie metafizycznych (subtelnych, psychicznych, emocjonalnych, psychosomatycznych, podświadomych, głębokich) przyczyn problemów z ciśnieniem tętniczym trwa. Ten materiał jest stale aktualizowany. Prosimy czytelników o napisanie komentarzy i nadsyłanie uzupełnień do tego artykułu. Ciąg dalszy nastąpi!


© Андрэй Жалевіч
www.zhalevich.com

Czym jest „Światorozumienie”?

Światorozumienie to układ sposobów myślenia, poznawania rzeczywistości, poszukiwania przyczyn, demaskowania mitów, odkrywania sensu życia i przeznaczenie człowieka.

 

Miłośnicy „Światorozumienia”!

Subskrybuj „Światorozumienie”!