Autor

Andrei Zhalevich

Andrei Zhalevich

Nazywam się Andrei Zhalevich. Jestem autorem metodologii poznania i pojmowania „Światorozumienie”, meta-badaczem i twórcą wkładów i sposobów myślenia, samorozwoju i samoleczenia.

Urodziłem się w 1978 roku we wsi Siwica w pobliżu zamku w Krewie, gdzie w 1385 r. podpisano Unię Krewską między Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim i majątku książąt Agińskich, gdzie w 1795 r.  został napisany słynny Polonez nr 13 „Pożegnanie z Ojczyzną” Michała Kleofasa Ogińskego. Urodziłem się we wsi w najzwyklejszej rodzinie rolników. W 1995 roku z woli losu zostałem zwycięzcą Republikańskiej Olimpiady Geograficznej. Pierwsze miejsce na olimpiadzie dało wiejskiemu chłopcu z odległej prowincji niepowtarzalną szansę wstąpienia do Białoruskego Uniwersytu Państwowego (BUP) bez egzaminów.

Odkąd wstąpiłem do BUP, odczuwając ostry brak umiejętności i niski poziom intelektualny po wiejskiej szkole, nieustannie angażuję się w samorozwój i rozwijam własne systemy szybkiego przyswajania wiedzy i "kwantowej edukacji".
Dlatego równolegle ze studiami i pracą samodzielnie studiowałem psychologię, psychoanalizę, psychosomatykę, metafizykę, teozofię, ezoteryzm, różne kierunki jogi, astrologię, medycynę alternatywną, filozofię starożytną i wschodnią.

Podstawowe wykształcenie analityczne otrzymałem na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. Studiując na Wydziale Geografii i pracując w Pracowni Naukowo-Badawczej „Problemy Geografii Społeczno-Ekonomicznej Białorusi i Krajów WNP” zdobyłem dobrą wykształcenie w zakresie globalnego, kompleksowego, kompleksowego myślenia geoekologicznego.
Na Specjalnym Wydziale Biznesu i Technologii Informacyjnych w ramach programu University of Colorado (USA) otrzymałem wykształcenie jako analityk w zakresie „Cybernetyki Ekonomicznej”.
Za swoją działalność naukową byłem wyróżniony dyplomami Rektoratu BUP i Prezydium Białoruskiego Towarzystwa Geograficznego, a także stypendystą Fundacji im. George'a Sorosa i Fundacji Badań Podstawowych BUP.
Pomimo tego, że moja praca została uznana za napisaną na poziomie pracy kandydackiej, odwróciłem się od kariery naukowej na rzecz działań praktycznych, ale ani na chwilę nie zapominając o dalszej edukacji (Business School of IPM, MBS, RIVSH, itp.) i ciągłego samorozwoju.

Z woli losu musiałem pracować na odpowiedzialnych i kierowniczych stanowiskach oraz realizować złożone projekty korporacyjne (BelGPP, Smorgon Aggregate Plant, Belgazprombank, Belarusbank i inne). Swojego innowacyjnego podejścia uczyłem w BSU Business School, Akademii Sztuk Pięknych, różnych ośrodkach szkoleniowych i własnych projektach edukacyjnych (Akademia Brainbuilding, Akademia Zrównoważonego Rozwoju).

Byłem także organizatorem największych forów biznesowych i konferencji gospodarczych na Białorusi. Moje publikacje i wywiady na temat innowacyjnego rozwoju zostały opublikowane przez wszystkie publikacje biznesowe Rosji, Ukrainy i Białorusi („Dyrektor”, „Dyrektor Generalny”, „Dyrektor Finansowy”, „Doradca”, „Serwis PR”, „Marketing w Rosji i za granicą” , „Nowy marketing”, „Wiadomości marketingowe”, „Marketing: idee i technologie”, „Merkury”, „Doradztwo organizacyjne”, „TEO: technologia, ekonomia, organizacja”, „Główny ekonomista”, „Dział reklamy”, „O reklama", "Nowa ekonomia", "Zarządzanie personelem", "Inteligentna produkcja", "Alternatywa", "Marketing przemysłowy", "Zarządzanie innowacjami", "&.Strategie", "First", "SEO", "Doskonałość biznesowa" , „Kultura korporacyjna”, „Nowe zarządzanie”, „Zarządzanie jakością”, „TOP-Persona”, „Vedomosti-Vuz”, „Zarządzanie antykryzysowe”, „Case” i inne).
A portal biznesowy Międzynarodowej Społeczności Menedżerów „E-Executive” przyznał mi nawet dyplom „Najlepszego Autora 2009” za jeden z moich artykułów i umieścił go w kategorii „Złoty Autor”.

Szczytem mojej „gwiezdnej” kariery była własna firma konsultingowa „Instytut Innowacji Systemowych”, która zajmowała się rozwojem w zakresie innowacyjnego myślenia, sztucznej inteligencji i rozwojem systemów rozwojowych!
Po stażu w najlepszych amerykańskich szkołach biznesu na temat „Rozwój edukacji ekonomicznej i biznesowej”, od 2010 roku zajmuję się wyłącznie działalnością badawczą, doradczą i edukacyjną.

Zafascynowany nieskończonym zakresem samorozwoju i samouzdrawiania, przez wiele lat studiowałem korespondencyjnie na Akademii Kabały, Uniwersytecie Wedyjskim, Akademii Ajurwedy i Uniwersytecie Jogi.
A przez pięć lat, z długimi okresami do sześciu miesięcy, mieszkał, studiował i pracował w Indiach, gdzie zajmował się filozofią wedyjską, astrologią, krija jogą, ajurwedą, wschodnimi praktykami uzdrawiania, rozwojem myślenia i świadomości.

W tym samym czasie studiowałem nauki metafizyczne i ezoteryczne oraz szeroką gamę praktyk uzdrawiania.

Spośród nauk metafizycznych i ezoterycznych zawsze najbardziej interesowały mnie te, które miały zastosowanie w przyrodzie. Dlatego od zawsze zwracam szczególną uwagę na takie obszary jak:

 • Klasyczna astrologia zachodnia.
 • Astrologia awestyjska (zoroastryjska).
 • Hamburg (Uran) Astrologia.
 • Jyotish (astrologia wedyjska).
 • Tsolkin (astrologia majów).
 • Ba-Zi (astrosofia taoistyczna).
 • Astrologia humanistyczna.
 • Astrofizyka i astropsychologia.
 • Numerologia i psychonumerologia.
 • Human Design.
 • Formuła duszy.
 • Enniagram i itp.

Spośród praktyk leczniczych zawsze najbardziej interesowały mnie proste i skuteczne metody leczenia pozamedycznego i samoleczenia. Dlatego studiowałem, studiuję i nadal będę studiować różne metody zdrowienia człowieka:

 • Wydział Medycyny Alternatywnej Instytutu Medycyny Alternatywnej (Alma-Ata, Kazachstan) Otwartego Międzynarodowego Uniwersytetu Medycyny Komplementarnej (Kolombo, Sri Lanka).
 • Centrum efektywnego treningu metody oddychania akademika K. P. Butejka (Apszaronsk).
 • Akademia chiropraktyki trzewnej profesora A. T. Ogulova (Moskwa).
 • Wyższa Szkoła Zdrowia dr Vertebrologist V. I. Chaika (Kijów).
 • Centrum edukacyjne i zdrowotne praktyk limfatycznych profesora V. I. Shishova „Celius” (Moskwa).
 • Centrum edukacyjno-zdrowotne praktyk przeponowych profesora G. V. Ponomarowa „Slavitsa” (Perm).
 • Akademia kinezjologii medycznej i terapii manualnej profesora L. F. Vasilieva (Moskwa).
 • Szkoła Medyczna TerraNowa (Wrocław).
 • Akademia Goltis (Kijów) i itp.

Równoległe studiowanie metafizyki i medycyny dało mi dobrą okazję do prowadzenia samodzielnych prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie metamedycyny i psychosomatyki. Dlatego moja osobista strona w Internecie stała się jedną z najbardziej znanych i autorytatywnych w dziedzinie psychosomatyki - czyli identyfikacji ukrytych subtelnych emocjonalnych, psychicznych i duchowych przyczyn ludzkich chorób i problemów życiowych.

Tak szerokie i multidyscyplinarne podejście do rozumienia świata, które łączy współczesne zachodnie myślenie logiczno-analityczne i starożytne, sprawdzone wschodnie praktyki duchowe, pozwoliło mi napisać wiele książek. Kilka moich książek z zakresu filozofii stosowanej, wydanych przez największe rosyjskie wydawnictwo „Exmo” w latach 2013-2014, stało się nie tylko bestsellerami na największym rosyjskim portalu internetowym OZON.Ru, ale także w tej samej linii z Pismem Świętym (z księgi biblijne, Koran, Awesta) dzieła wielkich klasyków i największych myślicieli przeszłości (w tej samej linii co dzieła Konfucjusza, Platona, Arystotelesa, Plutarcha, Polibiusza, Seneki, Marka Aureliusza, Hipokratesa, Leonarda da Vinci ) zostały wyemitowane w ekskluzywnych pakietach upominkowych VIP i kolekcjonerskich oprawach artystycznych z ręcznie wykonanymi przy użyciu starożytnych technologii i dekoracjami ze złota płatkowego, pereł, diamentów Swarovskiego, aksamitu, grawerowania, filigranu, złocenia i srebra, wypukłości i wytłaczania matowego.

Tak, to jest coś po prostu niesamowitego, jak całe moje życie, wypełnione różnego rodzaju przygodami.
Przykładowo, jedną z takich niesamowitych przygód w Indiach było kiedy zostałem organizatorem ewakuacji obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Armenii podczas pełnej kwarantanny tego kraju i godziny policyjnej ogłoszonej przez rządu indyjskiego, który faktycznie trwał ponad sześć miesięcy. O tych niesamowitych przygodach i o tym, z czym nasi rodacy musieli się zmierzyć za granicą w czasie ogłoszenia pandemii koronawirusa, możecie przeczytać szczegółowo w osobnej mojej książce, a tutaj artykuł „Jakby był na wojnie: jak Białorusin wrócił do domu z Indii" o tych niesamowitych przygodach, który pierwotnie ukazał się w gazecie "Argumenty i Fakty" (05.05.2020).

Obecnie nadal zajmuję się interdyscyplinarnymi metabadaniami i rozwojem wkładu i metod poznania oraz „kwantowego samorozwoju”, tworzenia nowego systemu Światorozumienia.

A swoimi odkryciami dzielę się w moich książkach i publikacjach, a także podczas spotkań samopomocowych czy wglądowych.


Przeczytaj również:


Czym jest „Światorozumienie”?

Światorozumienie to układ sposobów myślenia, poznawania rzeczywistości, poszukiwania przyczyn, demaskowania mitów, odkrywania sensu życia i przeznaczenie człowieka.

 

Miłośnicy „Światorozumienia”!

Subskrybuj „Światorozumienie”!