Нашыя сымбалы

Нашая сымболіка

Нашая сымболіка

Сымбалам нашай Светамовіцы і нашага Светаразумення з'яўляецца малюнак Зоркі-Мілавіцы - трайная фрактальная васьмі-прамянёвая зорка з чатырмя меньшымі такімі ж самымі зоркамі вакол яе.

Гэты сымбал распрацаваны Андрэем Жалевічам на падставе старажытнага знака зоркі Венеры ці Мілавіцы, якая прысутничае у народных узорах и для нашых продкаў была самай паважанай і сакральнай. Яна сымбалізавала Вялікую Багіню, Боскую Маці ці Маці Багоў і мела больш 20 розных назваў. Гэты знак у геаметрыі называецца «Актаграмма», а ў пазачасовай мудрасці розных народаў мае шмат праяў и назващ: «Васілёк», «Папараць-Кветка», «Пяруноў Крыж», «Крыж Сварога», «Зорка Алатыр», «Віфліемская Зорка», «Аўсекліс» (латышск. «Auseklis» - «Зорка Світанку» ці «Зорка Венера»), «Шудо Кізілі» («Шчаслівая Зорка» у удмуртаў). 

Актаграмма нашага сымбалу Мілавіцы трайная і фрактальная: у большай зорцы знаходзіцца меншая, а ў ей у сваю чаргу - яшчэ меньшая зорка. Фрактал нашай Мілавіцы - гэта сымбал закону пазнання пазачасовай мудрасці, які коратка можна перадаць праз наступныя трапныя высказаванні:

 • «Як зверху, так і знізу».
 • «Што ўнутры - тое і звонку».
 • «Свет ёсць люстэрка таго, што ў нас».
 • Чалавек (мікракосмас) створаны па вобразу і падабенству Тварца ці Розуму Сусвету (макракосмасу).

Пяць найменьшых зорак сымбалізуюць пяць жывюлаў (стыхій), энергій, сілаў ці пяць перша-элементаў (зямля, вада, агонь, паветра і эфір), якія звязаны з пяццю ніжэйшымі чакрамі ці энергетычнымі цэнтрамі чалавека.

Большая і найбольшая зоркі вакол цэнтральнай з найменшых зорак сымвалізуюць две вышэйшыя чакры чалавека (трэцяе вока і чакру вянца) і звязаныя з імі тонкія ўзроўні акашы і адзінства. Але гэта яшчэ не ўсё. Трайная фрактальная зорка разам з чатырмя зоркамі вакол яе ўяўляюць таксама яшчэ і восьмую зорку. І яна сімбалізуе восьмую тайную чакру чалавека (Кундаліні-чакра) і звязана з дасягненнем стана свядомасці, які можна назваць Усеадзінствам!

А яшчэ актаграмму ці васьмі-прамянёвую зорку можна намаляваць не адрываючы рукі. Такім чынам, трайная фрактальная васьмі-прамянёвая зорка з чатырмя меньшымі такімі ж самымі зоркамі вакол яе сымбалізуе ўніверсальны касмічны закон Адзінства ці Усеадзінства, які можна перадаць праз наступныя трапныя выразы:

 • «Часткі ў цэлым, а цэлае з частак».
 • «Ўсё ёсць адно, а адно ёсць усё».
 • «Адно ў адным, усё ва ўсім».
 • «Усё ў адным, адно ва ўсім».

Сымболіка сакральнай нумеранологіі 

Наш сымбал утрымлівае ў сабе шэраг падставовых сакральных лічбаў, якія нясуць глыбокі сымбалізм.

Тры васьмі-прамянёвыя зоркі адна ў адной сымбалізуюць шматмернасць Свету і троіцу (траічнасць):

 • Дух, Душа і Цела!
 • Інфармацыя, энергія, матэрыя.
 • Сын, Айцец і Дух Святы і так далей.

Тры цэнтральныя зоркі адна ў адной па восем прамянёў у кожнай ў суме дае 24 прамяні.
І гэтыя 24 прамяні сымбалізуюць:

 • 24 руны - сакральныя знакі нашых продкаў, якія выкарыстоўваліся для пісьма, пазнання Свету, варажбы, прагназавання будучыні, працы з унутранымі сіламі прыроды, для лекавання хваробаў, для гаення, аховы, гарманіцаціі прасторы і лёсу.
 • 24 знакі ніжняга і верхняга Задыяку ці сакральныя сузор'і Сусвету.
 • 24 перша-элементы тварэння матэрыяльнага Свету (таттвы ашуддха-майи).

Сымбалізм васьмярычнасці

Васьмярычнасць нясе ў сабе штат глыбокіх сэнсаў. Вось некаторыя з іх:

 • Восем накірункаў прасторы (уперад-назад, управа-улева, уверх-уніз, унутр-вонкі).
 • Восем галоўных Свят нашых продкаў - асаблівых часовых кропак на Коле Году.
 • Актаграмма ці васьмі-прамянёвая зорка з'яўляецца сымбалам не толькі Венеры-Мілавіцы, але і многіх іншых жаночых іпастасяў і аспектаў адзінага Баства.
 • Васьмі-канцовую зорку ў хрысціянстве называюць Каляднай, Віфлеемскай або Зоркай Багародзіцы.
 • Васьмі-прамянёвая зорка - гэта яшчэ і Зорка Іштар (Інаны), Зорка Астарты, Зорка Анахіты (багінь мудрасці, любові і кахання ў філасоўска-містычных традыцыях розных народаў старажытнасці).
 • Васьмі-прамянёвая зорка - гэта зорка багіні Лакшмі (ведычнай багіні шчасця і росквіту) і зорка Ашта-Лакшмі («Восьмі Лакшмі») - васьмі аспектаў ці другасных праяў Лакшмі.
 • Восем варот Джанна (Рая) у ісламе.
 • Восем ветак Аюрведы.
 • Васьмерычнасць Багуа (святога васьмікутніка фэншуй).
 • Восем спіц Дхармачакры (Кола Дхармы).

  Падрабязней пра сымбалізм васьмёркі чытайце тут.


  Сымбалізм пентаграмы і пяцярычнасці

  Пяцірычнасць нясе ў сабе штат глыбокіх сэнсаў. Вось некаторыя з іх:

  • Пентаграма - пяці-прамянёвая зорка - ахоўны магічны сымбал у многіх традыцыях.
  • Пяць і пяці-прамянёвая зорка - сакральны знак Шывы (у перакладзе са старажытнай дравідыйскай мовы азначае проста «Бог») сымбалізуе Пяць боскіх дзеянняў: тварэнне, падтрыманне, разбурэнне, скрыццё і раскрыццё.
  • Пяць «платонавых тел», кштал каторых ляжыць у будове ўсіх мінерараў.
  • Панча-таттва («пяць перша-элементов, стыхій, жывюлаў, істотаў»): акаша (эфір), вайю (паветра), агні (агонь), апас (вада) и прытхві (зямля). 
  • Панча-прана - Пяць пранаў (прана, апана, самана, удана і в'яна).
  • Пентаграма і Пяць стыхій У-сін (пяць пачаткаў, пяць элементаў; стыхій; дзеянняў; рухаў; слупкоў; фаз; станаў): вада, дрэва, агонь, зямля і метал.
  • Панча кошы (пяць целаў чалавека ці пяць абалонак душы): аннамайя коша (фізічная абалонка), пранамайя коша (пранічная), манамайя (цела розуму), віджнянамайя (цела мудрасці) коша і анандамайя коша (абалонка благасці і асалоды).
  • Пяць слупоў ісламу: Шахада (Пасведчанне, дэкларацыя веры); Намаз (Малітва); Закят (Міластыня); Ураза (Пост), Хадж (Пілігрымка).

  Падрабязней пра сымбалізм пяцёркі чытайце тут.


  Сымбалізм лічбы сорак

  5 зорак па 8 прамянёў у выніку дае 40! Лічба 40 (сорак) нясе ў сабе штат глыбокіх сэнсаў. Вось некаторыя з іх:

  • Каля сарака тыдняў у сярэднім доўжыцца цяжарнасць жанчыны.
  • У 40 гадоў прарок Мухамед стаў прарокам.
  • Толькі пасля 40 гадоў можна займацца кабалай.
  • Ізраільцяне дабраліся да зямлі запаветнай пасля саракагадовага падарожжа па пустыні.
  • У кірыліцы 40 - лікавае значэнне літары «М» (Мысліце).
  • Храмы ў персаў, друідаў, татараў мелі сорак калон.
  • Сорак калон Каланады храма Юпітэра (мудрасці) у Баальбеку і у Храме Іезекііля.
  • У старажытных інкскіх храмах адлюстроўваліся сорак прамянёў, якія зыходзяць з «Храма Сонца».
  • Купал храма візантыйскай Святой Сафіі ў Канстанцінопалі меў сорак «паветраных» кругавых вокнаў.
  • Праз саракадзённы пост прарок Майсей удастоіўся гутарыць з Богам на гары Сінай і атрымаць ад Яго скрыжалі Запавету.
  • Сорак сутак прабыў прарок Майсей на гары Сінай, дзе атрымаў Скрыжалі Запавету.
   Прарок Ілля дасягнуў гары Харыў праз сорак дзён.
  • Сорак дзён пасціўся Ісус Хрыстос у пустыні, у гонар чаго сорак дзён доўжыцца Вялікі пост.
  • Саракадзённы месяц у старажытна-славянскім каляндары.

  Падрабязней пра сымбалізм лічбы сорак чытайце тут.


  Сакральныя адносіны 8:5

  Старажытнія майя і бабілёняне выявілі яшчэ адну сувязь венерыянскага ліку з боскай гармоніяй: 584-дзённы цыкл Венеры суадносіцца з 365 днямі сонечнага календара «Ха-аба» як 8:5. Гэта азначае, што некалі зафіксаванае стаянне Венеры павінна паўтарыцца праз 8 каляндарных гадоў. Поўны круг Венера робіць за 8 гадоў, вяртаючыся ў зыходную кропку, яна самы дакладны арыенцір з планет. Таму старажытныя майя пабудавалі свой самы дакладны астранамічны каляндар «Цолькін», які яшчэ часта называюць «Гарманічным Модулем» менавіта на падставе касмічнага руху Венеры-Мілавіцы і яе ўзаемаадносінах з нашай Зямлёй!

  Напомнім, што планеты маюць адносіны паміж сабой на розных узроўнях рэчаіснасці. Прыкладам такіх адносінаў у матэматычным праяўленні з'яўляецца так званы «Танец Венеры і Зямлі» - вось такую фігуру вымалёўваюць у сваім «Касмічным танцы» Венера з нашай Зямлёй пры руху па сваіх арбітах вакол Сонца на працягу васьмі каляндарных гадоў, ілюструючы ў часе і прасторы «Залатое сячэнне», «Залатую прапорцыю» ці «Меру прыгажосці і касмічнай гармоніі»!

  И як мы бачым Зорка Венера-Мілавіца ў сваім танцы з нашай Зямлём малюе прыгожую «Папараць-Кветку», у якой зноў ідзе паўтарэнне пяці пялёсткаў!

  Гэта коратка пра сымбалізм нашага Светаразумення.


  Чытайце, калі ласка, таксама:


  Што такое «Светаразуменне»?

  СветаРазуменне - гэта ўклад спосабаў мыслення, пазнання рэчаіснасці, пошуку перша-прычын, выкрыцця мітаў, адкрыцця сэнсу жыцця і прызначэння чалавека.

   

  Аматары «Светаразумення»!

  Падпісывайцеся на «СветаРазуменне»!