Скарбніца сэнсаў

Светаві́та

СветаВі́та (СветаВітанне, СветаПава́га, СветаШанава́нне, СветаСла́ва, СветаВе́ра ці СветаСлужэ́нне) - узнёслыя, глыбокія і сардэчныя адносіны з блізкімі, наваколлем, Прыродай, Зямлёй і Сусветам.

Нават згодна з квантавай фізікай эмацыйны стан і ментальны настрой аператара (чалавека, які праводзіць эксперымент) уплывае на вынікі вопыту (праводзімай дзейнасці). Нашае пасланне у навакольны свет, наша стаўленне да свету фармуе стаўленне свету да нас.

СветаВі́та (СветаВітанне, СветаПава́га, СветаШанава́нне, СветаСла́ва, СветаВе́ра ці СветаСлужэ́нне) адказвае на пытанні «Як пачытаць, вітаць, дзякаваць Свету і Святлу?», «Як свяціць насустрач Святлу і ўзмацняць Святло»? Гэта наш аналаг і, адначасова, сінтэз:

 • Заходняй Тэургіі («Свяшчэннадзеянні»).
 • Ісламскага Суфізму («Шлях любові і богапашанавання»).
 • Ведычнай Бхакці-Ёгі (Ёгі чыстага і адданага служэння і безумоўнай любові да Бога [і да ўсіх яго дзяцей]).

Вось некаторыя тэмы, якія разглядаюцца ў рамках дадзенай часткі:

 • Шляхі святлашанавання і святлапакланення.
 • Практыкі прывітання і падзякі.
 • Метады заспакаення і прымірэння.
 • Шляхі здабыцця і адраджэння Света.
 • Шляхі набыцця безумоўнага кахання.

Адным словам гэта ўсё, што дазваляе праяўляць павагу Сусвету (Свету Светаў).


Глядзіце таксама інфармацыю і аб іншых структурных напрамках Светаразумення:

 1. СветаВе́да (СветаВе́данне, СветаЗна́нне, Светагля́д).
 2. СветаЗна́ва (СветаЗна́ўства, СветаПазна́нне, СветаПазнава́нне).
 3. СветаДу́ма (СветаДу́манне ці СветаМы́сленне).
 4. СветаНа́зва (СветаНайме́нні ці СветаСэ́нсы).
 5. СветаМо́ва (СветаВалода, СветаСло́ва).
 6. СветаНо́ва ці СветаВе́сці (СветаНавіны, СветаЗвесткі, СветаВедамасці).
 7. СветаДзе́я (СветаЛатве́нне, СветаСпра́ва, СветаПра́ца).
 8. СветаЛа́да (СветаАцале́нне, СветаЗдра́ва ці СветаГае́нне).
 9. СветаСе́я (СветаЗзя́нне, СветаАзарэнне, СветаРода).
 10. СветаВі́да (СветаДзі́ва, СветаДзіўле́нне ці СветаБа́чанне). 
 11. СветаВі́та (СветаПава́га, СветаШанава́нне, СветаСла́ва).
 12. СветаЛю́д ці СветаНо́ша (СветаПравадырсва, СветаВода ці СветаВодства).

Чытайце таксама:Што такое «Светаразуменне»?

СветаРазуменне - гэта ўклад спосабаў мыслення, пазнання рэчаіснасці, пошуку перша-прычын, выкрыцця мітаў, адкрыцця сэнсу жыцця і прызначэння чалавека.

 

Аматары «Светаразумення»!

Падпісывайцеся на «СветаРазуменне»!