Скарбніца сэнсаў

Светасе́я (Светаззя́нне, Светаазарэ́нне)

СветаСе́я (СветаСе́янне, СветаЗзя́нне, СветаЗзяя, СветаАзарэнне, СветаРода) - здабыццё азарэння, натхнення, адухаўленне (спосабы, як нахтняцца самому і натхняць іншых людзей).

Выніковасць і гарманічнасць любой дзейнасці, няхай гэта будзе пазнавальная, творчая, разумовая ці фізічная дзейнасць, на прамую залежыць ад узроўня і сілы, які накіроўваецца на яе Патоку Святла (натхненні, натхненні, адухаўленні, азарэнні і гэтак далей).

СветаСе́я (СветаСе́янне, СветаЗзя́нне, СветаЗзяя, СветаАзарэнне, СветаРода) адказвае на пытанні «Як здабываць і праліваць Святло?», «Дзе знаходзіць, як сеяць і гадаваць зерні Святла»?

СветаСе́я ці СветаЗзя́нне - гэта метадалогіі дасягнення станаў, якія ў розных традыцыях называюцца па-рознаму:

 • «Азарэнне» (грэц.: «Эўрыка» або суфійск.: «Ішрак»).
 • Натхненне, адухоўванне, натхненне, інспірацыя.
 • Прасвятленне (ведыйскае Будхі, дзэнскае Саторы, будыйская Нірвана),
 • Катарсіс (інш.-грэч. κάθαρσις — «узвышэнне, ачышчэнне, аздараўленне») Піфагора, Платона і Арыстоцеля.
 • Экстаз (ад ст.-грэч. ἔκστασις — «захапленне, захапленне») Арыстоцеля, Плутарха, Плаціна (містычны досвед, які выносіць прытомнасць у стан "чыстага ўспрымання").
 • Ітонга – прамень, іскра ці ўспышка Сусветнага Духа (у афрыканскіх зулусаў).
 • Вышэйшыя станы прытомнасці (Higher States of Consciousness / Exceptional States of Mind).
 • Турыя - чацвёрты стан свядомасці (чыстага, вечнага і бясконцага асалоды).
 • Ануграха - гэта міласьць Бога ці Гуру, сыходная звыш, нектар (амрыта), мілата.

СвятлоСе́я або СвятлоСе́я — наш аналаг і адначасова сінтэз:

 • Суфійскага Ішракізма («Філасофіі Азарэнне»).
 • Будхі-Ёгі (Ёгі Святла Розуму або Ёга Мудрасці),
 • Джьоці-Ёгі (Ёгі Святла).
 • Та́ракі-Ёга (Ёгі Ззяння Абсалютнай Ісціны [таго, што вызваляе]).
 • «Мастацтва натхнення» Андрэя Жалевіча.

Вось некаторыя тэмы, якія разглядаюцца ў рамках дадзенай часткі:

 • Майстэрства здабыцця Азарэння (Інсайта).
 • Мастацтва натхнення і прасвятлення.
 • Практыкі натхнення і адухаўлення.
 • Метады павелічэння ўласнай свяцімасці.
 • Шляхі вырошчванне сапраўднай арыстакратыі.
 • Уваходжанне ў асаблівыя станы свядомасці.
 • Спосабы паскарэння эвалюцыйнага развіцця.

Калі адным словам, то гэта ўсё аб здабыцці Света Вышэйшага Натхнення.


Глядзіце таксама інфармацыю і аб іншых структурных напрамках Светаразумення:

 1. СветаВе́да (СветаВе́данне, СветаЗна́нне, Светагля́д).
 2. СветаЗна́ва (СветаЗна́ўства, СветаПазна́нне, СветаПазнава́нне).
 3. СветаДу́ма (СветаДу́манне ці СветаМы́сленне).
 4. СветаНа́зва (СветаНайме́нні ці СветаСэ́нсы).
 5. СветаМо́ва (СветаВалода, СветаСло́ва).
 6. СветаНо́ва ці СветаВе́сці (СветаНавіны, СветаЗвесткі, СветаВедамасці).
 7. СветаДзе́я (СветаЛатве́нне, СветаСпра́ва, СветаПра́ца).
 8. СветаЛа́да (СветаАцале́нне, СветаЗдра́ва ці СветаГае́нне).
 9. СветаСе́я (СветаЗзя́нне, СветаАзарэнне, СветаРода).
 10. СветаВі́да (СветаДзі́ва, СветаДзіўле́нне ці СветаБа́чанне). 
 11. СветаВі́та (СветаПава́га, СветаШанава́нне, СветаСла́ва).
 12. СветаЛю́д ці СветаНо́ша (СветаПравадырсва, СветаВода ці СветаВодства).

Чытайце таксама:Што такое «Светаразуменне»?

СветаРазуменне - гэта ўклад спосабаў мыслення, пазнання рэчаіснасці, пошуку перша-прычын, выкрыцця мітаў, адкрыцця сэнсу жыцця і прызначэння чалавека.

 

Аматары «Светаразумення»!

Падпісывайцеся на «СветаРазуменне»!