Скарбніца сэнсаў

Светано́ва ці светаве́сці

СветаНо́ва ці СветаВе́сці (СветаНавіны, СветаЗвесткі, СветаВедамасці) - гэта веданне кірункаў развіцця падзей і людзей, назірання за з'яўленнем новых варункаў, адсочванне патрэбных звестак і навін, разлічэнне і выкрыццё баяк, плётак і хлусу.

Дзеля гэтага СветаНова сінтэзуе ў сабе метады такіх напрамкаў, як:

 • Медыяграматнасць.
 • Медыяадукацыя.
 • Фактчэкінг (Fact Checking — Праверка фактаў).
 • Крыніцазнаўства (навука аб праверцы дакладнасці крыніц).
 • Журналістыка (ад фр. journaliste «штодзённая вестка, навіна»).
 • Разведка па адкрытых крыніцах (англ.: Open source intelligence, OSINT).
 • "Публічная разведка" (англ. Public intelligence).
 • Канкурэнтная разведка (Competitive Intelligence).
 • Маркетынгавая разведка (marketing intelligence).
 • Доксінг (дэанон, дэананімізацыя ці прабіў персанальнай ці канфідэнцыйнай інфармацыі пра чалавека).
 • Аналітыка (інш.-грэч. άναλυτικά, — «мастацтва аналізу»).
 • Верыфікацыя даных.
 • «Структураванне звестак» (англ. intelligence).

Для лепшага разумення інфармацыйных уздзеянняў Светанова вывучае таксама метады з такіх напрамкаў, якія часцей за ўсё выкарыстоўваюцца для скрытняга кіравання соцыумам, як:

 • PR (Public Relations).
 • Паблісіці (Publicity).
 • Іміджэлогія.
 • Прапаганда (лац.: propaganda даслоўна, «падлягае распаўсюджванню»).
 • Дэзінфармацыя.
 • Румаралогія (навука аб стварэнні і распаўсюджванні чутак, Газетных вутак, Укідаў, Уліваў,
 • Фейкаў [Фальшывых навін] і гэтак далей).
 • Актыўныя мерапрыемствы.
 • Аператыўная гульня.
 • Псіхалагічныя аперацыі.
 • Псіхалагічная вайна.
 • Маніпуляцыя масавай свядомасцю.
 • «Маніпуляцыя грамадскай думкай».
 • Тэорыя ўстанаўлення парадку дня (Agenda-setting theory).
 • Сацыяльная інжынерыя (псіхалагічнае маніпуляванне людзьмі з мэтай здзяйснення пэўных дзеянняў).
 • Безструктурнае кіраванне масамі.
 • Кітайская канцэпцыя «Сі Нао» (洗脑, «xǐ nǎo» літаральна «прамыванне мазгоў») і гэтак далей.

У мэтах забеспячэння Кагнітыўнай свабоды або «права на псіхічнае самавызначэнне» (свабоды індывіда кантраляваць свае ўласныя псіхічныя працэсы, спазнанне і свядомасць) СвятлоНова аб'ядноўвае ў сабе таксама метады такіх напрамкаў, як:

 • Контрпрапаганда.
 • Антыманіпуляванне.
 • Антызамбаванне.
 • Дэпраграмаванне (Deprogramming).
 • Кансультаванне па выхадзе або кансультаванне аб выхадзе (Exit counseling).
 • Асабістая інфармацыйная бяспека.
 • Інфармацыйная гігіена.
 • Кібербяспека.
 • Information Protection and Control (IPC – тэхналогія абароны канфідэнцыйнай інфармацыі).
 • Контрразведка.
 • Канцэпцыя грамадскай бяспекі (КОБ) генерала Пятрова.

Калі коратка, то ў кола інтарэсаў Светановы ўваходзяць любыя веды, якія дапамагаюць у атрыманні дакладнай інфармацыі і прадухіленні падману, увядзення ў зман і маніпулявання.


Глядзіце таксама інфармацыю і аб іншых структурных напрамках Светаразумення:

 1. СветаВе́да (СветаВе́данне, СветаЗна́нне, Светагля́д).
 2. СветаЗна́ва (СветаЗна́ўства, СветаПазна́нне, СветаПазнава́нне).
 3. СветаДу́ма (СветаДу́манне ці СветаМы́сленне).
 4. СветаНа́зва (СветаНайме́нні ці СветаСэ́нсы).
 5. СветаМо́ва (СветаВалода, СветаСло́ва).
 6. СветаНо́ва ці СветаВе́сці (СветаНавіны, СветаЗвесткі, СветаВедамасці).
 7. СветаДзе́я (СветаЛатве́нне, СветаСпра́ва, СветаПра́ца).
 8. СветаЛа́да (СветаАцале́нне, СветаЗдра́ва ці СветаГае́нне).
 9. СветаСе́я (СветаЗзя́нне, СветаАзарэнне, СветаРода).
 10. СветаВі́да (СветаДзі́ва, СветаДзіўле́нне ці СветаБа́чанне). 
 11. СветаВі́та (СветаПава́га, СветаШанава́нне, СветаСла́ва).
 12. СветаЛю́д ці СветаНо́ша (СветаПравадырсва, СветаВода ці СветаВодства).

Чытайце таксама:


Што такое «Светаразуменне»?

СветаРазуменне - гэта ўклад спосабаў мыслення, пазнання рэчаіснасці, пошуку перша-прычын, выкрыцця мітаў, адкрыцця сэнсу жыцця і прызначэння чалавека.

 

Аматары «Светаразумення»!

Падпісывайцеся на «СветаРазуменне»!