Скарбніца сэнсаў

Светана́зва

СветаНа́зва (СветаНазва́нне, СветаНайме́нні і СветаСэ́нсы) - гэта ўсведамленне рэчаіснасці, асэнсаванне значэнняў і адраджэнне значальнага сэнсу паняццяў.

Любое развіццё павінна пачынацца з аднаўлення страчанага спрадвечнага сэнсу паняццяў і звання ўсіх рэчаў сваімі імёнамі!

СветаНа́зва (СветаНазва́нне, СветаНайме́нні і СветаСэ́нсы) — гэта наш крывіцкі аналаг такіх старажытных грэчаскіх і ведыйскіх навук, як:

 • Семантыка (ад ст.-грэч. - σημαντικός «які пазначае») – «Навука аб сэнсе слоў»
 • Гэтымалогія (ад ст.-грэч. ἔτυμον – ісціна, асноўнае значэнне слова)  – «Навука аб паходжанні слоў»).
 • Санкх'я (літар: «Пералік [асноўных прынцыпаў быцця]»).
 • «Параправешыка» (літар. «Уваходжанне ў Вышэйшую Рэальнасць») кашмірскага філосафа і містыка Кшэмарадзе, дзе разглядаюцца Таттвы (ад санскр. तत्त्व - «той-насць, такая, рэальнасць, сутнасць, першаэлемент»).
 • Вайшэшыка (санскр.: «выдатны, асаблівы, які вылучаецца»).
  Нья́я («вучэнне аб катэгорыях і метадах [думання]»).

Гэта значыць, гэта навукі аб катэгорыях (санскр.: "Падартхах"), аб глыбінным, спрадвечным і праўдзівым сэнсе слоў і паняццяў, якімі мы карыстаемся.

Вось некаторыя тэмы, якія разглядаюцца ў рамках дадзенай часткі:

 • Уплыў паняццяў на жыццё і дзейнасць.
 • Асноўныя паняцці разумення Света.
 • Вызначэнне праўдзівасці паняццяў.
 • Аднаўленне спрадвечных сэнсаў.
 • Назва рэчаў сваімі імёнамі.
 • Сістэмы паняційных катэгорый.
 • Структураванне працэсаў мыслення (навядзенне парадку ў галаве).

Калі адным словам, то гэта: як нам лепей разумець значэнне паняццяў і выпраўляць страчаны імі сэнс.


Глядзіце таксама інфармацыю і аб іншых структурных напрамках Светаразумення:

 1. СветаВе́да (СветаВе́данне, СветаЗна́нне, Светагля́д).
 2. СветаЗна́ва (СветаЗна́ўства, СветаПазна́нне, СветаПазнава́нне).
 3. СветаДу́ма (СветаДу́манне ці СветаМы́сленне).
 4. СветаНа́зва (СветаНайме́нні ці СветаСэ́нсы).
 5. СветаМо́ва (СветаВалода, СветаСло́ва).
 6. СветаНо́ва ці СветаВе́сці (СветаНавіны, СветаЗвесткі, СветаВедамасці).
 7. СветаДзе́я (СветаЛатве́нне, СветаСпра́ва, СветаПра́ца).
 8. СветаЛа́да (СветаАцале́нне, СветаЗдра́ва ці СветаГае́нне).
 9. СветаСе́я (СветаЗзя́нне, СветаАзарэнне, СветаРода).
 10. СветаВі́да (СветаДзі́ва, СветаДзіўле́нне ці СветаБа́чанне). 
 11. СветаВі́та (СветаПава́га, СветаШанава́нне, СветаСла́ва).
 12. СветаЛю́д ці СветаНо́ша (СветаПравадырсва, СветаВода ці СветаВодства).

Чытайце таксама:


Што такое «Светаразуменне»?

СветаРазуменне - гэта ўклад спосабаў мыслення, пазнання рэчаіснасці, пошуку перша-прычын, выкрыцця мітаў, адкрыцця сэнсу жыцця і прызначэння чалавека.

 

Аматары «Светаразумення»!

Падпісывайцеся на «СветаРазуменне»!