Скарбніца сэнсаў

Светамо́ва

СветаМо́ва (СветаВалода, СветаСло́ва для СветаСлавы) - гэта спосабы і ўклады трапнага маўлення, эфектыўнай камунікацыі і найбольш дакладнай перадачы ведаў, навін і звестак.

СветаМо́ва – гэта наш аналаг і, адначасова, сінтэз такіх напрамкаў, як:

 • Рыторыка (інш.-грэч. ἡ ῥητορικὴ τέχνη «аратарскае мастацтва»).
 • Мастацтва зносін (Everyone Communicates, Few Connect).
 • Семасіялогія (ад ст.-грэч. σημασία – «знак; указанне»).
 • Філалогія (ад ст.-грэч. φιλολογία, «любоў да слова» і «Слова Любові»).
 • Лінгвістыка (мовазнаўства): Кагнітыўная лінгвістыка, Нейралінгвістыка, Псіхалінгвістыка, Антраполінгвістыка, Сацыялінгвістыка, Структурная лінгвістыка, Гістарычная або дыяхранічная лінгвістыка, Эвалюцыйная лінгвістыка (параўнальна-гістарычнае мовазнаўства).
 • Прагматыка (ад ст.-грэч. πράγμα, - «справа, дзеянне») — раздзел семіётыкі, які вывучае адносіны паміж знакавымі сістэмамі і тымі, хто іх выкарыстоўвае.
 • Граматыка (інш.-грэч. γραμματική ад γράμμα — «літара») і граматыка Паніні («Аштадх'яі» («Васьмікніжжа») «Паніні-да́ршана» («Сістэма поглядаў, вучэнне Панін аб будынку мовы) і пісьмо.
 • Санскрыталогія.
 • Руністыка (навука аб рунах).
 • Праксіміка (ад англ. proximity - блізкасць) - вобласць сацыяльнай псіхалогіі і семіётыкі, якая займаецца вывучэннем прасторавай і часовай знакавай сістэмы зносін.
 • Іншыя навукі аб перадачы сэнсаў з дапамогай прамовы і напісання.

Святламова таксама вывучае ўздзеянне слоў і гукаў на эмацыйнае, інтэлектуальнае і духоўнае развіццё. Для гэтага ў сферу Святламовы ўваходзяць такія напрамкі, як

 • НЛП (Нейра-лінгвістычнае праграмаванне).
 • Рыфмалогія (стараж.-грэч. ῥυθμός «размеранасць, рытм»).
 • Псіхаакустыка (ад грэч. ψυχή - душа; і ἀκούω - чую).
  Кіматыка (ад грэч. κῦμα «хваля»).
 • Мантра-ёга і гэтак далей.

Глядзіце таксама інфармацыю і аб іншых структурных напрамках Светаразумення:

 1. СветаВе́да (СветаВе́данне, СветаЗна́нне, Светагля́д).
 2. СветаЗна́ва (СветаЗна́ўства, СветаПазна́нне, СветаПазнава́нне).
 3. СветаДу́ма (СветаДу́манне ці СветаМы́сленне).
 4. СветаНа́зва (СветаНайме́нні ці СветаСэ́нсы).
 5. СветаМо́ва (СветаВалода, СветаСло́ва).
 6. СветаНо́ва ці СветаВе́сці (СветаНавіны, СветаЗвесткі, СветаВедамасці).
 7. СветаДзе́я (СветаЛатве́нне, СветаСпра́ва, СветаПра́ца).
 8. СветаЛа́да (СветаАцале́нне, СветаЗдра́ва ці СветаГае́нне).
 9. СветаСе́я (СветаЗзя́нне, СветаАзарэнне, СветаРода).
 10. СветаВі́да (СветаДзі́ва, СветаДзіўле́нне ці СветаБа́чанне). 
 11. СветаВі́та (СветаПава́га, СветаШанава́нне, СветаСла́ва).
 12. СветаЛю́д ці СветаНо́ша (СветаПравадырсва, СветаВода ці СветаВодства).

Чытайце таксама:


Што такое «Светаразуменне»?

СветаРазуменне - гэта ўклад спосабаў мыслення, пазнання рэчаіснасці, пошуку перша-прычын, выкрыцця мітаў, адкрыцця сэнсу жыцця і прызначэння чалавека.

 

Аматары «Светаразумення»!

Падпісывайцеся на «СветаРазуменне»!