Скарбніца сэнсаў

Светалю́д ці Светано́ша

СветаЛю́д ці СветаНо́ша (СветаПравадырсва, СветаВода ці СветаВодства) - як станавіцца кметамі, знаццю (знанымі і выбітнымі, паважанымі і ўплывовымі людзьмі), элітай, правадырамі, сапраўднымі лідэрамі (важакамі ад слова "важкі"), арэстакратамі, Шляхтай, Светам грамацства.

СветаЛю́д ці СветаНо́ша — гэта наш аналаг і адначасова сінтэз такіх напрамкаў, як:

 • Андрагогіка (ад грэч. ἀνήρ (anér) — "дарослы чалавек" і ἄγειν (ágein) — "весці").
 • Акмеалогія (ακμή (akme) — «вяршыня, пік развіцця, вышэйшая прыступка» і λόγος (logos) — «вучэнне, навука»).
 • Этыка (грэц.: «Маральнасць»).
 • Эталогія (грэц.: «Вывучэнне характару»).
 • Эліталагія (англ. фр. élite ад лац. eligo «выбраны; лепшы»; ад ст.-грэч. λόγος — навука).
 • «Арыстаномія» (грэч. «Арэтэ» - «цнота», «доблесць», «дасканаласць», «годнасьць» ці «пражыць паўнавартаснае жыццё» і «Номос» - «закон»): «закон усяго лепшага, што назапашваецца ў душы асобнага чалавека або ў калектыўнай свядомасці грамадства з прычыны эвалюцыі».
 • Дыдактыка (інш.-грэч.: διδακτικός «павучальны») — раздзел тэорыі адукацыі, які вывучае метадалогіі навучання.
 • Коучынг (coaching з англ. — «трэніроўка, навучаць, навучаць»): лайф-коучынг, бізнес-коучынг, «коучынг кіраўнікоў» (executive coaching), коучынг лідэраў, навуковы, спартыўны, духоўны коучынг.
 • Мэнтарства (Mentoring - Настаўніцтва).
 • ТРТА (Тэорыя развіцця творчай асобы), раскрыццё талентаў і развіццё здольнасцей.
 • Раджа-ёга (царская ёга альбо каралеўская ёга).

Гэта значыць, гэта адначасова і сістэма адукацыі эліты, шляхты, шляхты (ад славянск. «Шлях», гэта значыць «Шлях»), пасіянарыяў, сапраўднай арыстакратыі, Святла (Святла Люду, Людзей Святла, Святадзедаў, гэта значыць людзей «Светлых Дзеяў») .


Глядзіце таксама інфармацыю і аб іншых структурных напрамках Светаразумення:

 1. СветаВе́да (СветаВе́данне, СветаЗна́нне, Светагля́д).
 2. СветаЗна́ва (СветаЗна́ўства, СветаПазна́нне, СветаПазнава́нне).
 3. СветаДу́ма (СветаДу́манне ці СветаМы́сленне).
 4. СветаНа́зва (СветаНайме́нні ці СветаСэ́нсы).
 5. СветаМо́ва (СветаВалода, СветаСло́ва).
 6. СветаНо́ва ці СветаВе́сці (СветаНавіны, СветаЗвесткі, СветаВедамасці).
 7. СветаДзе́я (СветаЛатве́нне, СветаСпра́ва, СветаПра́ца).
 8. СветаЛа́да (СветаАцале́нне, СветаЗдра́ва ці СветаГае́нне).
 9. СветаСе́я (СветаЗзя́нне, СветаАзарэнне, СветаРода).
 10. СветаВі́да (СветаДзі́ва, СветаДзіўле́нне ці СветаБа́чанне). 
 11. СветаВі́та (СветаПава́га, СветаШанава́нне, СветаСла́ва).
 12. СветаЛю́д ці СветаНо́ша (СветаПравадырсва, СветаВода ці СветаВодства).

Чытайце таксама:


Што такое «Светаразуменне»?

СветаРазуменне - гэта ўклад спосабаў мыслення, пазнання рэчаіснасці, пошуку перша-прычын, выкрыцця мітаў, адкрыцця сэнсу жыцця і прызначэння чалавека.

 

Аматары «Светаразумення»!

Падпісывайцеся на «СветаРазуменне»!