Скарбніца сэнсаў

Светадзе́я

СветаДзе́я (СветаДзе́янне, СветаДабраДзея. СветаЛатве́нне, СветаСпра́ва, СветаПра́ца) - гэта пошук, разбор, абмеркаванне і прыняцце мудрых і гарманічных практычных рашэнняў для асабістага жыцця і грамацкай дзейнасці (працы, справы).

Чаму ў нас нешта не атрымліваецца, ці калі атрымліваецца, то не прыносіць чаканага выніку, ці нават калі і дасягаецца неабходны вынік, то ён можа не дастаўляць ніякага задавальнення?

СветаДзе́я - гэта дзеі і дзейнасць, як праява Святла, дзеянні ў адпаведнасць з Законамі Сусвету (рус. Сусвету). Гэта наш аналаг і, адначасова, сінтэз такіх напрамкаў, як:

 • Прыкладная і практычная філасофія, прыняцце рашэнняў у жыцці і дзейнасці.
 • Тэорыі пошуку і прыняцця рашэнняў.
 • ТРВЗ (Тэорыя рашэння вынаходніцкіх задач).
 • АйКіДо́ (японск.: «Майстэрства міру»).
 • Кібернетыка (грэц.: «Мастацтва кіравання»).
 • А́ртха-ша́стра (санскр.: «Навука палітыкі / палітэканоміі» або «Навука аб практычным жыцці, карысці і [усеагульным] дабро»»
 • Да́о Дэ Дзін (кіт.: «Вучэнне пра Шлях і цноты ці мілаты»).
 • Карма-Ёга (Ёга Дзейнасці [у адпаведнасці з Дхармай або Прызначэннем]),

Вось некаторыя тэмы, якія разглядаюцца ў рамках дадзенай часткі:

 • Тэорыя прыняцця мудрых рашэнняў.
 • Пастаноўка і рэалізацыя правільных мэт і вырашэнне жыццёва важных задач.
 • Жыццё і дзейнасць па ўніверсальных законах і прынцыпах гармоніі.
 • Дзеянні па прызначэнні і прызванні.
 • Асновы ўстойлівага асобаснага, арганізацыйнага і грамадскага развіцця.
 • Стратэгіі і тактыкі паспяховай жыццядзейнасці.
 • Класіфікацыі відаў ладу мыслення і дзеянні.
 • Класіфікацыі псіхатыпаў і шляхоў самарэалізацыі душы.
 • Прынцыпы сумяшчальнасці людзей у адносінах (асабістых і дзелавых).

Калі адным словам: гэта ўсё тое, як нам лепш дзейнічаць у адпаведнасці з законамі Сусвету.


Глядзіце таксама інфармацыю і аб іншых структурных напрамках Светаразумення:

 1. СветаВе́да (СветаВе́данне, СветаЗна́нне, Светагля́д).
 2. СветаЗна́ва (СветаЗна́ўства, СветаПазна́нне, СветаПазнава́нне).
 3. СветаДу́ма (СветаДу́манне ці СветаМы́сленне).
 4. СветаНа́зва (СветаНайме́нні ці СветаСэ́нсы).
 5. СветаМо́ва (СветаВалода, СветаСло́ва).
 6. СветаНо́ва ці СветаВе́сці (СветаНавіны, СветаЗвесткі, СветаВедамасці).
 7. СветаДзе́я (СветаЛатве́нне, СветаСпра́ва, СветаПра́ца).
 8. СветаЛа́да (СветаАцале́нне, СветаЗдра́ва ці СветаГае́нне).
 9. СветаСе́я (СветаЗзя́нне, СветаАзарэнне, СветаРода).
 10. СветаВі́да (СветаДзі́ва, СветаДзіўле́нне ці СветаБа́чанне). 
 11. СветаВі́та (СветаПава́га, СветаШанава́нне, СветаСла́ва).
 12. СветаЛю́д ці СветаНо́ша (СветаПравадырсва, СветаВода ці СветаВодства).

Чытайце таксама:


Што такое «Светаразуменне»?

СветаРазуменне - гэта ўклад спосабаў мыслення, пазнання рэчаіснасці, пошуку перша-прычын, выкрыцця мітаў, адкрыцця сэнсу жыцця і прызначэння чалавека.

 

Аматары «Светаразумення»!

Падпісывайцеся на «СветаРазуменне»!