Скарбніца сэнсаў

Канатацыя

Канатацыя - гэта дадатковыя асацыятыўныя значэння слова, часта маюць яркую эмацыйную афарбоўку.

Тэрмін паходзіць ад лацінскіх слоў con - "разам" і noto - "пазначаю"; connoto - "маю дадатковае значэнне".

Сінонімамі слова "канатацыя" з'яўляюцца:

 • Дадатковае значэнне (слова).
 • Семантычная (сэнсавая) асацыяцыя.
 • Спадарожная сэнсавая сувязь.
 • Паралельная прыкмета.
 • Пераносны сэнс.
 • Утоены падтэкст.
 • Адценне, якасць.

Варыянты заменнікаў слова "канатацыя" у СвятаМове:
Сузнак, сусэнс, сузначэнне, суадцэнне, суякасць, суразуменне, супысыл, супасланне, супаняцце, сэнсазвяз ці проста сутнасць.

Паняцце "канатацыя" выкарыстоўваецца ў розных гуманітарных навуках, але першапачаткова яно з'явілася ў логіцы. Паняцце канатацыі ўвёў у семіятыку або семіялогіі (грэч. σημειωτική < ст.-грэч. σημεῖον «знак; прыкмета»).

Прыклады:

 • Вецер - нясталы.
 • Скала - стабільны.
 • Ліса - хітрая.
 • Лаза - гнуткая.

Ужыванне паняцця "канатацыя":
Заўсёды трэба разумець, якое адценне мае тое ці іншае слова, якое выкарыстоўваецца пры перадачы інфармацыі, якое яно апроч прамога нясе яшчэ і дадатковае значэнне?


Што такое «Светаразуменне»?

СветаРазуменне - гэта ўклад спосабаў мыслення, пазнання рэчаіснасці, пошуку перша-прычын, выкрыцця мітаў, адкрыцця сэнсу жыцця і прызначэння чалавека.

 

Аматары «Светаразумення»!

Падпісывайцеся на «СветаРазуменне»!