Скарбніца сэнсаў

Азараніца (Азарэнніца)

«Азараніца» ці «Азарэнніца» - гэта наш родны адпаведнік для абазначэння месца, дзе збіраюцца мысляры для гутарак і сумесных пошукаў ісціны, для сумесных вольных заняткаў Светаразуменнем!

Этымалагічна «Азарэнніца» - гэта аб'яднанне назоўніка «Азарэнні» і нашай роднай вельмі старажытнай цасціцы «-іца».

Глыбінны сэнс назвы «Азарэнніца» ці «Азараніца» яшчэ ў блізкасці і сугуччы з такімі словамі, як:

  • Зараніца (Заранка, Зарніца) - адна з назваў зоркі Венеры-Мілавіцы, якая даруе нам творчую энергію і касмічнае натхненне.
  • Руніца - старажытная сакральная сімвальная сістэма з рунаў (у перакладзе з гоцкай мовы «Тайна»), якімі карысталіся некалі нашыя продкі. Таму нашая «Азарэнніца», амаль што «АзаРуніца», «Азы Руніцы» - падставы вывучэння яшчэ невятомага і нават тайнага.
  • Раніца - час світанку, усходу Сонца, прабужэння ад сну, пачатку новага жыцця, адраджэння Свету ва ўсіх яго сэнсах. Таму і наша «Азараніца» ці «Азы Раніцы» - гэта падставы для духоўна-інтэлектуальнага прабудэння і творчага адраджэння.

Блізкімі па сэнсу да Азараніцы камунікацыйнымі паняццямі могуць быць таксама:

Што такое «Светаразуменне»?

СветаРазуменне - гэта ўклад спосабаў мыслення, пазнання рэчаіснасці, пошуку перша-прычын, выкрыцця мітаў, адкрыцця сэнсу жыцця і прызначэння чалавека.

 

Аматары «Светаразумення»!

Падпісывайцеся на «СветаРазуменне»!