Скарбніца сэнсаў

Акмеалогія

Акмеалогія паходзіць ад старажытна-грэчаскіх слоў ακμή (akme) - «вяршыня, пік развіцця, вышэйшы ўзровень, квітнеючая пара» і λόγος (logos) - «вучэнне, навука».

Гэта навука на стыку прыкладной філасофіі, псіхалогіі развіцця, андрагогікі, сацыяльнай андралогіі, якая даследуе заканамернасці і механізмы, якія забяспечваюць магчымасць дасягнення вышэйшай ступені (акме) індывідуальнага развіцця, а таксама феномены развіцця чалавека на ступені яго сталасці і, асабліва, пры дасягненні ім найбольш высокага ўзроўню ў гэтым. развіцці.

У 1928 г. Н. А. Рыбнікаў прапанаваў тэрмін «акмеалогія», як навукі «аб развіцці спелых людзей».

Варта падкрэсліць, што акмеалагічныя ідэі выказваліся не толькі вучонымі. У паэтычнай творчасці заходу сярэбранага веку сфармавалася цэлая акмеалагічная плынь – «акмеізм». Яго заснавальнікамі з'яўляліся А. А. Ахматава, Н. С. Гумілёў, С. М. Гарадзецкі, А. Э. Мандэльштам і інш. Яны абвяшчалі «вяртанне да першароднага і дасканалага чалавека», яго самарэалізацыі, пачуццям, эстэтыцы.


Што такое «Светаразуменне»?

СветаРазуменне - гэта ўклад спосабаў мыслення, пазнання рэчаіснасці, пошуку перша-прычын, выкрыцця мітаў, адкрыцця сэнсу жыцця і прызначэння чалавека.

 

Аматары «Светаразумення»!

Падпісывайцеся на «СветаРазуменне»!