Прызначэнне чалавека

Прызначэнне чалавека

Жыццёвае прызначэнне або прызначэнне чалавека - гэта самае галоўнае лёса-вызначальнае паняцце.

Яно складаецца з укладу (сістэмы) каштоўнасных, светапоглядных, трансцэндэнтных, экзістэнцыйных, як унікальных для асобнага індывіда, так і ўніверсальных агульна чалавечых арыенціраў, імкненне да якіх дапамагае чалавеку здабыць гармонію з самім сабой, грамадствам, прыродай, Сусветам.

Жыццёвае прызначэнне або прызначэнне чалавека – гэта шматпланавая, шматаспектная, шматфактарная, шмат-вектарная з'ява, якая складаецца з шырокага спектру «маякоў» для самаўсведамлення і самавызначэння, выбару аптымальных шляхоў для поўнай самарэалізацыі і прыняцця найбольш гарманічных жыццёва важных рашэнняў.

Часцей за ўсё на папулярных трэнінгах прызначэнне памылкова прыраўноўваецца да паклікання (прызвання) ці справы жыцця, гэта значыць, да прафесійнага прызначэння, якое з'яўляецца толькі часткай больш агульнага паняцця прызначэння чалавека.

Вось толькі адна з асноўных класіфікацый састаўных частак прызначэння чалавека «Вялікай кнігі аб сэнсе жыцця і прызначэнні» Андрэя Жалевіча:

I. Унутранае прызначэнне чалавека
Гэта віды жыццёвага прызначэння, звязаныя з самім чалавекам (мікракосмам) і яго працай над самім сабой, над яго індывідуальным самаразвіццём.

 • Фізіялагічнае прызначэнне чалавека (паводзіны, якія садзейнічаюць захаванню і ўмацаванню здароўя).
 • Энергетычнае прызначэнне чалавека (кіраванне сваёй энергіяй, аднаўленне сіл, падтрыманне энергетычнага балансу, гарманізацыя чакраў, каналаў, мерыдыянаў).
 • Эмацыйна-псіхалагічнае прызначэнне чалавека (прапрацоўка падсвядомых праграм і комплексаў, кіраванне пачуццямі, дасягненне эмацыйнага балансу, здабыццё ўнутранага спакою, стану шчасця і поўнага задавальнення).
 • Інтэлектуальна-разумовае прызначэнне чалавека (развіццё мыслення, кіраванне думкамі, здабыццё кагнітыўна-пазнавальных навыкаў, здабыццё сапраўдных ведаў і адэкватнага рэчаіснасці светапогляду).
 • Маральна-этычнае прызначэнне чалавека (гарманізацыя якасцей і набыццё рыс «Залатога Характару»).
 • Духоўнае прызначэнне чалавека (пашырэнне свядомасці, усведамленне сваёй сапраўднай сутнасці, здабыццё ўсвядомлёнай еднасці са сваім Вышэйшым Я, Душой, Сусветам, Богам).

II. Вонкавае прызначэнне чалавека
Гэта віды жыццёвага прызначэнне, звязаныя з працай чалавека ў знешнім свеце (макракосме) і яго адносінамі з навакольнай рэчаіснасцю.

 • Прафесійна-дзелавое прызначэнне чалавека (рэалізацыя ўсіх талентаў і дасягненне поспеху ў сферы свайго паклікання).
 • Радавое прызначэнне чалавека (выкананне абавязку ў адносінах да сям'і, роду, народа, Радзімы).
 • Сацыяльнае прызначэнне чалавека (ролі і функцыі ў грамадстве, справе, гаспадарцы, палітыцы, дзяржаве).
 • Творчае прызначэнне чалавека (рэалізацыя свайго творчага патэнцыялу).
 • Экалагічнае прызначэнне чалавека (месца і роля ў экасістэме, ахове прыроды, захаванні жыцця на Зямлі).
 • Касмічнае прызначэнне чалавека (значэнне чалавека ў эвалюцыі свядомасці ў Сусвеце).

Светаразуменне (астралогія, астрасофія, астрапсіхалогія, метафізіка, касмалогія, теалагіка) дапамагае нам знайсці згублены сэнс жыцця і зноў стаць на Шлях свайго жыццёвага прызначэння, які найбольш дапасаваны да касмічных патокаў і гарманічны з Сусветам.


Калі ласка, чытайце таксама:


Што такое «Светаразуменне»?

СветаРазуменне - гэта ўклад спосабаў мыслення, пазнання рэчаіснасці, пошуку перша-прычын, выкрыцця мітаў, адкрыцця сэнсу жыцця і прызначэння чалавека.

 

Аматары «Светаразумення»!

Падпісывайцеся на «СветаРазуменне»!