Што такое сэнс жыцця?

Што такое сэнс жыцця?

Усе Вялікія Мудрацы мінулага казалі, што ў Сусвеце нічога не бывае выпадкова, што ўсё ў нашым жыцці заканамерна і мае глыбокі сэнс.

Усе з'явы і рэчы маюць свае прычыны і прызначэнні, карані і сэнсы.

Мы таксама маем свае жыццёвае і касмічнае прызначэнне, прафесійнае і грамацкае прызванне, вышэйшую мэту і сэнс свайго жыцця на Зямлі. Для гэтага мы нарадзіліся з вызначанымі талентамі і Боскімі Дарамі і праходзім пэўныя жыццёвыя ўрокі, каб здабыць патрэбныя нам якасці. Але пад упрывам розных знешніх чыннікаў мы часта губляем унутранае адчуванне ніткі лёсу і сэнсу, пасля чаго збіваемся са Шляху свайго прызначэння.

Сэнс жыцця - вельмі складанае і рознабаковае паняцце, рознымі накірункамі якога заўсёды цікавіліся самыя Вялікія Розумы чалавецтва. Пытанне аб сэнсе жыцця - адна з традыцыйных праблем філасофіі, тэалогіі, тэасофіі, псіхалогіі, акмеалогіі, астралогіі і нават мастацкай літаратуры:

 • Сэнс жыцця – гэта разуменне чалавекам зместу і накіраванасці жыцця, разуменне свайго месца ў свеце, прызначэння ўсяго чалавецтва, эвалюцыі ўсяго жыцця і нават існавання ўсяго Сусвету.
 • Сэнс жыцця - тлумачэнне сутнасці чалавека і яго зямной місіі, гэта значыць мэты знаходжання на Зямлі.
 • Сэнс жыцця - рухаючая сіла чалавечых паводзін, імкненне чалавека да самаажыццяўлення.
 • Сэнс жыцця - галоўны матывавальны фактар, цэнтральны жыццёвы матыў, які адлюстроўвае тое, дзеля чаго чалавек жыве.
 • Сэнс жыцця з'яўляецца самым вызначальным паняццем у здабыцці чалавекам стану шчасця і нават фізічнага здароўя.

З практычнага боку сэнс жыцця вельмі звязаны з такімі пяняццямі, як жыццёвае прызначэнне, прызванне, Шлях, лёс, сцежка, мэта жыцця.

У самым спрошчаным і агульным выглядзе сэнс жыцця і існавання ўмоўна можна ўявіць у выглядзе ўклада наступных узаемазвязаных складнікаў:

I. Сэнс існавання Сусвету (Макракосмасу).

 • Уяўленні аб паходжанні і стварэнні Сусвету.
 • Прырода, паходжанне і прызначэння жыцця.

II. Прызначэнне чалавека (Мікракосмасу)

 • Касмічнае Прызначэнне (Прызначэнне Душы)
  • Праходжанне ўсіх жыццёвых урокаў.
  • Развіццё патрэбных якасцей характэру.
  • Раскрыццё  боскага патэнцыялу душы.

 • Жыццёвае Прызначэнне (Прызначэнне Асобы)
  • Прафесійнае і грамацкае прызванне.
  • Мэта, місія, справа жыцця.
  • Пошук роднасных душаў.

Светаразуменне (астралогія, астрасофія, астрапсіхалогія, метафізіка, касмалогія, теалагіка) дапамагае нам знайсці згублены сэнс жыцця і зноў стаць на Шлях свайго жыццёвага прызначэння, які найбольш дапасаваны да касмічных патокаў і гарманічны з Сусветам.


Калі ласка, чытайце таксама:


Што такое «Светаразуменне»?

СветаРазуменне - гэта ўклад спосабаў мыслення, пазнання рэчаіснасці, пошуку перша-прычын, выкрыцця мітаў, адкрыцця сэнсу жыцця і прызначэння чалавека.

 

Аматары «Светаразумення»!

Падпісывайцеся на «СветаРазуменне»!