Місія і справа жыцця

Місія і справа жыцця

Асабістая (персанальная) місія або жыццёвая місія таксама з'яўляецца адным з ключавых фактараў устойлівага поспеху чалавека.

Асабістая (персанальная) місія або жыццёвая місія - унікальная роля, адказная задача, асаблівае даручэнне, адказнасць перад соцыумам і Планетай, прынятая чалавекам і дадзеная яму яго ўласным Вышэйшым Я, Душой або Богам, якую ён павінен выканаць за час свайго зямнога існавання.

Асабістая (персанальная) місія або жыццёвая місія - гэта вышэйшае пакліканне чалавека, прыносімая ім карысць, сацыяльна-экалагічная адказнасць і непаўторны ўклад у прагрэс чалавецтва.

Асабістая (персанальная) місія або жыццёвая місія - гэта стратэгічныя мэты індывіда, якія выходзяць за рамкі яго асабістых інтарэсаў.

Паняцце асабістай (персанальнай) або жыццёвай місіі чалавека з'яўляецца роднасным з такімі катэгорыямі, як:

  • Прызванне (пакліканне челавека).
  • Жыццёвае прызначэнне чалавека.
  • Мэта і справа ўсяго жыцця.

Таму не сакрэт, што наяўнасць добра сфармуляванай асабістай (персанальнай) або жыццёвай місіі з'яўляецца для чалавека наймагутным фактарам устойлівага поспеху ў яго самарэалізацыі.

Светаразуменне (астралогія, астрасофія, астрапсіхалогія, метафізіка, касмалогія, теалагіка) дапамагае нам знайсці згублены сэнс жыцця і зноў стаць на Шлях свайго жыццёвага прызначэння, які найбольш дапасаваны да касмічных патокаў і гарманічны з Сусветам.


Калі ласка, чытайце таксама:


Што такое «Светаразуменне»?

СветаРазуменне - гэта ўклад спосабаў мыслення, пазнання рэчаіснасці, пошуку перша-прычын, выкрыцця мітаў, адкрыцця сэнсу жыцця і прызначэння чалавека.

 

Аматары «Светаразумення»!

Падпісывайцеся на «СветаРазуменне»!