З чаго складаецца?

З чаго складаецца «Светаразуменне»?

Светаразуме́нне можна ўявіць у выглядзе сінтэзу шэрагу ўзаемазвязаных асноўных накірункаў. Назва гэтых накірункаў, як заўсёды больш лаканічна і прыгожа па форме і, адначасова, больш глыбока па сэнсе гучаць на ліцьвінскай, крыўскай (~святарскай) мове ці Света-мове.

 1. СветаВе́да (СветаВе́данне, СветаЗна́нне, Светагля́д) - гэта агульныя карціны свету і цэльныя мапы рэчаіснасці, вобразы і абрысы СветаБудо́вы, якія дапамагаюць усебакова разумець з'явы і панарамна аглядаць тое, што адбываецца.
 2. СветаЗна́ва (СветаЗна́ўства, СветаПазна́нне, СветаПазнава́нне) - гэта спосабы і ўклады самастойнага пазнання рэчаіснасці, разлічэння ісціны і выкрыцця памылак і мітаў.
 3. СветаДу́ма (СветаДу́манне, СветаМы́сленне, СветаМеркава́(нне), СветаРазважа́нне ці СветаРазва́га) - гэта спосабы і мето́ды арганізацыі сваіх думак у адпаведнасці з рэчаіснасцю, Светам Ісціны, прыёмы развіцця трапнага і дасціпнага думання і мыслення.
 4. СветаНа́зва (СветаНазва́нне, СветаНайме́нні, СветаЗначэ́нні і СветаСэ́нсы) - гэта ўсведамленне рэчаіснасці, асэнсаванне значэнняў і адраджэнне значальнага сэнсу паняццяў.
 5. СветаМо́ва (СветаВалода, СветаСло́ва для СветаСла́вы) - гэта спосабы і ўклады трапнага маўлення, эфектыўнай камунікацыі і найбольш дакладнай перадачы ведаў, навін і звестак.
 6. СветаНо́ва ці СветаВе́сці (СветаНаві́ны, СветаЗве́сткі, СветаВе́дамасці) - гэта веданне кірункаў развіцця падзей і людзей, назірання за з'яўленнем новых варункаў, адсочванне патрэбных звестак і навін, разлічэнне і выкрыццё баяк, плётак і хлусу.
 7. СветаДзе́я (СветаДзе́янне, СветаДабраДзе́я. СветаЛатве́нне, СветаСпра́ва, СветаПра́ца) - гэта пошук, разбор, абмеркаванне і прыняцце мудрых і гарманічных практычных рашэнняў для асабістага жыцця і грамацкай дзейнасці (працы, справы).
 8. СветаЛа́да (СветаЛаджэ́нне, СветаАцале́нне, СветаПасава́нне, СветаЗдра́ва ці СветаГае́нне) - гэта аздараўлення сябе і асяроддзя праз дасягнене суладдзя і наладкі жыцця і дзейнасці ў адпаведнасці з законамі Прыроды і Сусвету.
 9. СветаСе́я (СветаСе́янне, СветаЗзя́нне, СветаЗзяя, СветаАзарэнне, СветаРода) - здабыццё азарэння, натхнення, адухаўленне (спосабы, як нахтняцца самому і натхняць іншых людзей).
 10. СветаВі́да (СветаДзі́ва, СветаДзіўле́нне ці СветаБа́чанне) - гэта бачанне сутнасці, выяўленне першасных чыннікаў, назіранне скрытых унутраных перша-прычынаў, разуменне вышэйшых прызначэнняў з'яў і рэчаў. 
 11. СветаВі́та (СветаВітанне, СветаПава́га, СветаШанава́нне, СветаСла́ва, СветаВе́ра ці СветаСлужэ́нне) - узнёслыя, глыбокія і сардэчныя адносіны з блізкімі, наваколлем, Прыродай, Зямлёй і Сусветам.
 12. СветаЛю́д ці СветаНо́ша (СветаПравады́рсва, СветаВо́да ці СветаВо́дства) - як станавіцца кметамі, знаццю (знанымі і выбітнымі, паважанымі і ўплывовымі людзьмі), элітай, правадырамі, сапраўднымі лідэрамі (важакамі ад слова "важкі"), арэстакратамі, Шляхтай, Светам грамацства.

Чытайце таксама:


Што такое «Светаразуменне»?

СветаРазуменне - гэта ўклад спосабаў мыслення, пазнання рэчаіснасці, пошуку перша-прычын, выкрыцця мітаў, адкрыцця сэнсу жыцця і прызначэння чалавека.

 

Аматары «Светаразумення»!

Падпісывайцеся на «СветаРазуменне»!