Якая з яго карысць?

Якая карысць ад «Светаразумення»?

Для чаго патрэбнае Светаразуме́нне? Чым Светаразуме́нне можа быть карысным для людзей? У чым каштоўнасць Светаразуме́ння?

Відавочна, что карыснасць і каштоўнасць Светаразуме́ння для сучасных людзей вельмі значная і моцна разнастайная!

 • Светаразуме́нне дае нам ўсведамленне сябе і Свету, асэнсаванне жыцця і ўсяго, што ў ім адбываецца, дапамагае знайсці сваё жыццёвае прызначэнне, грамацкае прызванне і найлепшы Шлях для рэалізацыі сваіх Божых дароў і талентаў сваёй Душы. 
 • Светаразуме́нне дапамагае лепш зразумець Свет і тое, што ў ім адбываецца, разумець што і як тут пабудавана і функцыянуе. А лепш разумеючы Свет можна прынімаць лепшыя больш дапасаваныя да рэчаіснасці рашэнні, дзейнічаць больш эффектыўна і найбольш паспяхова залатвіць свае справы.
 • Светаразуме́нне дапамагае бачыць скрытыя глыбінныя перша-прычыны праблемаў, а гэта ў сваю чаргу дазваляе лягчэй іх вырашаць, «выкарчоўваючы» іх карані.
 • Светаразуме́нне дае бачанне сэнсаў і вышэйшых прызначэнняў розных з'яваў і рэчаў у нашым жыцці і тым самым дапамагае нам больш гарманічна арганізаваць сваё жыццё і сваю дзейнасць.
 • Светаразуме́нне дазваляе разлічаць праўду і няпраўду, ісціну і зкажэнні, лепш арыентавацца ў інфармацыйных патоках, не даваць некаму сябе абманаваць, супрацьстаяць дрэннаму знешняму ўплыву, маніпуляцыям, прапагандзе, замбаванню і быць свабоднымі ў прыняцці сваіх уласных рашэнняў.
 • Светаразуме́нне дае метады эфектыўнага думання і «квантавага» мыслення, надзяляе нас прыладамі для здабыцця азарэння і натхнення, тым самым развівае нашыя пазнавальныя, інтэлектуальныя і творчыя здольнасці і таленты.
 • Светаразуме́нне даруе лепшае разуменне таго, што важней, што ёсць самае галоўнае, дапамагае разставіць правільныя прыярытэты, найлепш размеркаваць свае рэсурсы і пабудаваць найлепшую стратэгію сваёй самарэалізацыі.
 • Светаразуме́нне дае эфектыўныя прылады для структурыравання думак і мыслення, самастойнага пазнання рэчаіснасці, будавання сваёй уласнай ні ад каго незалежнай і ні кім не навязаннай звонку цэльнай Карціны Свету.
 • Светаразуме́нне нясе больш праніклівае бачанне сутнасці натуры, якасцяў характэру, глыбінных намераў асобы, каштоўнасцяў чалавека, прызначэння яго душы. І гэтыя веды дазваляюць лепш зразумець самога сябе, парнёра, акружаючых людей і такім чынам пабудаваць больш гарманічныя адносіны з самім сабой, з роднымі, блізкімі, з грамадствам, Прыродай, Сусветам.
 • Светаразуме́нне раскрывае скрытыя ўнутраныя падсвядомыя, псіхалагічныя, псіхасаматычныя, метафізічныя прычыны захвораванняў, тым самым дапамагаючы нам іх асэнсаваць і стаць здаравейшымі. 
 • Светаразуме́нне з'яўляецца асноўнай падставай і грунтам для нашага мыслення, успрымання рэчаіснасці, а значыць з'яўляецца самым галоўным чыннікам фізічнага, псіхічнага, ментальнага і духоўнага здароўя (праз псіхасаматыку), шчасця (праз будову адносінаў) і поспеху (праз прыняцце рашэнняў).

Чытайце таксама:


Што такое «Светаразуменне»?

СветаРазуменне - гэта ўклад спосабаў мыслення, пазнання рэчаіснасці, пошуку перша-прычын, выкрыцця мітаў, адкрыцця сэнсу жыцця і прызначэння чалавека.

 

Аматары «Светаразумення»!

Падпісывайцеся на «СветаРазуменне»!