Skarbnica sensu

ŚwiatoNowina

ŚwiatoNowina (ŚwiatoNowości, ŚwiatoWiadomości, ŚwiatoWieści) to znajomość kierunków rozwoju wydarzeń i ludzi, obserwacja pojawiania się nowych warunków, śledzenie niezbędnych informacji i wiadomości, obnażanie i demaskowanie mitów, plotek i kłamstw.

W tym celu ŚwiatoNowina syntetyzuje w sobie metody takich kierunków, jak:

 • Umiejętność korzystania z mediów.
 • Edukacja medialna.
 • Sprawdzanie faktów (sprawdzanie faktów).
 • Studia źródłowe (nauka o sprawdzaniu wiarygodności źródeł).
 • Dziennikarstwo (z francuskiego „dziennikarz”, „wiadomości codzienne, aktualności”).
 • Inteligencja typu open source (OSINT).
 • „Wywiad publiczny” (ang. Wywiad publiczny).
 • Wywiad konkurencyjny.
 • Wywiad rynkowy.
 • Doxing (deanon, deanonimizacja lub włamywanie się do osobistych lub poufnych informacji o osobie).
 • Analityka (starożytna grecka άναλυτικά, - „sztuka analizy”).
 • Weryfikacja danych.
 • „Strukturyzacja danych” (angielski wywiad).

Dla lepszego zrozumienia wpływu informacji ŚwiatoNowina bada również metody z takich obszarów, które są najczęściej wykorzystywane do zarządzania społeczeństwem, takie jak:

 • PR (Public Relations).
 • Reklama (reklama).
 • Obrazologia.
 • Propaganda (łac. propaganda dosłownie - „do dystrybucji”).
 • Dezinformacja.
 • Rumorologia (nauka tworzenia i rozpowszechniania plotek, kaczek z gazet, wrzutów, naparów, fałszywych [fałszywych wiadomości] i tak dalej).
 • Aktywne wydarzenia.
 • Gra operacyjna.
 • Operacje psychologiczne.
 • Wojna psychologiczna.
 • Manipulacja masową świadomością.
 • „Manipulowanie opinią publiczną”.
 • Teoria ustalania porządku obrad.
 • Inżynieria społeczna (psychologiczne manipulowanie ludźmi w celu wykonania określonych czynności).
 • Nieustrukturyzowane zarządzanie masami.
 • Chińska koncepcja „Xi nao” (洗脑, „xǐ nǎo” dosłownie „pranie mózgu”) i tak dalej.

W celu zapewnienia wolności poznawczej lub „prawa do samostanowienia psychicznego” (wolność jednostki do kontrolowania własnych procesów umysłowych, poznawczych i świadomości), ŚwiatoNowina łączy również metody takich kierunków jak:

 • Kontrpropaganda.
 • Antymanipulacja.
 • Anty-zombie.
 • Deprogramowanie.
 • Wyjdź z poradnictwa lub zejdź z poradnictwa.
 • Bezpieczeństwo danych osobowych.
 • Higiena informacji.
 • Bezpieczeństwo cybernetyczne.
 • Ochrona i kontrola informacji (IPC - technologia ochrony informacji poufnych).
 • Kontrwywiad.
 • Koncepcja bezpieczeństwa publicznego (KOB) generała Pietrowa.

Krótko mówiąc, zainteresowania SvetoNova obejmują wszelką wiedzę, która pomaga w uzyskaniu rzetelnych informacji i zapobieganiu oszustwom, wprowadzaniu w błąd i manipulacji.


Смотрите также информацию и о других структурных направлениях Светоразумения:

 1. СветоВеда (СветоВедение, СветоЗнание).
 2. СветоЗнава (СветоПознавание).
 3. СветоДума (СветоМышление).
 4. СветоНазва ( СветоСмыслы).
 5. СветоМова (СветоВолода).
 6. СветоНова или СветоВести.
 7. СветоДея (СветоДеяние, СветоДелание).
 8. СветоЛада (СветоЦеление, СветоЗдрава).
 9. СветоСея (СветоСеяние, СветоСияние).
 10. СветоВида (СветоВидение).
 11. СветоВита (СветоПочитание).
 12. СветоЛюд или СветоНоша.

Читайте также:


Czym jest „Światorozumienie”?

Światorozumienie to układ sposobów myślenia, poznawania rzeczywistości, poszukiwania przyczyn, demaskowania mitów, odkrywania sensu życia i przeznaczenie człowieka.

 

Miłośnicy „Światorozumienia”!

Subskrybuj „Światorozumienie”!