Skarbnica sensu

ŚwiatoMowa

ŚwiatoMowa (ŚwiatoMówienie, ŚwiatoSłowo, ŚwiatoGadanie) - to sposoby i układy trafnej mowy, skutecznej komunikacji i najdokładniejszego przekazywania wiedzy, wiadomości i informacji.

ŚwiatoMowa (ŚwiatoMówienie, ŚwiatoSłowo, ŚwiatoPowiadanie, ŚwiatoRada) jest naszym analogiem i jednocześnie syntezą takich obszarów jak:

 • Retoryka (inne greckie ἡ ῥητορικὴ τέχνη „oratorium”).
 • Sztuka komunikacji (wszyscy się komunikują, niewielu łączy).
 • Semazjologia (z innego greckiego σημασία - „znak; wskazanie”).
 • Filologia (z innego greckiego φιλολογία, „miłość do słowa” i „Słowo miłości”).
 • Językoznawstwo (językoznawstwo): językoznawstwo kognitywne, neurolingwistyka, psycholingwistyka, antropolingwistyka, socjolingwistyka, językoznawstwo strukturalne, językoznawstwo historyczne lub diachroniczne, językoznawstwo ewolucyjne (porównawcze językoznawstwo historyczne).
 • Pragmatyka (z innego greckiego πράγμα, - „czyn, działanie”) jest gałęzią semiotyki, która bada relacje między systemami znaków a tymi, którzy ich używają.
 • Gramatyka (inne greckie γραμματική od γράμμα - „litera”) i gramatyka Paniniego („Ashtadhyai” („Osiem ksiąg”) „Panini-darshana” („System poglądów, nauczanie Paniniego o strukturze języka i pisma”).
 • Sanskrytologia.
 • Runistika (nauka o runach).
 • Proksemika (z angielskiego bliskość – bliskość) to dziedzina psychologii społecznej i semiotyki zajmująca się badaniem przestrzennego i czasowego systemu znaków komunikacji.
 • Inne nauki o przekazywaniu znaczeń przez mowę i pismo.

ŚwiatoMowa (ŚwiatoMówienie, ŚwiatoSłowo, ŚwiatoPowiadanie, ŚwiatoRada) bada również wpływ słów i dźwięków na rozwój emocjonalny, intelektualny i duchowy. Aby to zrobić, zakres SvetoMova obejmuje takie obszary jak

 • NLP (programowanie neurolingwistyczne).
 • Rymologia (starożytna greka ῥυθμός „regularność, rytm”).
 • Psychoakustyka (z greckiego ψυχή - dusza; i ἀκούω - słyszę).
 • Cymatics (z greckiego κῦμα „fala”)
 • Mantra joga i tak dalej.

Смотрите также информацию и о других структурных направлениях Светоразумения:

 1. СветоВеда (СветоВедение, СветоЗнание).
 2. СветоЗнава (СветоПознавание).
 3. СветоДума (СветоМышление).
 4. СветоНазва ( СветоСмыслы).
 5. СветоМова (СветоВолода).
 6. СветоНова или СветоВести.
 7. СветоДея (СветоДеяние, СветоДелание).
 8. СветоЛада (СветоЦеление, СветоЗдрава).
 9. СветоСея (СветоСеяние, СветоСияние).
 10. СветоВида (СветоВидение).
 11. СветоВита (СветоПочитание).
 12. СветоЛюд или СветоНоша.

Читайте также:


Czym jest „Światorozumienie”?

Światorozumienie to układ sposobów myślenia, poznawania rzeczywistości, poszukiwania przyczyn, demaskowania mitów, odkrywania sensu życia i przeznaczenie człowieka.

 

Miłośnicy „Światorozumienia”!

Subskrybuj „Światorozumienie”!