Skarbnica sensu

ŚwiatoŁad

ŚwiatoŁad (ŚwiatoZgoda, ŚwiatoDopasowanie, ŚwiatoJedność, ŚwiatoZdrowie, ŚwiatoLeczenie) to uzdrowienie siebie i środowiska poprzez osiągnięcie harmonii oraz ustawienie życia i działań zgodnie z prawami Natury i Wszechświata.

Nie wystarczy działać aktywnie, trzeba jeszcze działać w zgodzie ze sobą i ze Światłem (światem). Każde działanie sprzeczne z Ładą (Harmonia, Tao) oznacza stratę energii i prowadzi do niepowodzenia i śmierci. Ponadto o wiele łatwiej jest zachować harmonię niż później ją przywracać.

ŚwiatoŁad to nauka i praktyka przywracania Łada Światła. To jest to:

 • Po grecku nazywa się to „Kosmiczna Harmonia” (z innego greckiego ἁρμονία – połączenie, połączenie, całość, proporcja [„Złotego Podziału”], zgodność [z kosmicznym standardem, ideał, kamerton], stosunek [równowaga, równowaga, symetria]) .
 • W sanskrycie „Rita” (ऋत dosłownie przetłumaczone jako „naturalny porządek rzeczy”.
 • W języku awestyjskim „Asha” (aṣ̌a/arta) i starożytnej perskiej „Arta” – jedno z podstawowych pojęć zaratusztrianizmu, oznaczające zarówno „naturalny porządek rzeczy” czy „prawo powszechnej harmonii”, jak i jego stronę etyczną: „istota, prawda, dobro”.

W odniesieniu do osoby lub mikrokosmosu są to np. wiedza taka jak:

 • „Sztuka uzdrawiania” (łac. „Árs Medicina”).
 • „Nauka o życiu” (sanskryt: „Ajurweda”).
 • „Praca z energią, praną, życiem, zhi, ki, chi, qi” (chiński: „Qi Gong”, „Tai Chi”, „Tai Chi”).
 • „Joga, Advaita” (sanskryt: „Jedność, jedność”).
 • „Tantra”(sanskryt: „Podstawa, esencja” lub „Porządek, reguła”).
 • „La Medicina Sagrada” (przetłumaczona z hiszpańskiego jako „Święta Medycyna”) - Nowa Medycyna
 • Nowaja Niemiecka Medicina lub „Psychosomatyka GNM” autorstwa dr Reika Hamera.
 • Logoterapia (od starogreckiego λόγος — znaczenie, powód) lub terapia znaczenia Viktora Frankla.

Oto niektóre z tematów omówionych w tej sekcji:

 • Ładka, harmonizacja relacji, uzdrowienie.
 • Edycja, korekta, korekta Ścieżki.
 • Rozwiązywanie konfliktów i sprzeczności.
 • Wyeliminuj ukryte wewnętrzne przyczyny zewnętrznych symptomów widocznych problemów.
 • Podstawowe praktyczne teorie psychosomatyki.
 • Metody sanogenicznego myślenia leczniczego.
 • Odrodzenie, przywrócenie harmonii.
 • Przywrócenie wewnętrznej esencji, ducha.
 • Powrót utraconej radości i szczęścia.
 • Powrót do „ustawień fabrycznych”.
 • Wolność od wszelkiego rodzaju uzależnień.
 • Powrót do „ustawień fabrycznych”.
 • Transformacja negatywnych doświadczeń i pozytywne przeprogramowanie świadomości.
 • Neutralizacja głębokich programów samozniszczenia.
 • Korekta karmy i harmonizacja losu.
 • Alternatywne metody leczenia oparte na prawach fizjologii.

Jednym słowem chodzi o to, jak przywrócić harmonię i przywrócić integralność i Jedność.


Смотрите также информацию и о других структурных направлениях Светоразумения:

 1. СветоВеда (СветоВедение, СветоЗнание).
 2. СветоЗнава (СветоПознавание).
 3. СветоДума (СветоМышление).
 4. СветоНазва ( СветоСмыслы).
 5. СветоМова (СветоВолода).
 6. СветоНова или СветоВести.
 7. СветоДея (СветоДеяние, СветоДелание).
 8. СветоЛада (СветоЦеление, СветоЗдрава).
 9. СветоСея (СветоСеяние, СветоСияние).
 10. СветоВида (СветоВидение).
 11. СветоВита (СветоПочитание).
 12. СветоЛюд или СветоНоша.

Читайте также:


Czym jest „Światorozumienie”?

Światorozumienie to układ sposobów myślenia, poznawania rzeczywistości, poszukiwania przyczyn, demaskowania mitów, odkrywania sensu życia i przeznaczenie człowieka.

 

Miłośnicy „Światorozumienia”!

Subskrybuj „Światorozumienie”!