Skarbnica sensu

Akmeologia

Akmeologia pochodzi od starożytnych greckich słów ακμή (akme) - „szczyt, szczytowy rozwój, najwyższy etap, czas kwitnienia” i λόγος (logos) - „nauczanie, nauka”.

Jest to nauka z pogranicza filozofii stosowanej, psychologii rozwojowej, andragogiki, andrologii społecznej, która bada wzorce i mechanizmy zapewniające możliwość osiągnięcia najwyższego etapu (acme) indywidualnego rozwoju, a także zjawiska rozwoju człowieka na etapie jego dojrzałości, a zwłaszcza, gdy osiąga najwyższy poziom w tym rozwoju.

W 1928 r. NA Rybnikov zaproponował termin „akmeologia” jako nauka „o rozwoju ludzi dojrzałych”.

Należy podkreślić, że idee akmeologiczne wyrażali nie tylko naukowcy. W poetyckim dziele zmierzchu Srebrnego Wieku powstał cały nurt akmeologiczny - „akmeizm”. Jej założycielami byli A. A. Achmatowa, N. S. Gumilow, S. M. Gorodecki, O. E. Mandelstam i inni, którzy głosili „powrót do pierwotnego i doskonałego człowieka”, jego samorealizacji, uczuć, estetyki.

Czym jest „Światorozumienie”?

Światorozumienie to układ sposobów myślenia, poznawania rzeczywistości, poszukiwania przyczyn, demaskowania mitów, odkrywania sensu życia i przeznaczenie człowieka.

 

Miłośnicy „Światorozumienia”!

Subskrybuj „Światorozumienie”!